Spring naar mobiele navigatie

Over Rekendidactiek - Gevorderd (alleen bij jou op school)

Rekendidactiek - Gevorderd (alleen bij jou op school)

Incompany (alleen bij jou op school)

Ik wil nog rekenvaardiger voor de klas….

 • Hoe kan ik handig differentiëren?
 • Hoe motiveer ik zwakke rekenaars?
 • Loopt de rekenontwikkeling van mijn leerlingen nog in de pas met de (tussen)doelen uit het rekenbeleidsplan?

Verdiepte kennis, extra vaardigheden

Goed rekenonderwijs geven is een vak. Je moet niet alleen de nodige rekendidactische kennis in huis hebben, maar ook maatwerk kunnen bieden aan zwakke en sterke rekenaars. In deze driedaagse training verdiep je je rekenkennis en breid je je didactische repertoire uit.
De volgende vakspecifieke onderwerpen komen aan de orde:

 • (Digitaal) toetsen, signaleren en volgen van leerlingen.
 • Rekenangst en motivatie.
 • Organiseren van gedifferentieerde rekenlessen (IGDI-model).
 • Zwakke en sterke rekenaars: kenmerken, onderwijsbehoeften en aanbod.
 • Masterplan dyscalculie, ERWD-protocol en Passende perspectieven.
 • Automatiseren, memoriseren, activerende rekenspellen en rekenapps.
 • Het rekenwerkgesprek.

Je werkt in een kleine groep, onder begeleiding van ervaren trainers. Daardoor is er extra veel ruimte voor de praktische kant van het rekenonderwijs en het delen van kennis en ervaringen.

Wat leer je?

 • Signaleren van een afwijkende rekenontwikkeling bij leerlingen.
 • Gespreksvoering over een afwijkende rekenontwikkeling (met leerling en eventueel andere betrokkenen).
 • Uitbreiding van je rekendidactische repertoire, onder meer gedifferentieerde instructie en activerende (digitale) oefen- en werkwerkvormen.
 • Voeren van een oplossingsgericht rekenwerkgesprek.
 • Zwakke en sterke rekenaars: kenmerken en inspelen op specifieke behoeften.

Voor wie?

 • Docenten die de training Rekendidactiek basis of een gelijkwaardig professionaliseringstraject hebben gevolgd.
 • Docenten in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en mbo die bekend zijn met de rekendidactiek en zich (verder) willen bekwamen in het differentiëren in de rekenles.

Praktische informatie

 • Deze training bouwt voort op de training Rekendidactiek - Basis.
 • Voorafgaand aan de training ontvang je van ons een artikel over differentiëren. Op basis hiervan formuleer je je persoonlijke leervragen.
 • Tussen de verschillende trainingsdagen werk je aan voorbereidings- en verwerkingsopdrachten, die je toevoegt aan je portfolio.
 • Kijk hier voor meer rekentrainingen.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "We hebben 3 interessante en leerzame bijeenkomsten gehad. Veel geleerd!"

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website