Sluiten

Zoeken in de website

Over Leergang toetsing en examinering (alleen bij u op school)

Leergang toetsing en examinering (alleen bij u op school)

Toetsbeleid, constructie en vaststelling, toetsen om te leren

De kwaliteit van toetsing en examinering is erg belangrijk bij ons op school, maar …

 • Hoe kom ik tot een goed verantwoord PTO en PTA?
 • Hoe zorg ik ervoor dat onze toetsen en examens voldoen aan de kwaliteitsstandaarden?
 • Wat is het belang van een toetsmatrijs?
 • Hoe kom ik aan goede toetsen?
 • Wat is de meerwaarde van het formatief gebruik van toetsen?
 • Hoe geef ik leerlingen effectief feedback op hun toetsresultaten?

Algemene kwaliteitseisen

Wat zijn de kwaliteitsstandaarden voor toetsing en examinering van uw school? Deze vraag blijkt nog lang niet altijd eenduidig te beantwoorden. Vaak blijkt de toetskwaliteit sterk afhankelijk van de individuele docent of van wat vakgroepen onderling hebben bepaald. Dit terwijl de verankering van doorgaande ontwikkel- en leerlijnen van leerlingen valt of staat bij een breed gedragen toetsbeleid en toetsinstrumenten die aan algemeen geldende kwaliteitseisen voldoen.

De Leergang Toetsing en examinering vo biedt handvatten voor het opstellen van een PTO en PTA die afgestemd zijn op visie en kaders van uw school. Aan de hand daarvan gaat u vervolgens aan de slag met de ontwikkeling en/of bijstelling van toetsinstrumenten die aan interne en externe kwaliteitseisen voldoen.

Afhankelijk van uw leerdoelen bieden we ook de mogelijkheid van het volgen van losse modulen.

Wat leert u?

Module 1: Toetsbeleid - dag 1

 • Wat het belang is van visie en kaders voor toetsbeleid
 • Welke stappen nodig zijn voor de verankering van toetsbeleid in de kwaliteitscyclus
 • Hoe u een PTO en PTA opstelt die voldoen aan de kwaliteitseisen

Module 2: Constructie en vaststelling - dag 2 en 3

 • Hoe u correct een toetsmatrijs invult en de kwaliteit daarvan beoordeelt
 • Hoe u toetsen maakt die voldoen aan de kwaliteitseisen
 • Hoe u tot een objectieve beoordeling komt van de kwaliteit van toetsen van uzelf en/of van anderen

Module 3: Toetsen om te leren - dag 4

 • Hoe formatieve toetsen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs
 • Hoe u conclusies trekt uit toetsanalyses en hoe u deze vertaalt naar concrete verbeteracties.
 • Wat effectieve vormen van feedback zijn voor uw leerlingen en hoe u deze kunt toepassen.

Voor wie?

Leraren, coördinatoren en middenmanagers in de gehele sector voortgezet onderwijs

Deel met anderen