Zoeken in de website

Over CPS

CPS Onderwijsontwikkeling en advies is een adviesbureau voor het onderwijs. Wij werken op scholen in heel Nederland. We richten ons op de ontwikkeling van mensen in het onderwijs en werken samen met scholen om hun ambities te helpen realiseren met blijvend resultaat. Met advies, trainingen, conferenties en boeken willen we de resultaten van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren.

Voor wie werkt CPS?

De ruim 50 adviseurs van CPS zijn actief in alle sectoren van het onderwijs.

  • voor- en vroegschoolse educatie 
  • basisonderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • beroepsonderwijs (vmbo, mbo en lerarenopleidingen hbo)

Ook voert CPS opdrachten uit voor gemeenten en rijksoverheid. 

Wat doet CPS?

CPS onderscheidt zich met twee kernactiviteiten:

  • Advies
    Onze adviseurs ondersteunen scholen bij uiteenlopende thema’s. Ze adviseren en geven samen met scholen vernieuwende ontwikkelingstrajecten vorm. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van trainingen, workshops en coaching. Lees meer over onze adviestrajecten in de vve, het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.
  • Trainingen en conferenties
    Voor alle groepen in het onderwijs verzorgt CPS Academie trainingen, opleidingen, conferenties en workshops.

Daarnaast publiceert CPS regelmatig nieuwe boeken bestemd voor het onderwijs en de lerarenopleidingen. De uitgeverij van CPS is ondergebracht bij EDG. In de webshop vindt u al onze uitgaven. 
Ook werkt CPS samen met universiteiten en hogescholen om onze onderwijspraktijk te onderzoeken zodat we evidence based kennis opbouwen en toepassen.

Voor wie?

De doelgroep van CPS is breed. Bestuurders, schoolleiders, middenmanagers, coördinatoren, leraren, onderwijsondersteunend personeel, beleidsmedewerkers en alle andere betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij ons terecht. Onze ambitie is om 'integraal' te werken. Dat wil zeggen dat we om onze merkbelofte van blijvend resultaat waar te maken, de verschillende lagen in de keten met elkaar willen verbinden.

Hoe blijf ik op de hoogte van CPS activiteiten?

U kunt zich aanmelden voor onze blog-updates. Iedere maand ontvangt u dan onze nieuwste blogs over actuele onderwerpen en gratis e-books. Wij zijn ook actief op:

(c) 2016 CPS Onderwijsontwikkeling en advies