Spring naar mobiele navigatie

Programma van Nationaal Congres School & Ouders

Nationaal Congres School & Ouders

Programma van Samen school, is het ingewikkeld of doen we ingewikkeld?

Op vrijdag 01 februari:
9:30 - 10:00 Ontvangst
10:00 - 10:10 Opening
10:10 - 10:25 Introductie
10:25 - 10:45 Ludieke start
10:45 - 11:30 Lezing Wat is er aan de hand in het onderwijs?
11:30 - 11:40 Sprankelend Intermezzo
11:40 - 12:10 Lezing Ontwikkeling: niet te ingewikkeld!
12:10 - 12:20 Interactief Intermezzo
12:20 - 12:30 Afsluiting ochtend
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:15 Wereldcafé
14:25 - 15:10 Workshopronde 1
  Ronde 1 - workshop 1: Leren met ouders (LMO) - Omegazaal
  Ronde 1 - workshop 2: Effectief gesprekken voeren met ouders - Gammazaal
  Ronde 1 - workshop 3: Narrare, de dialoog over kwaliteit van onderwijs - Alphazaal
  Ronde 1 - workshop 4: Respectvol omgaan met elkaar - Kappazaal
  Ronde 1 - workshop 5: Loopbaanoriëntatie -begeleiding en portfoliogesprekken - Kamer 117 1e etage
  Ronde 1 - workshop 6: Hoe begeleid ik mijn kind thuis (PO)? - Deltazaal 1e etage
  Ronde 1 - workshop 8: Houd de zaag scherp! - Betazaal
  Keuze nader te bepalen
15:20 - 16:05 Workshopronde 2
  Ronde 2 - workshop 1: Leren met ouders (LMO) - Omegazaal
  Ronde 2 - workshop 2: Effectief gesprekken voeren met ouders - Gammazaal
  Ronde 2 - workshop 3: Narrare, de dialoog over kwaliteit van onderwijs - Alphazaal
  Ronde 2 - workshop 4: Respectvol omgaan met elkaar - Kappazaal
  Ronde 2 - workshop 5: Loopbaanoriëntatie -begeleiding en portfoliogesprekken - Kamer 117 1e etage
  Ronde 2 - workshop 6: Hoe begeleid ik mijn kind thuis (PO)? - Deltazaal 1e etage
  Ronde 2 - workshop 7: Hoe begeleid ik mijn kind thuis (VO)? - Kamer 140 1e etage
  Ronde 2 - workshop 8: Houd de zaag scherp! - Betazaal
  Keuze nader te bepalen
16:15 - 16:30 Afsluitend intermezzo en aansluitend borrel
 1. Van 10:25 tot 10:45

  Ludieke start

  Wat vinden onze leerlingen van de huidige samenwerking? Ingewikkeld? Of juist niet? Speciaal voor het NCO 2019 een korte film met ervaringen van onze leerlingen. Naast deze beelden wordt u ook uitgedaagd mee te denken over wat u deze leerlingen toewenst. Kortom gezamenlijk starten we het NCO op een ludieke wijze!

 2. Van 10:45 tot 11:30

  Lezing Wat is er aan de hand in het onderwijs?

  Het onderwijs is te druk! Werkdruk bij leraren en lerarentekort, overspannen verwachtingen van sommige ouders, leerlingen toetsen waar ze soms onder lijden… Wat is er toch aan de hand? En wat zijn de oorzaken van al deze stress? De inspectie die te veel toetsen en administratie vraagt? De zogenaamde curlingouders die hun kinderen onredelijk vertroetelen? Leraren die vanwege te weinig menskracht het werk niet meer goed aankunnen en worden ondergewaardeerd?

  Peter de Vries roept op tot een noodzakelijke verandering van binnenuit: een onderwijsklimaat dat leraren en ouders sámen vormgeven, zodat leerlingen volwassenen met ruimte voor hun werkelijke passie ontmoeten.

 3. Van 11:30 tot 11:40

  Sprankelend Intermezzo

  Acteurs reageren met een korte sketch op de lezing van Peter de Vries.

 4. Van 11:40 tot 12:10

  Lezing Ontwikkeling: niet te ingewikkeld!

  Natuurlijk, kinderen zitten op school om zich te ontwikkelen. En in het meest gunstige geval werken scholen en ouders samen voor de ontwikkeling van het kind. Maar zou het gek zijn als ik zeg dat niet in de eerste plaats het kind moet ontwikkelen, maar de volwassenen rondom het kind? Wordt alles rondom onderwijs niet nodeloos ingewikkeld gemaakt? Als ouders en scholen nu eens letterlijk zouden ontwikkelen en zouden weghalen wat het kind belemmert om tot bloei te komen. Het is een kleine woordspeling, maar één die van levensbelang is voor de ontwikkeling van het kind.

