Spring naar mobiele navigatie

Over Rekendidactiek - Basis (alleen bij u op school)

Rekendidactiek - Basis (alleen bij u op school)

Incompany (alleen bij u op school)

Goed rekenen leren. Hoe doe ik dat?

 • Hoe hebben mijn leerlingen op de basisschool leren rekenen?
 • Wat houden de referentieniveaus precies in?
 • Hoe leg ik al mijn leerlingen een rekensom goed uit?

Ingrediënten van effectief rekenonderwijs

Wie nu niet leert rekenen, telt straks niet mee. Het kabinet zet in op meetbare resultaatverbetering. Daarom worden zowel het voortgezet onderwijs als het mbo verplicht om rekenen als basisvak in het leeraanbod te integreren.
In deze driedaagse training leert u hoe u effectief rekenonderwijs aanbiedt volgens de recente inzichten. U raakt op een plezierige en praktische manier vertrouwd met de essentiële elementen van effectief rekenonderwijs. De training is gebaseerd op het Raamwerk Rekenen. Er komt een keur aan vakspecifieke onderwerpen aan de orde, zoals:

 • De referentieniveaus, rekentoetsen en de actualiteit rondom deze onderwerpen.
 • Uw eigen rekenvaardigheid.
 • Lezen en interpreteren van toetsresultaten.
 • Verschillende rekenleerlijnen uit het primair onderwijs.
 • (Digitale) leermiddelen en begripsbevorderende materialen.

U werkt in een kleine groep, onder begeleiding van ervaren trainers. Daardoor is er extra veel ruimte voor de praktische kant van het rekenonderwijs en het delen van kennis en ervaringen.

Wat leert u?

 • Inzicht in Raamwerk Rekenen.
 • De referentieniveaus rekenen: opbouw en uitgangspunten.
 • Elementen van effectief rekenonderwijs en vertaling naar uw eigen school.
 • Rekenen in het basisonderwijs.
 • Uitbreiding van uw didactische repertoire en toepassing van rekendidactische modellen, zoals het handelings- en drieslagmodel.
 • Vergroten van de rekenmotivatie van uw leerlingen.

Voor wie?

Docenten in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en mbo die rekenlessen (gaan) geven.
De training is ook geschikt voor onderwijsassistenten die rekenvaardigheidslessen verzorgen.

Praktische informatie

 • Voorafgaand aan de driedaagse training maakt u een rekenvaardigheidstoets op niveau 3F. Op basis hiervan stelt u uw eigen leerdoelen vast en bepaalt u of u specifieke vaardigheden moet verbeteren. De toetsuitslag en de doelen neemt u op in uw portfolio.
 • Tussen de verschillende trainingsdagen werkt u voorbereidings- en verwerkingsopdrachten uit, die u eveneens toevoegt aan uw portfolio.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "De training was echt op maat met ook nog de ruimte om persoonlijke vragen te beantwoorden."
 • "Prima training, veel bruikbare tips voor in de praktijk!"
 • "Duidelijke structuur, opbouw en doelstellingen."

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website