Zoeken in de website

Over Ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) in de wiskundeles

Ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) in de wiskundeles

Van probleem naar denken in mogelijkheden

Door de komst van het protocol ERWD in 2011 is vastgelegd dat scholen bij de rekentoets en bij examens leerlingen met dyscalculie hulpmiddelen mogen aanreiken. Ook het Eindexamenbesluit vo noemt maatregelen die scholen kunnen nemen om het eindexamen af te nemen op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de leerling met dyscalculie.

  • Maar welke begeleiding is mogelijk en toegestaan voor leerlingen met dyscalculie in een reguliere wiskundeles?
  • Hoe kan ik een dyscalculieverklaring met adviezen vertalen naar handelen in de wiskundeles?
  • Hoe kom ik met mijn sectie wiskunde tot een eenduidige aanpak voor leerlingen met ERWD in de wiskundelessen?

Onderwijsaanpassingen voor in de wiskundeles

Voor leerlingen met dyscalculie zijn aanpassingen mogelijk tijdens het examen. Maar hoe zit het op de weg naar dit het examen toe? Wat kun en mag je in een reguliere wiskundeles doen voor leerlingen met ERWD-problematiek? Tijdens deze training staat de eigen praktijk centraal. Deelnemers nemen dyscalculieverklaringen van leerlingen en het sectieplan/vakwerkplan en eventueel dyscalculieprotocol mee naar de bijeenkomst. Theorie over mogelijke onderwijsaanpassingen en wet- en regelgeving wordt aangeboden en direct vertaald naar aanpassingen in de eigen schooldocumenten.

Wat leert u?

  • U leert wat de kenmerken van dyscalculie zijn
  • U leert over de totstandkoming van het protocol ERWD en de effecten hiervan in wet- en regelgeving
  • U maakt kennis met en ervaart enkele onderwijsaanpassingen en bekijkt diverse begeleidingsmaterialen
  • U vertaalt handelingsadviezen uit een dyscalculieverklaring van uw leerlingen naar concrete onderwijsaanpassingen in de wiskundeles
  • U verwerkt de opbrengsten van de dag in een paragraaf voor het sectieplan/ vakwerkplan en/of dyscalculieprotocol van uw school

Voor wie?

Docenten wiskunde, RT-ers, rekencoördinatoren, en onderwijsassistenten die reken- en wiskunde-ondersteuning geven in voortgezet onderwijs en vmbo.

Wanneer en waar?

14 maart 2018, van 10.00 – 16.00 uur, CPS Amersfoort

Praktische informatie

Deelnemers nemen een of meer dyscalculieverklaringen van hun leerlingen mee naar de bijeenkomst. Ook nemen zij het sectieplan, vakwerkplan en dyscalculieprotocol mee. De studiedag werkt naar een opbrengst toe: het formuleren van afspraken/werkwijze/eenduidige aanpak binnen de wiskundeles voor leerlingen met ERWD.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 330,00

Deel met anderen

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies