Sluiten

Zoeken in de website

Over Masterclass Motiveren en laten leren – goede schoolleiders & betere lessen

Masterclass Motiveren en laten leren – goede schoolleiders & betere lessen

Wisselwerking tussen gemotiveerde leraren en motivatie van leerlingen

 • Hoe gemotiveerd zijn uw leraren?
 • Wat is motivatie eigenlijk?
 • Waaraan herken ik een motiverende les?

Motivatie en motiveren staan hoog op de agenda. Het gaat dan meestal om de vraag hoe leerlingen te motiveren zijn. Maar ook leraren lijken niet altijd bereid en gemotiveerd om aan hun professionele ontwikkeling te werken of zich in te zetten voor een verandering.

Uit onderzoek weten we dat de motivatie van de leraar van invloed is op de motivatie van de leerling. Als goede schoolleider wilt u zorgen voor een professionele (school)cultuur waarin leraren worden gemotiveerd en gestimuleerd zich professioneel te ontwikkelen. Maar hoe doet u dat? In deze masterclass bestuderen we theorie om te komen tot handvatten voor de praktijk.

Centrale vragen

Om de professionele dialoog met leraren over motivatie van leerlingen te kunnen voeren, heeft u zowel kennis over motivatie in het algemeen als kennis over motivatie van leerlingen nodig. De vragen die daarom in deze masterclass aan de orde komen zijn:

 • Wat is motivatie?
 • Wanneer bent u gemotiveerd? En hoe staat het met de motivatie van de leraren en de leerlingen op uw school?
 • Hoe motiveert u uw leraren? En hoe motiveren op hun beurt de leraren hun leerlingen?
 • Waaraan herkent u een motiverende les? en hoe gaat u het gesprek hierover met leraren aan

CPS biedt u een masterclass over motivatie aan, waarin bovenstaande vragen centraal staan. In de masterclass wisselen theorie en praktijk elkaar af.

Wat leert u?

 • Aan het eind van de masterclass heeft u inzicht in wat motivatie is, welke factoren van invloed zijn op de motivatie van leerlingen en op de motivatie van uw teamleden.
 • U kent de zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Deci en Ryan (2000) en weet hoe u deze kunt inzetten ter versterking van de professionele ruimte van uw teamleden.
 • U kent verschillende omgevings- en persoonlijkheid gerelateerde factoren die van invloed zijn op het leren van leerlingen en op de professionele ontwikkeling van uw teamleden.
 • U heeft handvatten om samen met uw team de professionele dialoog over motiveren van leerlingen te voeren.

Voor wie?

schoolleiders én niet formeel leidinggevenden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer en waar?

21 maart en 11 april 2018, van 13.00 – 16.15 uur, CPS te Amersfoort

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Prima training. Het zet je aan het denken en geeft je enkele handvatten voor de praktijk."
 • "Het verschil tussen leren en presteren is erg duidelijk naar voren gekomen."
 • "Ik wil de inzichten die ik het opgedaan delen met mijn team."
 • "Ik ga de opgedane inzichten toepassen in gesprekken met collega's en (vooral) met leerlingen om zodoende  door de juiste vraagstelling inzicht te verkrijgen in hoe het met iemands motivatie gesteld is en waar verbeteringen mogelijk zijn."
 • "Scholen werken opbrengstgericht. Mooi om met het team te bespreken: Leergericht of Prestatiegericht?"

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 330,00