Sluiten

Zoeken in de website

Over Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Passende Perspectieven zijn de aangepaste leerlijnen taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Van essentieel belang in het kader van Passend Onderwijs.

Meer leerlingen kunnen het fundamentele referentieniveau 1F halen. Andere leerlingen halen dat niveau 1F niet, maar kunnen wel verder komen. Hoe? Met een passend onderwijsaanbod. Wij helpen u op weg om doelgericht te werken via afgeleide leerroutes taal en rekenen. U zet in om gerichte keuzes te maken in onderwijsdoelen en lesactiviteiten.

Inhoud

In deze training leert u werken met Passende Perspectieven aan de hand van materiaal dat ontwikkeld is in de pilot Passende Perspectieven uitgevoerd door SLO. Dit materiaal is gemaakt om leerkrachten, intern begeleiders, en taal- en rekencoördinatoren te trainen in het doelgericht werken via aangepaste leerroutes taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Uitgangspunten zijn een handelingsgerichte en doelgerichte manier van werken om de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs in het (speciaal) basisonderwijs te versterken.

Programma

Tijdens het eerste dagdeel richten we ons op de inhoud van Passende Perspectieven voor taal en rekenen. U krijgt daarbij informatie over:

 • De referentieniveaus taal en rekenen en Passende Perspectieven
 • Wettelijke ontwikkelingen rondom taal en rekenen
 • Opbrengstbewust werken aan taal- en rekendoelen

In het tweede dagdeel geven we aandacht aan de inhoud van de werkmap en de documenten. U maakt daarbij kennis met:

 • Leerlingen selecteren voor het werken met Passende Perspectieven
 • Doelen stellen voor de geselecteerde leerlingen
 • Doelen opnemen in het groepsoverzicht van de klas
 • Geselecteerde leerlingen observeren
 • Vaststellen of de keuze voor de geselecteerde leerlingen in de praktijk juist blijkt
 • De geselecteerde doelen tegen het licht houden van het taal- en rekenbeleid van de school
 • De geselecteerde doelen opnemen in de het overzicht van de klasdoelen
 • Doelen vertalen naar effectieve lesactiviteiten

Passende Perspectieven omvat verschillende leerplanproducten, waaronder leerroutes en een draaiboek hoe u deze producten kunt bespreken en inzetten in de dagelijkse schoolpraktijk op basis van uw eigen schoolsituatie. Ervaren CPS trainers helpen u hiermee graag op weg.

Wat leert u?

Na afloop:

 • kunt u starten met de samenstelling van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die naar verwachting referentieniveau 1F (op onderdelen) niet zullen halen aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs.
 • Kunt u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften verder op weg helpen naar referentieniveau 1F.
 • Bent u wegwijs in de inhoud en werkwijze van Passende Perspectieven.

Leerkrachten leren hoe zij Passende Perspectieven kunnen gebruiken om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften gericht taal- en rekendoelen te stellen en hen te begeleiden naar het voor hen hoogst haalbare niveau.
Intern begeleiders en taal- en rekencoördinatoren kunnen ondersteuning bieden aan leerkrachten die met Passende Perspectieven werken.
Schoolleiders zijn op de hoogte van de wettelijke ontwikkelingen rondom taal en rekenen en hebben richtlijnen voor een effectieve uitvoering op de eigen school.

Voor wie? 

Leerkrachten in groep 6, 7 of 8, intern begeleiders, taal- en rekencoördinatoren, en schoolleiders in het (speciaal) basisonderwijs

Wanneer en waar?  

19 april 2018 van 10.00 - 16.00 uur, CPS Amersfoort

Praktische informatie

 • Maximale groepsgrootte 16 deelnemers
 • Tijdens de training werken we met een Elektronische Leeromgeving.
 • Neemt u een laptop of tablet mee?

Wat vonden anderen van deze training?

Reacties van leerkrachten van een van de scholen die door CPS is begeleid in de SLO pilot Passende Perspectieven:

 • "Bewondering voor de wijze waarop iedere deelnemer zijn vraag mocht stellen en passend antwoord kreeg (direct of op een later tijdstip). De rust en de kennis van de trainer maken dat ik alle informatie goed tot me kan nemen .Prettig dat het tempo hoog ligt en dat er tevens ruim tijd is voor pauze/ koffie/ lunch. Mooie rustige locatie."
 • "Ik merk dat ik nog specifieker mijn doelen kan stellen en me nog gerichter met de instructie kan bezighouden."
 • "Ik durf nu gerichte leerstofkeuzes te maken uit de methode."
 • "Goed om de achtergrond van passende perspectieven te kennen. Ook de inhoud over de referentieniveaus was zinvol."

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 330,00

Deel met anderen