Zoeken in de website

Over Heb lef om rekendoelen te kíezen bij zeer zwakke rekenaars in het vmbo en mbo

Heb lef om rekendoelen te kíezen bij zeer zwakke rekenaars in het vmbo en mbo

Zwakke rekenaars en referentieniveau 2F

Rekendoelen kiezen, maar ...

 • Er zijn zwakke rekenaars die vermoedelijk 2F niet zullen halen.
 • Welke ruimte heb ik om af te wijken van een reguliere toets/examen bij het opleiden van leerlingen voor referentieniveau 2F?
 • Hoe kan ik Passende perspectieven gebruiken ter onderbouwing van mijn keuze?
 • Wat betekent het gebruik van Passende perspectieven voor de school en voor de leraar?
 • Hoe kan ik doelgericht werken met de leerroutes en doelenlijsten?

Leerroutes Passende perspectieven

De wet op de referentieniveaus vraagt van het vmbo en mbo dat zij er op gericht zijn dat zo veel mogelijk leerlingen referentieniveau 2F bereiken. De overheid biedt naast de reguliere 2F toets ook de mogelijkheid om leerlingen met ernstige rekenproblemen een 2ER toets/examen af te laten leggen. Bovendien vindt er dit schooljaar een pilot plaats met 2A en 2AER toetsen/examens. Deze zijn van een lager niveau dan referentieniveau 2F. Om aan die wettelijke eisen te voldoen kunnen scholen gebruik maken van de leerroutes die door SLO ontwikkeld zijn in het project Passende perspectieven. De leerroutes bieden leraren praktische handvatten om beredeneerde keuzes te maken en zo een passende leerlijn rekenen uit te stippelen voor de zwakke rekenaar.

SLO zal in het voorjaar van 2017 Passende perspectieven gericht op referentieniveau 2F uitbrengen. CPS is intensief betrokken bij de ontwikkeling daarvan. De leerroutes naar niveau 2F, 2ER, 2A en 2AER zijn gemaakt om leraren instrumenten in handen te geven om hun leerlingen op een zo hoog mogelijk rekenniveau te brengen door keuzes te maken in rekendoelen.

Wat betekent Passende Perspectieven voor uw school en wat betekent dit voor de leraar? En wat kunt u gebruiken uit het Masterplan Dyscalculie? Wij helpen u op weg om doelgericht te werken met behulp van de leerroutes en de fasering uit het protocol ERWD. U zet deze in om gerichte keuzes te maken in onderwijsdoelen en lesactiviteiten en keuze voor een toets/examen.

Wat leert u?

 • U kunt starten met de samenstelling van een passend onderwijsaanbod voor rekenen voor uw leerlingen en daarbij rekening houden met de verschillende toetsen en examens.
 • U kunt uw leerlingen verder op weg helpen naar een passend niveau voor rekenen behorend bij hun mogelijkheden.
 • U bent wegwijs in de inhoud en werkwijze van Passende perspectieven.

Leraren leren hoe zij Passende perspectieven kunnen gebruiken om voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften gerichte rekendoelen te stellen en hen te begeleiden naar het voor hen hoogst haalbare niveau.
Interne begeleiders of coaches en rekencoördinatoren leren hoe het werken met Passende perspectieven geïmplementeerd kan worden in de school en hoe zij leraren daarbij kunnen ondersteunen.

Doelgericht werken met leerroutes rekenen

In deze training maakt u kennis met materiaal dat door SLO ontwikkeld is in het project Passende perspectieven s(b)o en vmbo. Dit materiaal is gemaakt om leraren, interne begeleiders of coaches te ondersteunen om doelgericht te werken met leerroutes rekenen. U leert deze leerroutes als vertrekpunt te nemen voor uw rekenonderwijs aan zwakke rekenaars. Zo leert u uw leerlingen lastige rekenonderwerpen op een andere wijze aan. Hierdoor zal de motivatie van deze leerlingen voor het vak rekenen toenemen evenals hun kansen op succes. Uitgangspunten zijn een opbrengstgerichte en doelgerichte manier van werken om de kwaliteit van het rekenonderwijs voor deze doelgroep te versterken.

Voor wie?

Leraren rekenen, rekencoördinatoren, coaches en interne begeleiders in het vmbo en mbo

Wanneer en waar?

22 maart 2018, van 10.00 – 16.00 uur, CPS Amersfoort

Praktische informatie

 • Deze training is gebaseerd op het Raamwerk rekenen.
 • We maken een koppeling naar de eigen praktijk: welke onderdelen uit uw rekenmethode kunt u vervangen door doelgerichte activiteiten. Welke kansen zijn er om formatief te toetsen?
 • Voorafgaand aan de studiedag leest u artikel(en) over Passende perspectieven, die u met de uitnodiging toegestuurd krijgt.
 • U neemt uw rekenmethode mee naar de training.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Goed aangepast aan de inbreng van de cursisten."

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 330,00

Deel met anderen

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies