Sluiten

Zoeken in de website

Over Training Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders

Training Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders

Thema: In relatie staan tot de omgeving; module 4

Veel scholen en ouders erkennen het belang van samenwerking met elkaar om de resultaten van leerlingen te optimaliseren. Toch blijkt de samenwerking in de dagelijkse praktijk nog allerminst vanzelfsprekend. Leerlingen presteren en functioneren beter als school en ouders goed samenwerken. Ouderbetrokkenheid heeft dus een enorme impact. In deze training leert u de samenwerking met ouders op een unieke wijze te versterken. 

Opzet module

Bijeenkomst 1:

 • Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Aansluiting op de visie van de school

U maakt kennis met het concept ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ en hoe zich dit onderscheid van traditionele ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie. U krijgt de gelegenheid om te reflecteren op hoe dit denken aansluit bij de visie van de school.

Bijeenkomst 2:

 • Ouderbetrokkenheid vanzelfsprekend
 • Effect op de leerlingen
 • Relatie en organisatiekenmerken
 • Ouderbetrokkenheid en leerlingenprestaties

U start met de vraag hoe u een klimaat kunt creëren waarin ouderbetrokkenheid vanzelfsprekend wordt. Een klimaat waarin betrokkenen niet samenwerken omdat het moet, maar omdat zij weten welk effect dit heeft op de leerlingen. Hoe bouwt u aan de relatie tussen ouders en school? Hoe zorgt u voor wederzijds vertrouwen? Hoe zorgt u ervoor dat u niet tegenover elkaar staat maar naast elkaar? Met andere woorden wat beïnvloedt de relatie en welke organisatiekenmerken doen er toe?

Tot slot staan we stil bij de relatie tussen ouderbetrokkenheid en de prestaties  van leerlingen. Welke invloed kan u en uw school hebben op de actieve, constructieve en lerende houding van ouders?

Vanuit verrassende invalshoeken naar nog betere samenwerking met ouders
In de bijeenkomsten komt telkens op unieke wijze de verbinding naar de Nederlandse onderwijspraktijk naar voren. Vanuit verrassende invalshoeken leert u hoe school en ouders anders en nog beter kunnen samenwerken. Zo weet u wat u op uw eigen school kunt doen met alle voorbeelden en onderzoeken uit binnen- en buitenland en kunt u na de training meteen aan de slag!

Wat leert u?

Aan het eind van de twee dagen heeft:

 1. de cursist een visie op hoe een goede samenwerking tussen school en ouders er voor de school uit zou kunnen zien.
 2. de cursist een plan gemaakt om met het team en de ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te werken aan de ontwikkeling van de leerling.
 3. de cursist een visie ontwikkeld op welke bijdrage ouderbetrokkkenheid heeft op een betere wereld voor de leerling, de ouders en de school.
 4. de cursist kennis opgedaan ten aanzien van samenhang en borging van ouderbetrokkenheid binnen de ontwikkeling van uw school. 

Voor wie?

Deze training is voor schoolleiders in basisonderwijs*, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.(Deze training is als een module in te zetten in het kader van de herregistratie voor schoolleiders.)

Wanneer en waar?

20 maart en 17 april 2019 van 10.00 – 16.00 uur, CPS Amersfoort

Praktische informatie

Literatuur gebruikt bij deze training: Vries, P. de (2017). Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0: CPS

Extra aanbevolen literatuur (niet verplicht):

 • Henderson, A. (2007).  Beyond the bake sale: The essential guide to family-school partnerships. New York: The New Press
 • Oostdam, R.J. & Vries, P. de (redactie) (2014). Samen werken aan leren en opvoeden - Basisboek over ouders en school. Bussum: Coutinho
 • Vries, P. de (2007). Handboek Ouders in de school. Amersfoort: CPS
 • Vries, P. de (2014). Ouderbetrokkenheid 3.0. Amersfoort: CPS

Studiebelasting: 2 EC’s oftewel 56 uur. Het lezen van literatuur en het maken van een toetsopdracht zijn onderdeel van de training.

Niveau: Post-HBO

Wat vonden anderen van de training?

 • "Perfecte training voor schoolleiders met een zeer deskundige leider."
 • "Goede basis meegekregen om mee verder te gaan en uit te werken."

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Standaardprijs € 698,00

Prijs is inclusiek het boek Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0.