Zoeken in de website

Over Training Leerbegeleider bij Lesson Study

Training Leerbegeleider bij Lesson Study

Hoe kunt u als leerbegeleider het teamleren door middel van Lesson Study op uw school stimuleren?

Lesson Study (LS) is een aanpak die zijn oorsprong vindt in Japan. Daar is het ingebed in het totale onderwijssysteem. In Nederland is Lesson Study geïntroduceerd door CPS Onderwijsontwikkeling en advies en Universiteit Utrecht sinds 2012. Crux van de methode is dat een groep leraren een professionele gemeenschap vormt die zich over een bepaald vraagstuk buigt. Volgens een cyclisch proces bereiden teamleden op een school een les voor, voeren die uit en bespreken de les gezamenlijk na. Uit de nabespreking komen conclusies die in vervolglessen worden toegepast.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat bij Lesson Study leraren kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes in een professionele gemeenschap ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijzen en leren. (Didactief, oktober 2017).

Een leerbegeleider speelt een cruciale in een Lesson Study cyclus, bij:

  • De aansturing van een Lesson Study traject op een school
  • Organisatie van de voorbereidingen, uitvoeringen en nabesprekingen op een school
  • Leiden van de bijeenkomsten volgens de Werkwijze Lesson Study.

Gereedschappen bij een succesvol Lesson Study traject

In drie bijeenkomsten krijgt u tools in handen:

  • Hoe u een Lesson Study traject op de eigen school opzet
  • Wat uw taken en rollen zijn als leerbegeleider in een Lesson Study traject op uw school
  • Welke interventies (en feedback) u kunt toepassen bij voorbereiding, uitvoering en nabespreking

Bij de training hoort een practicum, waarbij u een mini Lesson Study traject op de eigen school uitvoert.

Wat leert u?

  • De aansturing van een Lesson Study traject op een school.
  • Organisatie van de voorbereidingen, uitvoeringen en nabesprekingen op een school.
  • Leiden van de bijeenkomsten volgens de Werkwijze Lesson Study.

Voor wie?

Leerkrachten, intern begeleiders, en directieleden in primair onderwijs

Wanneer en waar?

4 april, 18 april, 6 juni 2018, van 13.00 – 17.00 uur, CPS Amersfoort

Praktische informatie

Tussen bijeenkomst 2 en 3 voeren de deelnemers een mini-traject Lesson Study op de eigen school uit.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 525,00

Inclusief boek Lesson Study als effectieve vorm van teamleren

Deel met anderen

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies