Sluiten

Zoeken in de website

Over Training Onderwijskundig leiderschap

Training Onderwijskundig leiderschap

Onderwijskundig leiderschap in theorie en praktijk

In de training Onderwijskundig leiderschap wordt een breed scala aan beelden en ideeën over (onderwijskundig) leiderschap tot leven gebracht. Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden door middel van dialoog en praktijkopdrachten. Leiderschap wordt vanuit verschillende perspectieven verkend. Op deze manier krijgt u antwoord op de vraag, wie wil ik zijn als leidinggevende en u verwerft kennis die u direct in uw eigen schoolpraktijk kunt toepassen.

Ontwikkelen ... wat is dat eigenlijk voor mechanisme?

U verwerft met deze training kennis en vaardigheden om de kwaliteit van uw team(s) vanuit een onderzoekende instelling te verbeteren. Met als doel dat iedereen vanuit zijn of haar talenten een tastbare bijdrage levert aan de onderwijskwaliteit. U krijgt vanuit verschillende, actuele, theoretische modellen instrumenten aangereikt. Hieruit selecteert u die instrumenten die het meest passen bij u zelf en uw school.

Wat leert u?

U en de mensen waarmee u samenwerkt bezitten verschillende talenten en kwaliteiten. Op welke wijze maak je deze talenten en kwaliteiten productief voor het onderwijs aan de leerlingen? Om antwoorden op deze vraag te krijgen gaan we samen op een onderzoekende wijze op zoek langs bewezen en praktijkgerichte werkwijzen voor de school. U onderzoekt bijvoorbeeld:

 • Hoe kan ik als leidinggevende samen met anderen, bijdragen aan de ontwikkeling van de school
 • Wat beteken ik als leidinggevende voor anderen?
 • Hoe geef ik richting aan mijn eigen verdere persoonlijke ontwikkeling en die van mijn collega’s?

De ontwikkeling van de volgende competenties staan centraal in de scholing:

 • Competentie 1: Visie-gestuurd werken
 • Competentie 2: In relatie staan tot de omgeving
 • Competentie 3: Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid.
 • Competentie 4: Strategieën hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken op alle niveaus
 • Competentie 5: Hogere-orde-denken

Voor wie? 

Deze training biedt nieuwe inzichten en praktische handvatten voor (midden)managers in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Wanneer en waar?

27 november 2019 en 8 januari, 4 februari en 5 maart 2020, van 10.00 - 16.00 uur, CPS te Amersfoort

Praktische informatie

 • Veel ruimte voor reflectie en het leren van elkaar.
 • Na afloop heeft u kennis van de meest recente theorieën over leiderschap in het onderwijs.
 • U krijgt meer inzicht in u zelf als leidinggevende en wat dit betekent voor het leiderschap in uw school.  

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Prettige begeleiders die een goede afwisseling in activiteiten aanboden. Ik heb met plezier deelgenomen."
 • "Interessante en leerzame training. Veel nieuwe indrukken opgedaan. Ook de interactie met andere deelnemers was erg waardevol."

schoolleidersregister

QQQ

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 1.447,00

Deel met anderen