Spring naar mobiele navigatie

Over Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Taal speelt een grote rol bij leren en ontwikkelen

Taal is immers voorwaarde, middel en doel bij leren. Als scholen merken dat voor veel leerlingen taal een struikelblok wordt voor leren en dat dit te herleiden valt uit tegenvallende leer- en examenprestaties, dan is het van belang dat de school aandacht gaat besteden aan taalbeleid bij alle vakken voor een duurzame verbetering van het taalonderwijs op school.

Veelal krijgt een docent de rol van taalcoördinator en word je als taalcoördinator verantwoordelijk geacht voor de ontwikkeling en implementatie van taalbeleid in de onderwijspraktijk van je school.

Maar wat wordt er eigenlijk van een taalcoördinator verwacht? Hoe ontwikkel je als taalcoördinator een taalbeleidsplan en vooral hoe zorg ik dat ik mijn collega’s zover krijg dat ze taalbewust gaan lesgeven en taalbeleid ook leidt tot duurzame verbetering in de school.

In onderstaande overzicht wordt aangegeven welke verschillende onderwerpen er per module en dagdeel of dagdelen worden behandeld en/of geoefend.  

De taalcoördinator als verbinder (2 dagdelen)

Dagdeel 1: Rollen, taken en verantwoordelijkheden, visie, kaders van taalbeleid en het taalbeleidsplan
Dagdeel 2: Gegevens verzamelen, analyseren van de situatie, sterkte-zwakte-analyse, doelen stellen

De taalcoördinator als coach (2 dagdelen)

Dagdeel 3: Formeel en informeel leiderschap, communicatie en veranderingsprocessen,
Dagdeel 4: Oefenen van gespreksvaardigheden en – technieken in gesprekspracticum, de rol van informeel leider, coach en critical friend.

Wat leert u? 

Na afloop van  module 1:

  • Heeft u zicht op de actuele beleidskaders, de wet- en regelgeving omtrent taalbeleid en het ontwikkelen van een taalbeleidsplan voor uw eigen school.
  • Heeft u een aanzet geschreven voor het taalbeleidsplan van uw school.
  • Heeft u een analyse gemaakt van de beginsituatie voor de implementatie van een taalbeleidsplan op uw school.
  • Kunt u uw collega’s observeren in de klas in het kader van taalrijke didactiek ofwel taalbewust lesgeven.
  • Kent u de basiselementen van training, coaching en feedback geven van collega’s om hen te helpen de focus op taal in hun lessen te verfijnen.
  • Heeft u geleerd hoe u met de verschillende partijen binnen de school kunt communiceren om veranderingen ten aanzien van taalbeleid teweeg te brengen.

Voor wie? 

Taalcoördinatoren in het voortgezet onderwijs die aan de slag gaan of al aan de slag zijn gegaan met hun rol als taalcoördinator.

Wanneer en waar? 

9 september en 10 oktober 2019, 10.00 - 16.00, Amersfoort

Deze module hangt samen met Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Wat vonden anderen van deze training? 

  • “Leerzaam en direct toepasbaar. Het maakt me enthousiast omdat je gelijk verbetering ziet en enthousiasme merkt.”
  • “De communicatie was helder, de cursussen goed georganiseerd en de locatie is goed te bereiken.”

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 757,00

Inclusief boek Beter lezen, beter leren

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website