Zoeken in de website

Over Leergang Rekencoördinator

Leergang Rekencoördinator

Gedegen optelsom van kennis en vaardigheden

Een goed opgeleide rekencoördinator maakt het verschil bij het op de kaart zetten van rekenen binnen uw school. Scholen moeten immers voldoen aan de eisen van de referentieniveaus rekenen. Deze leergang is een gedegen optelsom van kennis en vaardigheden waarmee u leert hoe u actief kunt bijdragen aan de implementatie van effectief rekenonderwijs binnen uw school.

 • Hoe hebben uw leerlingen op de basisschool leren rekenen?
 • Hoe ziet een gedifferentieerde rekenles eruit?
 • Hoe kan ik een effectief rekenonderwijs realiseren bij mij op school?
 • Van rekenvaardig voor de klas tot implementeren van effectief rekenonderwijs in uw school

In deze negendaagse training doorloopt u de drie modules Rekendidactiek Basis, Rekendidactiek Gevorderd en Rekencoördinator. In drie modules werkt u op een praktische wijze aan de volgende onderwerpen:

 • Leerlijn rekenen en didactiek primair onderwijs
 • (Digitaal) toetsen, signaleren en volgen van leerlingen
 • Gedifferentieerde rekenlessen, onderwijsbehoeften van ERWD-leerlingen en sterke rekenaars
 • Stappenplan effectief veranderen van rekenonderwijs
 • Resultaatgericht en rekenbewust onderwijs

U werkt in een kleine groep, onder begeleiding van ervaren trainers. Er is veel ruimte voor de praktische kant van het rekenonderwijs en om kennis en ervaringen te delen.

Wat leert u?

 • U heeft inzicht in de wijze waarop verschillende rekenen in het basisonderwijs worden aangeboden.
 • U heeft uw didactische repertoire uitgebreid door kennis en toepassing van rekendidactische modellen zoals het handelings- en het drieslagmodel.
 • U weet wat de kenmerken van zwakke en sterke rekenaars zijn en hoe u kunt inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
 • U kunt de rekenproblematiek op school inzichtelijk maken, verbeterpunten formuleren en het vak als speerpunt onder de aandacht van beslissers en uitvoerenden brengen en houden.

Voor wie?

Deze leergang is voor (aankomende) rekencoördinatoren in het voortgezet onderwijs en mbo die willen leren hoe zij vanuit hun rol kunnen sturen op de invoering van goed rekenonderwijs.

Wanneer en waar?

De training bestaat uit 9 dagen van 9.30 - 16.00 uur, en vindt plaats bij CPS te Amersfoort:
9 april, 15 mei, 13 juni, 10 september, 10 oktober, 14 november, 12 december 2018, 16 januari, 13 februari 2019.

Praktische informatie

 • Voorafgaand aan de modules leest u relevante artikelen en documenten en maakt u een rekenvaardigheidstoets op het 3F-niveau. Op basis hiervan bepaalt u uw eigen persoonlijke leervragen en leerdoelen.
 • Tussen de verschillende trainingsdagen in werkt u voorbereidings- en verwerkingsopdrachten uit die u opneemt in een portfolio.
 • Totale studiebelasting (voorbereiding en contacturen): 135 uur.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Naast de geplande theorie werd ook ingespeeld op de actualiteiten en de vragen vanuit de groep."
 • "Mooi dat er ruimte is voor persoonlijke inbreng."
 • "We hebben interessante en leerzame bijeenkomsten gehad. Veel geleerd!"

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 3.002,00

Inclusief boek Grijp de rekenkansen

Deel met anderen

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies