Spring naar mobiele navigatie

Over Toetskwaliteit met beleid (waaronder PTA) (alleen bij jou op school)

Toetskwaliteit met beleid (waaronder PTA) (alleen bij jou op school)

Incompany (alleen bij jou op school)

De kwaliteit van toetsing en examinering is erg belangrijk bij ons op school, maar …

  • Hoe kom ik tot een goed verantwoord PTO en PTA?
  • Hoe zorg ik ervoor dat onze toetsen en examens voldoen aan de kwaliteitsstandaarden?
  • Hoe ga ik toetsen vanuit leerdoelen en doorlopende leerlijnen?
  • Hoe kom ik aan goede toetsen?

Algemene kwaliteitseisen

Wat zijn de kwaliteitsstandaarden voor toetsing en examinering van jouw school? Deze vraag blijkt nog lang niet altijd eenduidig te beantwoorden. Vaak blijkt de toetskwaliteit sterk afhankelijk van de individuele docent of van wat vakgroepen onderling hebben bepaald. Dit terwijl de verankering van doorgaande ontwikkel- en leerlijnen van leerlingen valt of staat bij een breed gedragen toetsbeleid en toetsinstrumenten die aan algemeen geldende kwaliteitseisen voldoen.

De scholing ‘Toetskwaliteit met beleid’ biedt handvatten voor het opstellen van een PTO en PTA die afgestemd zijn op visie en kaders van jouw school. Aan de hand daarvan ga je vervolgens aan de slag met de ontwikkeling en/of bijstelling van toetsinstrumenten die aan interne en externe kwaliteitseisen voldoen.

Afhankelijk van je leer- en ontwikkeldoelen bieden we ook de mogelijkheid van het volgen van losse modulen of een uitbreiding met andere thema’s naar keuze zoals het werken vanuit leerdoelen en formatief toetsen.

Wat leer je?   

Module 1: Toetsbeleid – dagdeel 1 en 2

  • Wat het belang is van visie en kaders voor toetsbeleid
  • Welke stappen nodig zijn voor de verankering van toetsbeleid in de kwaliteitscyclus
  • Hoe je een PTO en PTA opstelt die voldoen aan de kwaliteitseisen 

Module 2: Constructie en vaststelling – dagdeel 3 en 4

  • Hoe je correct een toetsmatrijs invult en de kwaliteit daarvan beoordeelt
  • Hoe je toetsen maakt die voldoen aan de kwaliteitseisen
  • Hoe je tot een objectieve beoordeling komt van de kwaliteit van toetsen van jezelf en/of van anderen

Voor wie?

Leraren, coördinatoren en middenmanagers in de gehele sector voortgezet onderwijs.

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website