Zoeken in de website

Over CPS

CPS Onderwijsontwikkeling en advies is een landelijke adviesorganisatie voor het onderwijs. We richten ons op de ontwikkeling van mensen in het onderwijs en werken samen met scholen om hun ambities te helpen realiseren met blijvend resultaat. Met onze adviezen, trainingen, conferenties en publicaties willen we de resultaten van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren.

Voor wie werkt CPS?

De ruim 50 adviseurs van CPS zijn actief in alle sectoren van het onderwijs.

  • voor- en vroegschoolse educatie 
  • primair onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • beroepsonderwijs (vmbo, mbo en lerarenopleidingen hbo)

Ook voert CPS opdrachten uit voor gemeenten en rijksoverheid. 

CPS is georganiseerd naar regio. Dat betekent dat onze adviseurs de scholen in de regio goed kennen en u altijd een contactpersoon binnen uw regio kunt vinden.

Wat doet CPS?

CPS onderscheidt zich met twee kernactiviteiten:

  • Advies
    Onze adviseurs ondersteunen scholen bij uiteenlopende thema’s. Ze adviseren en geven samen met scholen vernieuwende ontwikkelingstrajecten vorm. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van trainingen, workshops en coaching. Lees meer over onze adviestrajecten in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.
  • Trainingen en conferenties
    Voor alle groepen in het onderwijs verzorgt CPS Academie trainingen, conferenties, workshops en coachingstrajecten.

Daarnaast publiceert CPS regelmatig nieuwe publicaties bestemd voor het onderwijs en de lerarenopleidingen. De uitgeverij van CPS is ondergebracht bij EDG. In de webshop vindt u al onze uitgaven. 
Ook werkt CPS samen met universiteiten en hogescholen om onze onderwijspraktijk te onderzoeken zodat we evidence based kennis opbouwen en toepassen.

Voor wie?

De doelgroep van CPS is breed. Bestuurders, schoolleiders, middenmanagers, coördinatoren, leraren, onderwijsondersteunend personeel, beleidsmedewerkers en alle andere betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij ons terecht. Onze ambitie is om 'integraal' te werken. Dat wil zeggen dat we om onze merkbelofte van blijvend resultaat waar te maken, de verschillende lagen in de keten met elkaar willen verbinden.

Hoe blijf ik op de hoogte van CPS activiteiten?

In de eerste plaats kunt u zich aanmelden voor de E-mail updates van CPS. Deze verschijnen regelmatig en bevatten een mix aan inspirerende artikelen van ons blog, onderwijsnieuws, publicaties, conferenties en trainingen, video's en gratis downloads. Daarnaast is CPS ook actief op volgende sociale media:

(c) 2016 CPS Onderwijsontwikkeling en advies