Zoeken in de website

Over Training Beter leren rekenen door te tekenen: talige rekenopgaven oplossen door te visualiseren

Training Beter leren rekenen door te tekenen: talige rekenopgaven oplossen door te visualiseren

Rekenopgaves beter begrijpen en tot de juiste oplossing komen

Talige rekenopgaven, contextsommen, zijn voor veel kinderen een probleem. Zij kunnen prima ‘kale’ sommen oplossen maar ze raken het spoor bijster als de som ‘verpakt’ is in een context. In veel lessen zien we dan dat de leerkracht hard aan het werk is in plaats van de klas. Het lijkt soms alsof iedere som opnieuw voorgedaan moet worden. Dat kan anders. Uit het promotie-onderzoek van Anton Boonen (2015) blijkt dat een visuele oplossingsstrategie leerlingen kan helpen om een rekenopgave beter te begrijpen en tot de juiste oplossing te komen. Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

  • Hoe maak ik als leerkracht een goede visualisatie van een rekenprobleem voor mijn leerlingen?
  • Aan welke eisen voldoet een goede tekening?
  • Hoe leg ik als leerkracht verbinding tussen de tekening en de opgave?
  • Welke modellen zijn bruikbaar bij gelijksoortige rekenopgaven?

Visualiseren en rekenmodellen leiden tot meer begrip van talige rekenopgaven

U leert talige opgaven te visualiseren en u leert gelijksoortige opgaven te herkennen. Door dit zelf te oefenen leert u hoe u dit modelt voor de klas waardoor de leerlingen er ook vaardig in kunnen worden. Talige rekenopgaven worden daarmee een heel stuk leuker!

Ter voorbereiding op de studiedag neemt u een opgave me uit de rekenmethode/Cito-toets waar leerlingen over struikelen. Deze opgaven worden geïnventariseerd en geclusterd.

Vervolgens worden blokken theorie (onderzoek visualiseren (Boonen, 2015), Handelingsmodel (ERWD, 2011), gebruik van modellen in de instructie) afgewisseld met oefenen en toepassen op de eigen rekenmethode. De studiedag sluit af met tips om eenheid in de visualisatie te bieden: het maken van schoolbrede afspraken voor verschillende typen rekenopgaven.

Wat leert u?

  • U doet kennis op over onderzoek naar visualisatie van rekenen.
  • U maakt kennis en oefent met concrete en abstracte modellen uit het Handelingsmodel.
  • U leert opgaven te clusteren en per cluster bijbehorende visualisaties te gebruiken.
  • U zoekt passende visualisaties bij de opgaven waar leerlingen vaak over struikelen.
  • U krijgt ideeën van visualisatie aangereikt die zwakke rekenaars ondersteunen in hun rekenontwikkeling.

Voor wie?

Leerkrachten groep 3 – 8, en rekencoördinatoren primair onderwijs

Wanneer en waar?

21 maart 2018, van 10.00 – 16.00 uur, CPS Amersfoort

Praktische informatie

Ter voorbereiding op deze studiedag neemt u uw favoriete ‘struikelopgave’ mee. Dit is een rekenopgave uit de rekenmethode of Cito-toets waar uw leerlingen regelmatig bij vastlopen.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 330,00

Deel met anderen

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies