Sluiten

Zoeken in de website

Over Een beredeneerd aanbod in groep 1 en 2: Zo doe je dat! (alleen bij u op school)

Een beredeneerd aanbod in groep 1 en 2: Zo doe je dat! (alleen bij u op school)

Werkt u met kleuters?

Dan merkt u vast dat het samenstellen van een passend beredeneerd aanbod soms een stevige klus is.
Hebt u ook vragen als:

 • Hoe zet ik doelen en leerlijnen goed in?
 • Ik gebruik een methodiek als bronnenboek: maar maak ik dan de juiste keuzes?
 • Hoe gebruik ik een instructiemodel zonder dat het ‘wringt?’
 • Waar haal ik de tijd vandaan om mee te spelen in de hoeken en te observeren?

Kleuters, leuk!

De training Een beredeneerd aanbod in groep 1 en 2: Zo doe je dat! geeft handvatten, waarmee u in de dagelijkse praktijk uit de voeten kunt. De kleuterperiode noemen we namelijk het drijfvermogen waarop de schoolse vaardigheden zich ontwikkelen. Als u opbrengstbewust aan dat drijfvermogen wilt werken heeft u kennis en vaardigheden nodig:

 • Kennis van doelen en leerlijnen zoals rekenen, taal, motoriek en spelontwikkeling
 • Vaardigheden om een beredeneerd aanbod samen te stellen en uit te voeren, zodat kinderen leren en ontwikkelen in hun zone van de naaste ontwikkeling.

Nieuwsgierig geworden? Dit komt aan bod:

 • Het leren en ontwikkelen van jonge kinderen
 • De drie meest gebruikte visies: programmagericht, ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht
 • Een beredeneerd aanbod voor opbrengstbewust onderwijs: doelen, tijd, aanbod, instructie, differentiatie en monitoring
 • Spel en rollenspelbegeleiding.

Wat leert u?

 • U verbreedt en verdiept uw kennis van goed en effectief kleuteronderwijs.
 • U weet welke onderdelen belangrijk zijn bij het samenstellen van een beredeneerd aanbod.
 • U heeft kennis aangereikt gekregen om vanuit een spel georiënteerd curriculum een hoogwaardig en academisch samengesteld reken en taalaanbod samen te stellen en te begeleiden.
 • U leert ‘van en met elkaar’ door te halen en te brengen van good practice uit de eigen praktijk.

Voor wie?

 • Leerkrachten die zonder methodiek willen werken.
 • Startende leerkrachten bij kleuters.
 • Interne begeleiders en onderbouw coördinatoren die leerkrachten gerichter willen ondersteunen.

Programma

Deel 1

 • Theorie over het (brein)leren en ontwikkelen van jonge kinderen.
 • Naar een beredeneerd aanbod: visie.
 • Theorie over de drie meest gebruikte visies in het werken met kleuters: programmagericht aanbod, ontwikkelingsgericht aanbod en ervaringsgericht werken.
 • De theorie wordt afgewisseld met filmfragmenten, reflectie op de theorie en de koppeling met de eigen praktijk.

Deel 2

 • Naar een beredeneerd aanbod: wat en hoe spel en doelen.
 • Het belang van vrij spel en rollenspel in het aanbod aan jonge kinderen.
 • Informatie over de samenhang tussen vrij en begeleid spel en doelgericht opbrengstbewust handelen.
 • De theorie wordt afgewisseld met filmfragmenten, reflectie op de theorie en de koppeling met de eigen praktijk.

Deel 3

 • Naar een beredeneerd aanbod: wat en hoe instructie en monitoring.
 • Informatie over een kwalitatieve instructie.
 • De plaats en aanpak van het IGDI-model in groep 1 en 2.
 • Informatie over passend monitoren: observatiesystemen en toetsen en hoe deze in te zetten in de kleutergroepen.

Deel 4

 • Naar een beredeneerd aanbod: de eigen praktijk.
 • Het bespreken van enkele voorbeelden van: doelen verwerken in een gedifferentieerde themaplanning.
 • Aan de slag met een op de eigen praktijk afgestemde gedifferentieerde themaplanning.

Wat vonden anderen van deze training?

‘Een praktische studiedag met aspecten, waarmee ik de volgende dag aan de slag kon gaan.’
‘Deze dag heeft mijn twijfels over het werken zonder methodiek weggenomen, onze keuze is gemaakt!’
‘Ik weet nu hoe ik verdieping in het begeleiden van het rollenspel kan inzetten.’

Deel met anderen