Spring naar mobiele navigatie

Over Leergang vaksectie in haar kracht (alleen bij u op school)

Leergang vaksectie in haar kracht (alleen bij u op school)

Incompany (alleen bij u op school)

Hoe zet ik mijn vaksectie in haar kracht?

Toekomstbestendig onderwijs vraagt om samenwerking binnen teams en zeggenschap van die teams. En waar de teams zich vooral richten op pedagogiek, algemene didactiek en vormgeving van het onderwijs, vervullen de vaksecties een toenemend belangrijke rol in de uitwerking en borging van onderwijskundige thema’s in hun vakgebied. Zij werken naast de teams met eigen verantwoordelijkheden, doelen en plannen.

Deze ontwikkeling heeft impact op de positie van de vaksectieleider, die naast de teamleider een positie in de lijn krijgt en een leidinggevende rol in de vaksectie. In deze rol verwachten schoolleiders en collega’s dat de sectieleider het voortouw neemt in de realisering van ambities en doelen van de school.

De leergang voor vaksectieleiders is opgebouwd rond de volgende vragen:

 • Hoe worden wij als sectie een samenwerkend team vanuit een gemeenschappelijke visie?
 • Hoe doe ik dat zonder leidinggevende functie in hiërarchische zin?
 • Wat heb ik nodig om deze rol goed te vervullen?

Wat leert u?

 • Wat uw huidige rol en positie in de school is.
 • Hoe u samen met uw vaksectie onderzoekend en resultaatgericht kunt werken.
 • Hoe u samen met uw vaksectie tot een samenhangend onderwijsaanbod komt.
 • Hoe u samen met uw vaksectie de kwaliteit van toetsen verbetert en borgt.
 • Hoe u de kwaliteiten in uw vaksectie zo effectief mogelijk benut.
 • Hoe u in uw vaksectie de samenwerking bevordert.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor docenten voortgezet onderwijs met een leidinggevende rol in de vaksectie.

Inhoud

In de leergang verdiept de vaksectieleider zich samen met zijn of haar collega’s in de verschillende aspecten van een leidinggevende rol in de vaksectie. Rode draad van de leergang vormt de persoonlijke leeropdracht (actieonderzoek light) waarin verworven inzichten en vaardigheden worden toegepast in de eigen schoolsituatie.

De leergang is opgebouwd uit drie modulen:

Module 1: Leiderschap 

 • Wat is mijn huidige rol en positie in de school?
 • Hoe komen we in onze vaksectie tot onderzoekend en resultaatgericht werken?

Module 2: Het vakmanschap van de docent

 • Hoe komen we tot een samenhangend onderwijsaanbod dat in lijn is met de visie en ambities van onze school?
 • Hoe kunnen wij de kwaliteit van toetsen verbeteren en borgen?

Module 3: Een professionele cultuur

 • Hoe kunnen wij onze kwaliteiten zo effectief mogelijk inzetten voor het onderwijs in ons vakgebied
 • Hoe komen wij in onze vaksectie tot een constructieve samenwerking?

De modules bestaan elk uit minimaal twee dagdelen. In samenspraak met de opdrachtgever kan de leergang op de speficieke wensen worden afgestemd.

Werkwijze

In de leergang worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. Er is tijd voor toepassing en onderlinge uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen. De leergang wordt afgesloten met de presentatie van een persoonlijke leeropdracht waaraan de deelnemers gedurende de leergang werken. Deze leeropdracht wordt in de slotbijeenkomst gepresenteerd aan de collega-vaksectieleiders en de trainer.

Praktische informatie

De leergang wordt voorafgegaan door een intake. Samen met de opdrachtgever wordt vervolgens de groep samengesteld die aan de scholing gaan deelnemen.
De scholing bestaat uit drie modulen van elk een dagdeel en een slotbijeenkomst van een dagdeel. In samenspraak met de opdrachtgever kunnen opzet en inhoud van het programma aan de wensen worden aangepast. Registratie in het lerarenregister is alleen mogelijk na succesvolle afronding van het volledige programma.

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website