Sluiten

Zoeken in de website

Over Studiedag Gedifferentieerd rekenonderwijs in de praktijk

Studiedag Gedifferentieerd rekenonderwijs in de praktijk

Iedere leerkracht heeft te maken met verschillen tussen leerlingen in de klas. Dit geldt ook voor het rekenonderwijs en begint al bij het voorbereidend rekenen. Sommige leerlingen hebben extra instructietijd nodig, terwijl anderen gestimuleerd worden met moeilijker rekenopgaven. Het is dan ook een grote uitdaging om de rekenles zo vorm te geven dat alle leerlingen voldoende baat hebben van de leerstof. Tijdens de Studiedag Gedifferentieerd rekenonderwijs in de praktijk maakt u kennis met een stapsgewijze aanpak om differentiatie in het rekenonderwijs aan te brengen en te verbeteren.

Inhoud

U maakt kennis met een systematische en cyclische aanpak van gedifferentieerd rekenonderwijs op inhoud. Daarbij behandelen we de volgende vragen:

 • Hoe brengt u in kaart wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen in de klas zijn?
 • Hoe vertaalt u dat naar gedifferentieerde leerdoelen?
 • Hoe stemt u de rekeninstructie hierop af?
 • Welke verwerkingsopdrachten geeft u de leerlingen?
 • Hoe kunt u evalueren of de gekozen aanpak gewerkt heeft?
 • Hoe organiseert u, in de klas, maar ook schoolbreed?

Tijdens de studiedag besteden we ruim aandacht aan borging van differentiatie binnen de dagelijkse beroepspraktijk.

Werkwijze

 • Theoretische onderbouwing
 • Korte analysering van gegevens
 • Vertaling in onderwijsbehoeften
 • Vertaling naar de dagelijkse lespraktijk/instructie
 • Mogelijke uitwerkingen op leerlijn niveau
 • Keuzes in de methode
 • Uitwerking voor de eigen groep
 • Vastleggen van het bereikte resultaat

Wat leert u?

Verdieping en interpretatie van de onderwijsbehoeften van leerlingen geconcretiseerd in de praktijk.

Voor wie?

Leraren, intern begeleiders en rekencoördinatoren in het basisonderwijs

Wanneer en waar?

8 november 2019, van 09.30 - 16.00 uur, CPS Amersfoort

Praktische informatie

 • Alle deelnemers krijgen een exemplaar van het boek Differentiëren in het Rekenonderwijs – Hoe doe je dat in de praktijk? – Weijer-Bergsma, Van Luit, Kroesbergen, Kaskens, Compagnie-Rietberg, Cijvat en Logtenberg.
 • Voorbereiding: het lezen van een inleidend artikel, meenemen van data en inhouden van de eigen beroepspraktijk en differentiatievragen inventariseren op de eigen school en meenemen

Wat vonden anderen van de training?

 • "Sluit prima aan op de praktijk. Leerzaam!"
 • "Voldoende ruimte om in te gaan op praktijkvragen en deze met elkaar te delen."

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 377,00

Prijs Inclusief publicatie Differentiëren in het Rekenonderwijs – Hoe doe je dat in de praktijk?

Share with others