Spring naar mobiele navigatie

Over Toetskwaliteit met beleid (waaronder PTA)

Toetskwaliteit met beleid (waaronder PTA)

Incompany (alleen bij u op school)

De kwaliteit van toetsing en examinering is erg belangrijk bij ons op school, maar …

  • Hoe kom ik tot een goed verantwoord PTO en PTA?
  • Hoe zorg ik ervoor dat onze toetsen en examens voldoen aan de kwaliteitsstandaarden?
  • Wat is het belang van een toetsmatrijs?
  • Hoe kom ik aan goede toetsen?

Algemene kwaliteitseisen

Wat zijn de kwaliteitsstandaarden voor toetsing en examinering van uw school? Deze vraag blijkt nog lang niet altijd eenduidig te beantwoorden. Vaak blijkt de toetskwaliteit sterk afhankelijk van de individuele docent of van wat vakgroepen onderling hebben bepaald. Dit terwijl de verankering van doorgaande ontwikkel- en leerlijnen van leerlingen valt of staat bij een breed gedragen toetsbeleid en toetsinstrumenten die aan algemeen geldende kwaliteitseisen voldoen.

De scholing ‘Toetskwaliteit met beleid’ biedt handvatten voor het opstellen van een PTO en PTA die afgestemd zijn op visie en kaders van uw school. Aan de hand daarvan gaat u vervolgens aan de slag met de ontwikkeling en/of bijstelling van toetsinstrumenten die aan interne en externe kwaliteitseisen voldoen.

Afhankelijk van uw leer- en ontwikkeldoelen bieden we ook de mogelijkheid van het volgen van losse modulen of een uitbreiding met andere thema’s naar keuze zoals het werken vanuit leerdoelen en formatief toetsen.

Wat leert u?   

Module 1: Toetsbeleid – dagdeel 1 en 2

  • Wat het belang is van visie en kaders voor toetsbeleid
  • Welke stappen nodig zijn voor de verankering van toetsbeleid in de kwaliteitscyclus
  • Hoe u een PTO en PTA opstelt die voldoen aan de kwaliteitseisen 

Module 2: Constructie en vaststelling – dagdeel 3 en 4

  • Hoe u correct een toetsmatrijs invult en de kwaliteit daarvan beoordeelt
  • Hoe u toetsen maakt die voldoen aan de kwaliteitseisen
  • Hoe u tot een objectieve beoordeling komt van de kwaliteit van toetsen van uzelf en/of van anderen

Voor wie?

Leraren, coördinatoren en middenmanagers in de gehele sector voortgezet onderwijs.

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website