 5. Van 12:10 tot 12:20

  Interactief Intermezzo

  Hoe ingewikkeld vindt u als ouder de samenwerking? Wat herkent u uit de lezing van Jan Visser? De acteurs gaan op een creatieve wijze met u in gesprek.

 6. Van 13:30 tot 14:15

  Wereldcafé

  Eén van de peilers van een goede samenwerking is de dialoog. In het wereldcafé gaan de deelnemers onder begeleiding met elkaar in gesprek over hun ervaringen en vragen.

 7. Van 14:25 tot 15:10

  Ronde 1 - workshop 1: Leren met ouders (LMO) - Omegazaal

  Doelgroep: ouders en professionals PO en VO

  Op een aantal scholen in Nederland is LMO in middels zeer succesvol. LMO is een concept waarbij ouders gedurende de lessen hun kind apart nemen om te begeleiden bij bepaalde leerstof. In deze workshop neemt u kennis van LMO en wat er van u als ouder/ leraar wordt verwacht.

 8. Van 14:25 tot 15:10

  Ronde 1 - workshop 2: Effectief gesprekken voeren met ouders - Gammazaal

  Doelgroep: leerkrachten en ib’ers PO en docenten en mentoren VO

  Effectief gesprekken voeren met ouders blijkt nogal eens ingewikkeld. Het heeft alles te maken met de houding en vaardigheid van de professional. Naast informatie over een paar basisprincipes krijgt u door een aantal korte oefeningen zicht op effectieve en minder effectieve interventies. Deze workshop wordt samen met een acteur gegeven.

 9. Van 14:25 tot 15:10

  Ronde 1 - workshop 3: Narrare, de dialoog over kwaliteit van onderwijs - Alphazaal

  Doelgroep: ouders en professionals PO en VO

  Scholen voeren geregeld oudertevredenheidsonderzoeken uit. Wat levert dit op? En wat vinden ouders hiervan? In deze workshop neemt u kennis van een alternatieve manier om als school en ouder zicht te krijgen op de kwaliteitsbeleving van ouders, letraren en leerlingen.

 10. Van 14:25 tot 15:10

  Ronde 1 - workshop 4: Respectvol omgaan met elkaar - Kappazaal

  Doelgroep: ouders en onderwijsprofessionals

  De campagne ‘Samen zijn we school’ doet een appèl op wederzijds respect. Maar wat verstaan we hieronder en hoe uit zich dat? In een maatschappij waar social media een belangrijke rol innemen, ouders, leraren én leerlingen druk zijn en nog steeds sprake is van pesten op school…. Naast kennis over dit thema en reflectie op uw eigen gedrag ontvangt u praktische handvatten om morgen mee aan de slag te gaan.

   

 11. Van 14:25 tot 15:10

  Ronde 1 - workshop 5: Loopbaanoriëntatie -begeleiding en portfoliogesprekken - Kamer 117 1e etage

  Doelgroep: ouders en onderwijsprofessionals

  Scholen denken na over hoe leerlingen meer verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor hun eigen leerproces. Naast de dagelijkse gang van zaken thuis en in de klas, spelen de gesprekken over de ontwikkeling een belangrijke rol. Wat zijn belangrijke aandachtpunten voor deze gesprekken en hoe kunnen leerlingen, ouders en school hierin meer samenwerken? U krijgt een aantal handvatten aangereikt.

 12. Van 14:25 tot 15:10

  Ronde 1 - workshop 6: Hoe begeleid ik mijn kind thuis (PO)? - Deltazaal 1e etage

  Doelgroep: ouders van leerlingen PO

  Samen zijn we school betekent onder andere dat u thuis uw kind begeleidt. In deze workshop ontvangt u handvatten voor de ondersteuning thuis. Zowel op inhoudelijke thema’s zoals taal en rekenen maar ook tips om het gesprek met uw kind aan te gaan zonder dat deze dit als een kruisverhoor ervaart.

 13. Van 14:25 tot 15:10

  Ronde 1 - workshop 8: Houd de zaag scherp! - Betazaal

  Doelgroep: ouders en professionals PO en VO

  Onderwijs te druk? Leerlingen met (te) volle agenda’s, lerarentekort, gestreste ouders…? In deze workshop krijgt u even de tijd om te ontspannen. We kijken afwisselend door de bril van leerlingen, leraren en ouders en gaan daarover kort met elkaar in dialoog. Uiteindelijk komen we tot tips & trics om het perfecte ‘winnende’ team van leerling, ouders en leraar te worden.

