Publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Alle publicaties

Alle publicaties

 1. Differentiëren is te leren!
  Meer informatie

  Differentiëren is te leren!

  € 29,90

  Omgaan met verschillen in het basisonderwijs

  Dit praktische basisboek maakt duidelijk hoe leerkrachten door middel van differentiëren hun onderwijs zo organiseren dat alle leerlingen tot hun recht komen.

 2. Beter lezen, beter leren
  Meer informatie

  Beter lezen, beter leren

  € 28,90

  Vakteksten begrijpen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  Dit laagdrempelige boek laat zien hoe alle (vak)docenten de leesvaardigheid van hun leerlingen kunnen verbeteren. Aan de hand van praktische tips, werkvormen en toepassingen in de les beschrijven de auteurs hoe docenten op een eenvoudige, weinig tijdrovende manier een leesvriendelijke leeromgeving scheppen.

 3. Teksten in de maak
  Meer informatie

  Teksten in de maak

  € 28,90

  Leerlingen begeleiden bij het schrijven

  Hoe zorgen leraren ervoor dat leerlingen leren om juist en begrijpelijk schriftelijk te formuleren? Hoe verbeteren ze hun schrijfonderwijs?

 4. Knappe koppen in de klas
  Meer informatie

  Knappe koppen in de klas

  € 28,90

  Wat (hoog)begaafde leerlingen nodig hebben in het onderwijs

  De auteurs beschrijven heel concreet hoe leerkrachten met kleine aanpassingen in hun les hoogbegaafde leerlingen de uitdaging kunnen bieden die zij nodig hebben.

 5. De vijf rollen van de leraar
  Meer informatie

  De vijf rollen van de leraar

  € 30,90

  Deze bestseller beschrijft op concrete en praktische wijze de vijf rollen van de leraar. Het helpt deze rollen en gedrag eigen te maken en zo het leerproces en de resultaten in de klas te verbeteren. Een rijke bron voor elke leraar die zijn professionaliteit verder wil ontwikkelen.

 6. Toetspakket Beginnende geletterdheid
  Meer informatie

  Toetspakket Beginnende geletterdheid

  € 77,50

  Met dit toetsenpakket kunnen leerkrachten van groep 1 tot en met 3 kinderen opsporen die uitvallen op het gebied van beginnende geletterdheid en actie ondernemen om hier iets aan te doen. Zij kunnen zodoende leesproblemen voorkomen, want beginnende geletterdheid is een belangrijke voorwaarde voor een goede leesstart.

 7. Speakerbox
  Meer informatie

  Speakerbox

  € 0,00

  Deze publicatie bevat voorbeelden van gespreksvaardigheid in de moderne vreemde talen die gekoppeld zijn aan de niveaubeschrijvingen van het Europees Referentiekader (ERK).

 8. Werkmap Gecijferd bewustzijn
  Meer informatie

  Werkmap Gecijferd bewustzijn

  € 98,50

  Aan de slag met getalbegrip, meten en meetkunde in groep 1 en 2

 9. Gouden regels voor een sterke school - editie basisonderwijs -
 10. Kinderkwaliteitenspel
  Meer informatie

  Kinderkwaliteitenspel

  € 26,90

  Doel van het Kinderkwaliteitenspel is leerlingen bewust(er) maken van hun eigen kwaliteiten en op die manier bijdragen aan een positief zelfbeeld. Het spel bestaat uit 69 kaartjes; elk kaartje bevat een illustratie en een woord (bijv. dromerig, slim, eerlijk) en een uitgebreide handleiding; hierin staan de diverse werkvormen concreet beschreven.

(c) 2014 CPS Onderwijsontwikkeling en advies