Sluiten

Zoeken in de website

Over Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Taal speelt een grote rol bij leren en ontwikkelen

Taal is immers voorwaarde, middel en doel bij leren. Als scholen merken dat voor veel leerlingen taal een struikelblok wordt voor leren en dat dit te herleiden valt uit tegenvallende leer- en examenprestaties, dan is het van belang dat de school aandacht gaat besteden aan taalbeleid bij alle vakken voor een duurzame verbetering van het taalonderwijs op school.

Veelal krijgt een docent de rol van taalcoördinator en word je als taalcoördinator verantwoordelijk geacht voor de ontwikkeling en implementatie van taalbeleid in de onderwijspraktijk van je school.

Maar wat wordt er eigenlijk van een taalcoördinator verwacht? Hoe ontwikkel je als taalcoördinator een taalbeleidsplan en vooral hoe zorg ik dat ik mijn collega’s zover krijg dat ze taalbewust gaan lesgeven en taalbeleid ook leidt tot duurzame verbetering in de school.

In onderstaande overzicht wordt aangegeven welke verschillende onderwerpen er per module en dagdeel of dagdelen worden behandeld en/of geoefend.

Taalrijk lesgeven binnen de kaders (2 dagdelen)

Dag 1: Taalrijk lesgeven binnen de kaders
Taalgerichte vakdidactiek, formatief toetsen en evalueren.

Taalrijk lesgeven in de praktijk (2 dagdelen)

Dag 2: Taalrijke didactiekvaardigheden van het referentiekader, didactiek, ICT en werkvormen.

Wat leert u? 

Na afloop van module 2:

  • Heeft u geleerd wat een effectieve en taalrijke didactiek is met extra aandacht voor lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging.
  • Heeft u kennis van de daarbij behorende leerlijnen van het wettelijk vastgestelde referentiekader taal.
  • Kunt u uw onderwijs afstemmen op de verschillen tussen leerlingen met al dan niet gebruik van digitale tools.
  • Kunt u uw collega’s praktisch aan de slag laten gaan met de toepassing van effectieve, taalrijke didactiek met aandacht voor de integratie van alle vier taalvaardigheden.

Voor wie? 

Taalcoördinatoren in het voortgezet onderwijs die aan de slag gaan of al aan de slag zijn gegaan met hun rol als taalcoördinator.

Wanneer en waar? 

11 november en 10 december 2019, 10.00 - 16.00 uur, Amersfoort

Deze module hangt samen met Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school. U kunt ze in willekeurige volgorde volgen.

Wat vonden anderen van deze training? 

  • “Leerzaam en direct toepasbaar. Het maakt me enthousiast omdat je gelijk verbetering ziet en enthousiasme merkt.”
  • “De communicatie was helder, de cursussen goed georganiseerd en de locatie is goed te bereiken.”

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 727,00

Deel met anderen