Sluiten

Zoeken in de website

Over Training Woordenschat zo doe je dat! (alleen bij u op school)

Training Woordenschat zo doe je dat! (alleen bij u op school)

Een rijke woordenschat is een belangrijke basis voor het leren. Een leerling met een grote woordenschat verwerft gemakkelijker kennis dan een leerling die steeds woorden tegen komt die hij niet kent of niet goed begrijpt. Er zijn wat dit betreft grote verschillen tussen leerlingen. Deze verschillen zijn bepalend voor de leerprestaties van de leerlingen en zijn al zichtbaar bij heel jonge kinderen. Daarom is het zo belangrijk dat onderwijs aandacht besteedt aan woordenschat.

Inhoud

Deze trainingsbijeenkomst geeft antwoord op vragen als:

 • Welke woorden kies ik tijdens het lesgeven?
 • Hoe behandel ik deze woorden?
 • Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen deze woorden onthouden en gebruiken?
 • Welke relatie ligt er tussen de woordenschatontwikkeling en luister-en leesbegrip?
 • Welke beleidsmatige aspecten zijn er van belang om woordenschatontwikkeling goed te implementeren en te borgen? 

Werkwijze

 • Het programma bestaat uit een ochtendgedeelte voor alle leerkrachten van de groepen 1-8. Deze ochtend werken we op interactieve wijze aan de kerndoelen zoals voorgaand beschreven.
 • Na de lunch splitst de groep in 1-3 en 4-8.
 • In het middagprogramma gaan we specifiek aan de slag met het toepassen van de theorie in de door u te geven lessen.
 • Op deze dag worden korte presentaties afgewisseld met concrete praktijkgerichte opdrachten.

Wat leert u?

Na afloop van deze training:

 • Heeft u kennis heeft van de meest actuele inzichten binnen het woordenschatonderwijs.
 • Heeft u vaardigheid opgedaan met de techniek ‘modeling’.
 • Heeft u tips en handvatten gekregen om woordenschatonderwijs op uw eigen school en in relatie tot uw eigen groep te verbeteren.
 • Bent u zich bewust van het feit dat woordenschatonderwijs geen apart vak is maar essentieel wordt ingezet op alle momenten en tijdens alle activiteiten. 

Programma

10 uur tot 12.30 uur:

 • Recente inzichten
 • De pijlers van het woordenschatonderwijs
 • De relatie met andere vakgebieden
 • Het belang van de doorgaande lijn
 • Implementatie en borgingsaspecten

13.30 uur tot 16.00 uur:

 • Praktische toespitsing met differentiatie naar onderbouw en bovenbouw
 • Informatie omtrent modeling
 • Oefening van modeling
 • Toepassingen in de praktijk en het belang van interactieve werkvormen die de woordenschat van uw leerlingen versterken

Voor wie?

Leerkrachten en interne begeleiders in het basisonderwijs groep 1 - 8

Wanneer en waar?

Incompany van 10.00 - 16.00 uur, op locatie

Wat vonden anderen van deze training?

 • 'Ik ga mijn collega's ervan overtuigen dat de drie pijlers in het woordenschatonderwijs heel belangrijk zijn.'
 • 'Ik ben me veel meer bewust van de woordenschatontwikkeling.'

Prijzen

Deel met anderen