Sluiten

Zoeken in de website

Over Studiedag van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen in de doorgaande lijn (groep 1 t/m 8)

Studiedag van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen in de doorgaande lijn (groep 1 t/m 8)

Recente inzichten, leesstrategieën, methodische aanpakken, monitoring, schoolspecifieke aanpak, handboek Lezen...Denken...Begrijpen!

Op basis van wetenschappelijke inzichten en praktische doorvertalingen krijgt u handvatten om in uw eigen schoolpraktijk het begrijpend luisteren en lezen in de doorgaande lijn te optimaliseren.

Begrijpend lezen is een cruciale basisvaardigheid. Leerlingen doen van alles op school. Maar bovenal komen ze naar school om te leren. Voordat er geleerd kan worden, moet er worden begrepen. En daarvoor zijn optimale resultaten begrijpend luisteren en begrijpend lezen basaal!

Denkt u na over de manier waarop u de leerlingresultaten begrijpend lezen kunt verbeteren? Wilt u weten welke instructiepraktijk effectief werkt en hoe u uw leerlingen gemotiveerd en betrokken krijgt en houdt op de inhoud van een tekst? Tijdens deze studiedag maakt u zich de inzichten en de ideeën eigen waarmee u een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 kunt realiseren voor uw schoolspecifieke aanpak.

Wat leert u?


Na afloop van deze studiedag:

 • Heeft u kennis over de recente inzichten vanuit de wetenschap doorvertaald naar de praktijk van het onderwijs begrijpend luisteren – begrijpend lezen
 • Kunt u betekenis geven aan de rol van leesstrategieën bij begrijpend luisteren en lezen
 • Heeft u kennis van effectieve instructie
 • Heeft u kennis over de basale leerkrachtvaardigheden begrijpend luisteren en lezen
 • Heeft u kennis over de plaatsing van de methodische aanpakken begrijpend lezen
 • Heeft u Inzicht en kennis omtrent monitoring van het leesbegrip
 • Ontvangt u het handboek Begrijpend Lezen Lezen…Denken…Begrijpen! (Geactualiseerde versie 2014). Dit boek bevat tools waarmee u in de schoolspecifieke situatie veranderingen kunt invoeren.

Inhoud

Tijdens deze studiedag krijgt u inzicht in het nut en de noodzaak van optimale resultaten op het gebied van begrijpend lezen: de referentieniveaus, het onderwijs in de 21e eeuw, en de (strategische) eindtoets. Een inhoudelijke dag met recente inzichten over het onderwijs begrijpend luisteren en begrijpend lezen in de doorgaande lijn. De visie op begrijpend lezen berust op wetenschappelijke inzichten en die hebben in de praktijk bewezen te werken. Een praktische dag door de concrete uitwerkingen. Daarmee kunt u op uw school direct aan de slag.

Voor wie?

Leerkrachten groep 1 t/m 8, intern begeleiders en taalcoördinatoren

Wanneer en waar?

12 maart 2018 van 10.00 – 16.00 uur, CPS Amersfoort

Praktische informatie

 • Maximale groepsgrootte 18 deelnemers
 • Presentaties worden afgewisseld met reflectie-opdrachten en doelgerichte gesprekken over de eigen onderwijspraktijk.
 • Voorafgaande aan de studiedag ontvangt u hoofdstuk 1 van het handboek Begrijpend Lezen Lezen…Denken…Begrijpen! Ter voorbereiding leest u dit hoofdstuk samen met een aantal relevante artikelen die wij met u delen.
 • u ontvangt het Handboek begrijpend luisteren en lezen in het basisonderwijs.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "De inhoud van de training was prima en sloot goed aan bij de verwachting."
 • "Fijn om zoveel praktische informatie te krijgen als ondersteuning bij de theorie."
 • "Interessante invulling, veel praktische tips!"

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 367,00

Handboek begrijpend luisteren en lezen in het basisonderwijs (inclusief in de deelnemersprijs)

Deel met anderen