Zoeken in de website

Over Hoe geef ik een goede rekenles met een digitale rekenmethode?

Hoe geef ik een goede rekenles met een digitale rekenmethode?

Een effectieve rekenles met een digitale methode, hoe doe ik dat?

  • Hoe kan ik een les organiseren waarin ik de digitale methode inzet en waarin ik door middel van instructie rekenkennis herstel?
  • Hoe kan ik mijn digitale rekenmethode inzetten om hiaten bij leerlingen te signaleren?
  • Hoe kan ik met behulp van mijn digitale rekenmethode mijn leerlingen effectief clusteren? 
  • Hoe kan ik effectief feedback geven op het (digitale) leerlingwerk?
  • Wat zijn de bouwstenen van een effectieve rekenles?

Met een digitale methode naar hogere opbrengsten

De bijeenkomst start met theorie over succescondities van goed rekenonderwijs. Deelnemers krijgen vooraf literatuur toegestuurd over effectief rekenonderwijs en leren met ICT. Op basis hiervan formuleren we bouwstenen voor goed rekenonderwijs (instructie, rekenmaterialen, et cetera) die de onderlegger voor de studiedag vormen.

Vervolgens is er aandacht voor het signaleren van hiaten en rekenproblemen bij leerlingen uit de eigen digitale rekenmethode: welke onderwerpen vinden leerlingen lastig, hoe kunt u deze clusteren en welke volgorde van aanbieden is efficiënt (organisatie van de rekenles)?
Daarna volgt theorie over het geven van een goede instructie: welke elementen heeft een effectieve, gedifferentieerde rekeninstructie? Hoe houdt u hierbij rekening met de verschillen in rekenniveau? Vervolgens is er aandacht voor effectieve feedback bij (digitaal) leerlingwerk. Ten slotte ontwerpen de deelnemers zelf een rekeninstructie bij hun digitale rekenmethode.

Wat leert u?

  • U weet welke bouwstenen onmisbaar zijn in een effectieve rekenles
  • U weet hoe uw leerlingen kunt clusteren met behulp van de methode
  • U weet welke aanvullende instructie bij uw methode nodig is, en kunt deze instructie gedifferentieerd aanbieden
  • U weet wat effectieve feedback is, en kunt deze geven aan de hand van digitaal leerlingwerk
  • U maakt een lesopzet voor een gedifferentieerde rekenles waarbij u uw digitale methode effectief inzet

Voor wie?

Rekendocenten en rekencoördinatoren in voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer en waar?

19 maart 2018 van 10.00 - 16.00 uur, CPS Amersfoort (datum verplaatst, 13 maart is verzet)

Zie ook Leergang Rekencoördinator en meer rekentrainingen

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 330,00

Deel met anderen

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies