Sluiten

Zoeken in de website

Over Leerlingontwikkelgesprekken met ouders en kind

Leerlingontwikkelgesprekken met ouders en kind

Samen zijn wij school, samen gaan wij voor de ontwikkeling van het kind

Wie is er aan zet in de gesprekken rondom de ontwikkeling van het kind? Het kind? De leraar? De ouder? Wie is verantwoordelijk voor het leerproces van het kind? Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid! En het is van belang dat dit tot uiting komt in het contact tussen school en ouders.

  • Heeft u soms ook het gevoel dat ouders weinig betrokken zijn bij het leerproces van hun kind?
  • En bent u op zoek naar mogelijkheden om ouders meer te betrekken?
  • Zijn ouders soms verrast of ontevreden over de vorderingen van hun kind?
  • Lopen de emoties in gesprekken rondom schoolkeuze bij u soms ook hoog op?
  • Merkt u dat het in gesprekken soms lastig is vanuit gelijkwaardigheid met ouders te communiceren? 

Samen effectief in gesprek over leerlingontwikkeling

In deze training gaan we praktisch aan de slag met bovenstaande vragen. We bieden achtergrondinformatie en handvatten m.b.t. ouderbetrokkenheid, gelijkwaardige gesprekken en omgaan met emoties. Van de deelnemers vragen we vooral een actieve houding. Aan de hand van eigen casuïstiek wordt er gereflecteerd en geoefend.

Wat leert u?

Aan het einde van deze training:

  • Weet u wat ouderbetrokkenheid 3.0 inhoudt.
  • Beschikt u over praktische handvatten om effectief leerlingontwikkelgesprekken te voeren met ouders
  • Heeft u handvatten om ouders tijdig te betrekken bij de schooladviezen en mee te nemen in de keuze voor een bepaald advies.
  • Heeft u inzicht gekregen in acceptatieprocessen bij ouders en de emoties die daarbij een rol spelen.
  • Heeft u vaardigheden voor het voeren van gesprekken met ouders opgefrist en geoefend, met name rond omgaan met emoties. 

Voor wie? 

Deze training is geschikt voor leraren, directeuren en ib-ers in het basisonderwijs.

Wanneer en waar? 

25 maart 2019, van 10.00 - 16.00 uur, Amersfoort

Praktische informatie 

Ter voorbereiding vragen wij u het E book Ouderbetrokkenheid 3.0 te lezen en een concrete casus mee te nemen.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Deel met anderen