Sluiten

Zoeken in de website

Programma van Training Rekendidactiek - Gevorderd

Training Rekendidactiek - Gevorderd

Programma van Rekendidactiek gevorderd (met o.a. passende perspectieven en differentiëren)

Dag 1, woensdag 16 januari
9:30 - 16:00 1e bijeenkomst Door Freark van der Kooi
Dag 2, donderdag 14 maart
9:30 - 16:00 2e bijeenkomst
Dag 3, woensdag 15 mei
9:30 - 16:00 3e bijeenkomst
 1. Van 9:30 tot 16:00

  1e bijeenkomst

  Door Freark van der Kooi
  Voorafgaand aan bijeenkomst 1 (4 + 3 = 7 klokuren):
  • Deelnemers lezen artikel ‘samen leren differentiëren’ en formuleren op basis van dit artikel leervragen voor deze module. Deze leervragen worden opgenomen in het portfolio behorend bij deze module.
  • Deelnemers inventariseren bij collega’s rekenen welke vormen van differentiëren worden gebruikt in de rekenles en nemen opbrengsten mee naar bijeenkomst 1.
  Bijeenkomst 1 (6 klokuren):
  • Voorstellen en oriëntatie op de inhoud van de training
  • Inleiding op differentiëren: waarom? hoe? wat?
  • Manieren om te differentiëren
  • Periodieke didactische groepsplannen
  • Formuleren van leerdoelen en differentiëren in instructie
  • Activeren van leerlingen tijdens de rekenles
  • Ontwerpen van activerende rekenlessen
  • Praktijkopdracht, vooruitblik en afsluiting
 2. Van 9:30 tot 16:00

  2e bijeenkomst

  Voorafgaand aan bijeenkomst 2 (5 klokuren):
  • Praktijkopdracht en huiswerkopdrachten van bijeenkomst 1 uitwerken.
  Bijeenkomst 2 (6 klokuren):
  • Terugblik 1e bijeenkomst en uitwisselen van ervaringen
  • Actualiteiten rondom rekentoets/rekenexamen bespreken
  • Sterke rekenaars: visie, automatiseren en memoriseren, hogere orde denkvaardigheden en uitdagende opdrachten
  • Zwakke rekenaars: verschil rekenproblemen en dyscalculie, protocol ERWD
  • Praktijkopdracht, vooruitblik en afsluiting.
 3. Van 9:30 tot 16:00

  3e bijeenkomst

  Voorafgaand aan bijeenkomst 3 (8 klokuren):
  • Praktijkopdracht en huiswerkopdrachten van bijeenkomst 2 uitwerken.
  Bijeenkomst 3 (6 klokuren):
  • Terugblik 2e bijeenkomst: praktijkopdracht en uitwisselen van ervaringen
  • Actualiteiten rondom rekentoets/rekenexamen bespreken
  • Rekenangst
  • Rekenwerkgesprek
  • Passende perspectieven
  • ER-rekentoets
  • Afsluitende opdracht: Format implementatieplan differentiëren invullen voor operationeel niveau op eigen school. (uit: Differentiëren is te leren)
  Na afloop van bijeenkomst 3 (7 klokuren):
  • Opbrengsten formuleren naar aanleiding van de persoonlijke leerdoelen en dit verwerken in het portfolio.
  • Format implementatieplan operationeel niveau uitwerken en toevoegen aan portfolio.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 990,00

Deel met anderen