Sluiten

Zoeken in de website

Over Training Differentiëren in de klas met ICT

Training Differentiëren in de klas met ICT

Beter inspelen op verschillen tussen leerlingen

Steeds meer scholen werken met digitale middelen. Toch blijft het onderwijs in het gebruik van ICT achter bij de maatschappij. Tegelijkertijd groeit op scholen de vraag naar motivatie van leerlingen, differentiatie en gepersonaliseerd leren. ICT biedt mogelijkheden hiervoor. Deze training ondersteunt u met vele praktische en laagdrempelige tools om met ICT beter in te spelen op verschillen tussen leerlingen: in de instructie, verwerking, toetsing en communicatie met leerlingen. Uw lessen worden gevarieerder en gedifferentieerder. Daarbij is het uitgangspunt van de training dat ICT een middel is om meer te differentiëren en geen doel op zich. Differentiëren met ICT. U leert het in deze training.

ICT-inzet past bij de vaardigheden van leerlingen én docenten

Tijdens de training behandelen we een aantal gratis, laagdrempelige tools die u in uw lessen kunt gebruiken. Daarnaast inventariseren we vooraf met een digitaal formulier uw leervragen zodat we de leerstof kunnen aansluiten op de kennis en vaardigheden die u al heeft. De training is geen technische training of knoppentraining. Het is van belang dat u enkele basale ICT vaardigheden beheerst, zoals werken met Word en Powerpoint, surfen op het internet etc.

De ochtenden bevatten instructiemomenten. De middagen bevatten gelegenheid tot uitwerking. Tussen de twee trainingsdagen maakt u minimaal één les met differentiatie met ICT.

Aan de orde komen in ieder geval:

  • Enkele laagdrempelige tools om te differentiëren in vraagstelling en leerstof.
  • Het zoeken of maken van instructiefilmpjes en het plaatsen van opgaven daarin.
  • Het maken van eenvoudige digitale vragenlijstjes en toetsen die zichzelf nakijken.

Daarnaast wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op individuele leervragen en behoeften. U krijgt uitleg, demonstraties en u gaat zelf aan de slag. Verder krijgt u tussentijdse opdrachten, feedback en gelegenheid tot reflectie.

Wat leert u?

  • U krijgt praktische tips voor de inzet van ICT in uw lessen om te differentiëren.
  • U heeft uitwerkingen gemaakt voor de inzet van ICT in uw eigen lespraktijk.

Voor wie?

Docenten in het voortgezet onderwijs en mbo die de training Differentiëren is te leren! hebben gevolgd en met de inzet van ICT nog beter willen inzetten op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Heeft u de training Differentiëren is te leren! nog niet gevolgd? Schrijft u dan eerst in voor Differentiëren is te leren! 

Wanneer en waar?  

30 september en 4 november 2019, van 10.00 – 16.00 uur, Amersfoort.

Praktische informatie

  • Groepsgrootte max. 12 deelnemers
  • Neem uw eigen laptop/tablet en eventueel smartphone mee 

Wat vonden anderen van deze training?

  • "Zeer bruikbare tools, zeer praktijkgericht en toepasbaar in de lessen."
  • "Duidelijk, met rust, voldoende gelegenheid voor vragen, opmerkingen en eigen inbreng. Direct toepasbare, interessante mogelijkheden."
  • "Heel werkbaar, direct toepasbaar, super."

BBBB

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 727,00

Deel met anderen