Sluiten

Zoeken in de website

Over Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement

Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement

Hoe effectief gaat u leiding geven?

Middenmanagers hebben een belangrijke positie gekregen bij het leidinggeven aan leraren en daarmee aan de onderwijsresultaten van de school.  De Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement is een ontdekkingsreis voor (toekomstig) managementtalent. De opgedane kennis sluit aan op de actuele onderwijsontwikkelingen en werpt in de eigen schoolpraktijk direct vruchten af. De leergang is een bouwsteen op weg naar geregistreerd schoolleiderschap (po, vo).

Inhoud

1. Positionering in de school/omgaan met de omgeving

 • Bij dit onderdeel krijgt u inzicht in uw positie als middenmanager in de school, in uw team en naar de omgeving, zoals ouders, toeleverende scholen etc. U onderzoekt uw verantwoordelijkheden, uw cirkel van invloed en de grenzen daarvan.
 • Hoe ga ik om met conflicterende loyaliteiten als middenmanager?

2. Leiderschapsstijl

 • U maakt uw persoonlijk rolprofiel (Quinn) om vandaar uit inzicht te krijgen in wat uw voorkeursstijl is en wat in uw huidige situatie van u wordt gevraagd.

3. Teamvorming/aansturing

 • U wordt zich bewust van de fase waarin uw team zich bevindt. U leert te werken aan teamdoelen en het inzetten van de kwaliteiten van uw teamleden.
 • Hoe leid ik mijn team om effectief te overleggen, samen te werken en te ontwikkelen?

4. Gesprekstechnieken

 • Hoe ontwikkelt u de basisgespreksvaardigheden (met behulp van een acteur) die u als leidinggevende nodig hebt bij de individuele aansturing van je teamleden binnen en buiten de gesprekscyclus?

5. Onderzoekend/resultaatgericht leiderschap

 • Wat is de visie op onderwijs van uw school, hoe vertaalt u dat naar uw team?
 • Hoe ontwikkelt u een onderzoekende houding bij uzelf en in uw team en hoe gebruikt u daar data bij?

6. Kwaliteitszorg/-ontwikkeling

 • U maakt kennis met planmatig en projectmatig werken.

7. Leidinggeven aan veranderingen

 • U vergroot uw inzicht in veranderprocessen en u richt zich op veranderingen waarin u een rol heeft zoals bij de onderwijsontwikkeling in uw team.
 • U wordt zich bewust van het inzetten van effectieve veranderstijlen.

Wat leert u?

U hebt behoefte om de basis aan kennis en vaardigheden te verbreden. U bent nog maar kort leidinggevende of u geeft al langer leiding. Wat is de fase waarin mijn team zich bevindt? Welke stijl van leidinggeven past daarbij? Hoe ga ik de gesprekken voeren in de gesprekscyclus. Met de Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement komt u stevig in uw schoenen te staan. U krijgt antwoorden op vragen als:

 • Wat zijn de meest relevante managementtheorieën?
 • Welke verschillende stijlen van leiderschap zijn er en welke past bij mij?
 • Hoe vergroot ik mijn persoonlijke effectiviteit?
 • Wat houdt doelgericht sturen op resultaten precies in? 
 • Wat zijn mijn persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, op korte en lange termijn?

Krachtige leergang

U kunt zich verheugen op een intensieve leergang, met een even pittig als gevarieerd programma. Hierbij staat uw eigen leervraag en uw persoonlijke ontwikkeling centraal. In de praktijkopdracht past u verworven inzichten en vaardigheden toe in uw eigen schoolsituatie. In het programma zijn intervisieonderdelen ingebouwd om vragen of belemmeringen met medecursisten te bespreken.

Toetsing

 • Praktijkopdracht: presentatie aan trainer en medecursisten
 • Leervraag-reflectie
 • Theoretische inleiding op een thema door cursist (vanuit literatuur)

Voor wie?

Teamleiders, (leerjaar)coördinatoren, afdelingsleiders, unitleiders in primair, voortgezet en beroepsonderwijs die hun (toekomstige) leidinggevende positie met kennis en vaardigheden willen onderbouwen.

Wanneer en waar?

1 oktober, 12 november, 4 december 2019, 22 januari, 4 maart, 2 april (2 april verplaatst naar 9 april), 12 mei, 17 juni 2020, van 10.00 – 16.00 uur, CPS te Amersfoort.

Praktische informatie

 • Na inschrijving ontvangt u een studiehandleiding met literatuurlijst. Na afronden van de leergang ontvangt u een certificaat met 5 ECS (studiepunten). Met dit certificaat krijgt u vrijstelling voor de module 1 ‘Visie op onderwijs en management’ van de opleiding Middenmanagement van Penta Nova
 • Hoeveel uren heeft u nodig om de leerdoelen van de leergang te halen?
  Naast de 64 contacturen verdeeld over 8 trainingsdagen, moet u rekenen op 76 uur voor zelfstudie, uw praktijkopdracht en lezen van literatuur. De totale studiebelasting komt daarmee op 140 uur.
 • De leergang is inclusief Stephen R. Covey's boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "In de afgelopen jaren heb ik vele workshops en cursussen gevolgd. Zelden was er eentje zoals deze. De leergang heeft mij veel gebracht, ik ben niet alleen een betere middenmanager geworden, maar ook een beter mens. Samen met de andere cursisten leidde de groepsleider ons door het oerwoud aan materiaal en informatie. De leergang was duidelijk gestructureerd. Alle facetten van ‘het middenmanager zijn’ kwamen aan bod. Het delen van ervaringen, het mogen leren van elkaar, het leren luisteren naar elkaar, maakte elke cursusdag weer tot een leermoment. De leergang was ook goed in balans wat betreft theorie en praktijk. Voor elke cursusdag een stuk voorbereiden en dan met de medecursisten aan de slag. Dan terugkoppelen naar de dagelijkse praktijk en je leermomenten noteren en leerdoelen bijstellen."
 • "De leergang gaf mij informatie, maar ook de tools in handen om de dagelijkse praktijk te stroomlijnen. Ik kan deze cursus van harte aanbevelen!"

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 2.997,00

Inclusief Stephen R. Covey's boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap