Spring naar mobiele navigatie

Over Studiedag Tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau

Studiedag Tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau

Tegenvallende rekenresultaten, discrepantie tussen Cito- en methodetoetsresultaten, onvoldoende leerlingbetrokkenheid bij het rekenonderwijs en handelingsverlegenheid. Aanhoudend vallen resultaten in de midden- en bovenbouw naar beneden toe op. Wat kunt u op school- en groepsniveau hier aan doen? Tijdens deze studiedag maakt u kennis met een eenduidige aanpak die op de eigen school ingezet kan worden om rekenresultaten te verbeteren. In de aanpak verenigen we verschillende componenten van het rekenonderwijs: analyse, contextopgaven, leerlijn, consolidatie, actieve werkvormen, en ICT.

Duur van de studiedag: 9.30 – 16.00 uur

Voor wie: leraren en interne coördinatoren in het basisonderwijs

Wat steek ik ervan op?

  • U krijgt een gestructureerde aanpak voor de onderwijspraktijk.
  • Helder inzicht in leerlijnen vanuit het perspectief van het behalen van de referentieniveaus rekenen.
  • Eenduidige aanpak met voorbeelden, welke op de eigen school ingezet kunnen worden om tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau te verbeteren.
  • Mogelijkheid van kennisdeling met behulp van de materialen die aangereikt zijn.

Inhoud

Startsituatie is de analyse van de eigen rekenresultaten. Wat betekent dit voor het handelingsvermogen van de leraar bij rekenen? Welke kennis is noodzakelijk om goed als leerkracht te kunnen anticiperen op deze situatie? Uitgangspunt is het hoofdlijnenmodel rekenen van het ERWD-protocol.

In de training demonstreren we een aanpak bij tegenvallende resultaten bij rekenen op schoolniveau en groepsniveau.
Hoe ziet de aanpak er uit?
1. Analyse van de resultaten op school- en groepsniveau.
2. Werken met leerlijnen en het kennen van de cruciale leermomenten bij:
a. Contextopgaven (verbanden, meten & meetkunde),
b. Basisbewerkingen (getallen),
c. Breuken, procenten, decimalen en verhoudingen.
3. Ontwerpen van instructie voor zwakke en sterke rekenaars, aansluitend bij het hoofdlijnenmodel rekenen, en de toepassing ervan.

Aan het einde van de studiedag krijgt u een digitale basispresentatie mee zodat u de kennis en ervaring kunt delen binnen uw eigen team.

Werkwijze

  • Interactieve werkvorm
  • Aan de slag
  • Voorbereiding

U neemt de volgende school- of groepsgegevens mee naar de studiedag:

  • Cito M rekenen
  • Methodeafhankelijke toetsen
  • Observatiegegevens

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard € 349,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website