Sluiten

Zoeken in de website

Programma van Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Programma van Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Dag 1, maandag 11 november
10:00 - 16:00 Dag 1: Taalrijk lesgeven binnen de kaders Door Els Loman
Dag 2, dinsdag 10 december
10:00 - 16:00 Dag 2: Taalrijk lesgeven in de praktijk Door Joke Koopman
 1. Van 10:00 tot 16:00

  Dag 1: Taalrijk lesgeven binnen de kaders

  Door Els Loman

  Dag 1: Taalrijk lesgeven binnen de kaders
  Taalgerichte vakdidactiek, formatief toetsen en evalueren.
  Dagdelen 1 en 2:
  In het onderwijs begint elke verandering bij het primaire proces van lesgeven. De meest succesvolle interventie voor de implementatie van taalbeleid is taalrijke didactiek. Dit is de taaldidactiek voor alle vakken waarmee de docenten de taalontwikkeling van de leerlingen stimuleren om zo de vakinhoudelijke doelen te kunnen bereiken. Voorwaarde voor het kunnen coachen op taalrijke didactiek is het van belang om kennis te hebben van de leerlijnen van de vier domeinen van de referentieniveaus. Deze vier domeinen gekoppeld aan de taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren komend tijdens deze cursusdag ook aan bod.

 2. Van 10:00 tot 16:00

  Dag 2: Taalrijk lesgeven in de praktijk

  Door Joke Koopman

  Dag 2: Taalrijke didactiekvaardigheden van het referentiekader, didactiek, ICT en werkvormen.
  Door de lessen te verrijken met Interactieve werkvormen, met bijvoorbeeld ondersteuning bij woordenschat of leesvaardigheid, met mondelinge en schriftelijke verrijkingsopdrachten kan iedere docent bijdragen de taalontwikkeling van alle leerlingen en daarmee aan hun vakinhoudelijke leerprestaties. Tijdens deze cursusdag leert u hoe taalrijke didactiek eruit ziet in de praktijk en hoe u uw collega’s kunt ondersteunen met tips en voorbeelden van activerende werkvormen en de inzet van ICT bij het taalbewust lesgeven.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 727,00

Deel met anderen