Zoeken in de website

Over Leergang Taalcoördinator, module 1: beleidskaders en het taalbeleidsplan

Leergang Taalcoördinator, module 1: beleidskaders en het taalbeleidsplan

Ik ga een taalbeleidsplan schrijven, maar…

 • Wat moet er in het plan komen te staan?
 • Wat is eigenlijk onze visie op taal?
 • Hoe stel ik scherpe doelen?
 • Welke regelgeving speelt er op het vlak van taalbeleid?
 • Wat is mijn taak als taalcoördinator?

Taalbeleid

Taalbeleid omvat alle maatregelen die een school treft om op systematische wijze de taalvaardigheid van de leerlingen te vergroten en daarmee het onderwijs toegankelijker te maken. U hebt als taalcoördinator veelal de belangrijke taak om het plan op te stellen en collega’s te betrekken en te activeren. Dit blijkt vaak een lastige taak te zijn: collega’s en zelfs de schoolleiding zien niet altijd de urgentie en het taalbeleidsplan ligt soms te verstoffen op een plank.
In deze module gaat u aan de slag met het taalbeleidsplan van uw school. U onderzoekt wat de rol van taal is binnen de missie en visie van uw school en wat er nodig is voor een effectief taalbeleid. Tijdens deze module leert u welke regelgeving en kaders van belang zijn voor taalbeleid, hoe u opbrengstgericht kunt werken en hoe u scherpe, uitdagende doelen stelt in het plan. U hebt na afloop van de module een plan waarin een stevige basis is gelegd voor de verbetering van het (taal)onderwijs bij u op school.

Wat leert u?

 • Wat de actuele beleidskaders zijn omtrent taalbeleid
 • Hoe een effectief taalbeleidsplan is opgebouwd
 • Hoe u scherpe, uitdagende doelen kunt stellen

Bijeenkomsten:

1) Visie 

 • Inleiding op de leergang
 • Positionering van taalbeleid
 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • Opzet en inhoud van een taalbeleidsplan

2) Regelgeving en kaders 

 • Wettelijke regelgeving voor taalbeleid
 • Beleidskaders en toezichtkaders
 • De situatie van de eigen school in kaart brengen
 • Monitoring en toetsing van de taalontwikkeling

3) Doelen stellen  

 • SMART formuleren van doelen
 • Bepalen van de beoogde resultaten, op de korte en langere termijn
 • Activiteitenplan opstellen

Voor wie?

(Aankomende) taalcoördinatoren in het voortgezet onderwijs

Wanneer en waar?

21 maart, 11 april en 16 mei 2018, 10.00 - 16.00 uur op  CPS te Amersfoort

Praktische informatie

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard € 999,00
Standaardprijs € 1.020,00

Inclusief boek Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Deel met anderen

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies