Sluiten

Zoeken in de website

Programma van Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Programma van Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Dag 1, maandag 9 september
10:00 - 16:00 Dag 1: De taalcoördinator als verbinder Door Els Loman
Dag 2, donderdag 10 oktober
10:00 - 16:00 Dag 2: De taalcoördinator als coach Door Joke Koopman
 1. Van 10:00 tot 16:00

  Dag 1: De taalcoördinator als verbinder

  Door Els Loman

  Dagdeel 1: Rollen, taken en verantwoordelijkheden, visie, kaders van taalbeleid en het taalbeleidsplan
  De rol van taalcoördinator op school is veelzijdig en complex. Wat is precies die rol en welke verantwoordelijkheden en middelen horen daarbij. Wat is de visie van de school op taalonderwijs en taalbeleid en hoe sluit die aan bij uw visie op taalonderwijs en taalbeleid? Welke kaders en format hanteert de school als het gaat om het taalbeleidsplan? We bespreken het format van een volledig taalbeleidsplan.

  Dagdeel 2: Gegevens verzamelen, analyseren van de situatie, sterkte-zwakte-analyse, doelen stellen
  Voor elke verandering en ontwikkeling is het van belang te beginnen met een analyse van de actuele situatie. Dit kan onder andere aan de hand van een sterkte-zwakte-analyse. In het kader van taalbeleid betekent dit niet alleen het verzamelen van gegevens uit de toetsresultaten van de taaltoetsen, diataaltoetsen of cito-vas gegevens, maar ook het verzamelen en analyseren van gegevens van de toetsen van andere vakken doen ertoe. Wat zijn de talige struikelblokken bij alle vakken? We maken een analyse van de school als basis voor een taalbeleidsplan.

 2. Van 10:00 tot 16:00

  Dag 2: De taalcoördinator als coach

  Door Joke Koopman

  Dagdeel 3: Formeel en informeel leiderschap, communicatie en veranderingsprocessen,
  inzet van kwaliteiten
  Succesvol taalbeleid wordt gedragen door schoolleiding, docenten en alle andere betrokkenen bij de taalontwikkeling van de leerling. Ieder vanuit de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden. Tijdens dit dagdeel schenken we aandacht aan hoe u communiceert met de verschillende partijen en hen inspireert. U leert ook hoe u invloed kunt uitoefenen en hoe u feedback geeft. U vergroot uw inzicht in veranderingsprocessen en reflecteert op uw eigen rol.

  Dagdeel 4: Oefenen van gespreksvaardigheden en – technieken in gesprekspracticum, de rol van informeel leider, coach en critical friend.
  Een effectieve interventie bij de implementatie van taalbeleid is het doen van lesbezoeken en het coachen van collega’s op taalbewust lesgeven. Tijdens dit dagdeel gaan we in op het organiseren en uitvoeren van lesbezoeken met daarbij extra aandacht voor de coaching op het taalbewust lesgeven. Hoe start je in het algemeen met lesbezoeken rondom taal? Worden docenten aangewezen of melden zij zich vrijwillig aan? Hoe verhouden zich de lesbezoeken taal met de andere lesbezoeken? Waar let je op bij een lesbezoek? Hoe ga je het gesprek en de coaching aan met de docent? Waar moet ik opletten bij het geven van feedback? Deze vragen komen in dit dagdeel aan bod.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 757,00

Inclusief boek Beter lezen, beter leren

Deel met anderen