 14. Van 15:20 tot 16:05

  Ronde 2 - workshop 1: Leren met ouders (LMO) - Omegazaal

  Doelgroep: ouders en professionals PO en VO

  Op een aantal scholen in Nederland is LMO in middels zeer succesvol. LMO is een concept waarbij ouders gedurende de lessen hun kind apart nemen om te begeleiden bij bepaalde leerstof. In deze workshop neemt u kennis van LMO en wat er van u als ouder/ leraar wordt verwacht.

 15. Van 15:20 tot 16:05

  Ronde 2 - workshop 2: Effectief gesprekken voeren met ouders - Gammazaal

  Doelgroep: leerkrachten en ib’ers PO en docenten en mentoren VO

  Effectief gesprekken voeren met ouders blijkt nogal eens ingewikkeld. Het heeft alles te maken met de houding en vaardigheid van de professional. Naast informatie over een paar basisprincipes krijgt u door een aantal korte oefeningen zicht op effectieve en minder effectieve interventies. Deze workshop wordt samen met een acteur gegeven.

 16. Van 15:20 tot 16:05

  Ronde 2 - workshop 3: Narrare, de dialoog over kwaliteit van onderwijs - Alphazaal

  Doelgroep: ouders en professionals PO en VO

  Scholen voeren geregeld oudertevredenheidsonderzoeken uit. Wat levert dit op? En wat vinden ouders hiervan? In deze workshop neemt u kennis van een alternatieve manier om als school en ouder zicht te krijgen op de kwaliteitsbeleving van ouders, letraren en leerlingen.

 17. Van 15:20 tot 16:05

  Ronde 2 - workshop 4: Respectvol omgaan met elkaar - Kappazaal

  Doelgroep: ouders en onderwijsprofessionals

  De campagne ‘Samen zijn we school’ doet een appèl op wederzijds respect. Maar wat verstaan we hieronder en hoe uit zich dat? In een maatschappij waar social media een belangrijke rol innemen, ouders, leraren én leerlingen druk zijn en nog steeds sprake is van pesten op school…. Naast kennis over dit thema en reflectie op uw eigen gedrag ontvangt u praktische handvatten om morgen mee aan de slag te gaan.

   

 18. Van 15:20 tot 16:05

  Ronde 2 - workshop 5: Loopbaanoriëntatie -begeleiding en portfoliogesprekken - Kamer 117 1e etage

  Doelgroep: ouders en onderwijsprofessionals

  Scholen denken na over hoe leerlingen meer verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor hun eigen leerproces. Naast de dagelijkse gang van zaken thuis en in de klas, spelen de gesprekken over de ontwikkeling een belangrijke rol. Wat zijn belangrijke aandachtpunten voor deze gesprekken en hoe kunnen leerlingen, ouders en school hierin meer samenwerken? U krijgt een aantal handvatten aangereikt.

 19. Van 15:20 tot 16:05

  Ronde 2 - workshop 6: Hoe begeleid ik mijn kind thuis (PO)? - Deltazaal 1e etage

  Doelgroep: ouders van leerlingen PO

  Samen zijn we school betekent onder andere dat u thuis uw kind begeleidt. In deze workshop ontvangt u handvatten voor de ondersteuning thuis. Zowel op inhoudelijke thema’s zoals taal en rekenen maar ook tips om het gesprek met uw kind aan te gaan zonder dat deze dit als een kruisverhoor ervaart.

 20. Van 15:20 tot 16:05

  Ronde 2 - workshop 7: Hoe begeleid ik mijn kind thuis (VO)? - Kamer 140 1e etage

  Doelgroep: ouders van leerlingen VO

  Samen zijn we school betekent onder andere dat u thuis uw betrokkenheid toont. Naarmate kinderen ouder worden, neemt uw verantwoordelijkheid telkens af maar uw betrokkenheid blijft. In deze workshop ontvangt u handvatten hoe u zich kunt opstellen als betrokken ouder zonder dat u de irritatiegrens van uw kind bereikt. 

 21. Van 15:20 tot 16:05

  Ronde 2 - workshop 8: Houd de zaag scherp! - Betazaal

  Doelgroep: ouders en professionals PO en VO

  Onderwijs te druk? Leerlingen met (te) volle agenda’s, lerarentekort, gestreste ouders…? In deze workshop krijgt u even de tijd om te ontspannen. We kijken afwisselend door de bril van leerlingen, leraren en ouders en gaan daarover kort met elkaar in dialoog. Uiteindelijk komen we tot tips & trics om het perfecte ‘winnende’ team van leerling, ouders en leraar te worden.

 22. Van 16:15 tot 16:30

  Afsluitend intermezzo en aansluitend borrel

  Met de acteurs ronden wij deze dag feestelijk af.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelname met ouder € 365,00
Deelname zonder ouder € 365,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website