Sluiten

Zoeken in de website

Programma van Studiedag Taalcoördinator

Studiedag Taalcoördinator

Programma van Studiedag Taalcoördinator

Op donderdag 22 november:
10:00 - 10:05 Welkom Door Joke Koopman, Linda Geerlings, *Els Loman
10:05 - 10:30 Plenaire presentatie Taalbeleid in uitvoering Door Joke Koopman
10:30 - 10:45 Pauze
10:45 - 12:15 1e ronde learnshops
  1e ronde: Taalbeleidsplan in de steigers - Alpha-zaal Door *Els Loman
  1e ronde: Taalrijke didactiek - Beta-zaal Door Linda Geerlings
12:15 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:30 2e ronde learnshops
  2e ronde: De rol van de taalcoördinator - Alpha-zaal Door *Els Loman
  2e ronde: Toetsen voor taalbeleid - Beta-zaal Door Joke Koopman
14:30 - 14:45 Pauze
14:45 - 16:00 3e ronde learnshops
  3e ronde: Hoe observeer en coach ik collega's in taal? - Beta-zaal Door Joke Koopman
  3e ronde: Hoe stimuleer ik het lezen op onze school? - Alpha-zaal Door *Els Loman
 1. Van 10:05 tot 10:30

  Plenaire presentatie Taalbeleid in uitvoering

  Door Joke Koopman

  Taalbeleid is van groot belang voor goede schoolprestaties. Wat zijn de ingrediënten voor effectief taalbeleid? Wat maakt taalbeleid succesvol? Wie voelen zich verantwoordelijk voor taalbeleid. En wat moet en mag op het gebied van taalbeleid?

  In deze plenaire presentatie gaan we in op de verschillende thema’s die u in de rol van taalcoördinator bezighouden en wisselt u inzichten en ervaringen uit met deelnemers van andere scholen.

 2. Van 10:45 tot 12:15

  1e ronde: Taalbeleidsplan in de steigers - Alpha-zaal

  Door *Els Loman

  Wat staat er in een taalbeleidsplan? Wat is de plek van een taalbeleidsplan binnen de school? Uit welke onderdelen bestaat een taalbeleidsplan? Hoe is de koppeling met de wettelijke kaders zoals bijvoorbeeld de wet op de Referentieniveaus Nederlandse taal? Hoe zorg ik voor draagvlak en voorkom ik dat dit plan op de plank belandt? In deze learnshop maken we aan de hand van een format een start met het ontwikkelen van een taalbeleidsplan.

 3. Van 10:45 tot 12:15

  1e ronde: Taalrijke didactiek - Beta-zaal

  Door Linda Geerlings

  Misschien wel het meest succesvolle ingrediënt voor taalbeleid is taalrijke didactiek. Dit is de didactiek voor alle vakken waarmee docenten de taalontwikkeling van leerlingen stimuleren om zo de vakinhoudelijke doelen te kunnen bereiken. Door lessen te verrijken met interactieve werkvormen, met ondersteuning bij woordenschat en leesvaardigheid, met mondelinge en schriftelijke verwerkingsopdrachten draagt de docent bij aan de taalontwikkeling van leerlingen én daarmee aan hun vakinhoudelijke leerprestaties.

  In deze learnshop onderzoeken we hoe taalrijke didactiek eruitziet in de praktijk en met welke tips we collega’s kunnen helpen.

 4. Van 13:00 tot 14:30

  2e ronde: De rol van de taalcoördinator - Alpha-zaal

  Door *Els Loman

  “Het taalbeleid staat op een laag pitje.”

  “De studiedag over taal is uitgesteld, want de schoolleiding wil eerst andere dingen doen.”

  “We hebben het ‘woord van de week’, maar niet alle docenten doen daar iets mee.”

   De taalcoördinator heeft een bijzondere rol in de school: hij/zij is verantwoordelijk voor het taalbeleid en geeft soms leiding aan de taalwerkgroep. Toch kan het in de praktijk lastig zijn om collega’s (docenten én schoolleiders) te betrekken en te activeren op het gebied van taalbeleid, zoals blijkt uit bovenstaande uitspraken.

  In deze learnshop bespreken we de rol van taalcoördinator en onderzoeken we cirkel van betrokkenheid en invloed. Er worden praktische ideeën en argumenten uitgewisseld om collega’s bewust(er) te maken van het belang van taalbeleid.

 5. Van 13:00 tot 14:30

  2e ronde: Toetsen voor taalbeleid - Beta-zaal

  Door Joke Koopman

   Hoe succesvol is ons taalbeleid? Waar staan onze leerlingen nu? En wat hebben zij nodig voor de verdere ontwikkeling van hun taalvaardigheid?

  Toetsen zijn er in vele vormen en vervullen verschillende functies: formatief en summatief, formeel en informeel formatief, product en proces. Daarnaast is de taal in toetsen in alle vakgebieden een niet te onderschatten factor die van invloed is op de toetsresultaten.

  Taalvaardigheid is van groot belang voor de leerprestaties op school. Het is dus ook belangrijk dat er in de school een visie is op het gebruik van toetsen om taal te leren en toetsen van het leren van taal.

  In deze learnshop leert u hoe u goed gebruik maakt van toetsen voor het taalbeleid van uw school. We gaan in op de verschillende kenmerken van de verschillende toetsen en hoe u daar effectief gebruik van maakt.

 6. Van 14:45 tot 16:00

  3e ronde: Hoe observeer en coach ik collega's in taal? - Beta-zaal

  Door Joke Koopman

  Twee effectieve interventies voor het stimuleren van taalrijke didactiek zijn het doen van lesbezoeken en het gezamenlijk ontwerpen van lessen. Deze workshop gaat in op het organiseren en uitvoeren van lesbezoeken, en coaching op taal. Hoe start je met lesbezoeken rondom taal? Worden docenten aangewezen of melden zij zich vrijwillig aan? Komen de ‘lesbezoeken taal’ naast de ‘algemene lesbezoeken’, of worden deze geïntegreerd? Deze vragen komen aan de orde als het gaat om de organisatie.

  Wat de uitvoering betreft, leert u waar u op kunt letten bij lesbezoeken bij uw collega’s en hoe hun feedback te geven op taal en taalrijke didactiek in hun lessen. Daarnaast maakt u kennis met een werkwijze, voorbeelden en handvatten om samen met collega’s talige lessen te ontwikkelen.

 7. Van 14:45 tot 16:00

  3e ronde: Hoe stimuleer ik het lezen op onze school? - Alpha-zaal

  Door *Els Loman

  Leesvaardigheid is van groot belang voor schoolprestaties. Lezen helpt leerlingen om kennis uit een tekst te halen, om kritisch te leren denken of om onderbouwd een eigen mening te vormen en te formuleren. Hoe beter leerlingen op school leren om met teksten om te gaan hoe makkelijker ze deze uitdaging in de toekomst aan zullen gaan. Van belang is dat leerlingen leeskilometers maken.

  In deze learnshop maakt u onder ander kennis met onze aanpak van het Vrij lezen om het lezen om school te bevorderen. We gaan in de workshop in op de voorwaarden en uitwerking van deze aanpak en delen we de enthousiaste ervaringen van andere scholen met deze aanpak. 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 330,00

Deel met anderen