Sluiten

Zoeken in de website

Over Studiedag monitoren leesbegrip

Studiedag monitoren leesbegrip

Wat kan de training van CPS voor je betekenen als straks de scholen weer open zijn?

Tijdens de trainingen van CPS worden vaak koppelingen gemaakt met de actualiteiten van dat moment. Nu het onderwijs door de corona-crisis voor een grote uitdaging is komen te staan, kunnen we juist nu deze actualiteiten in onze trainingen betrekken om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.  Bij alle trainingen begrijpend lezen zal de trainer daarom extra aandacht besteden aan de wijze waarop het onderwijs vorm gegeven kan worden in de periode dat de scholen weer open zijn. U krijgt tips en adviezen over het maken van de juiste keuzes in doelen, aanbod en monitoring. Uiteraard zal ook voldoende ruimte zijn om actuele (leer)vragen in te brengen. Dit is een extra toevoeging aan de training en gaat niet ten koste van de doelen die bij de specifieke training vermeld staan. 

Handvatten om de monitoring van de ontwikkeling van het begrijpend lezen te optimaliseren

Op basis van wetenschap en praktiijk krijgt u inzicht op welke manier het summatief toetsen waardevol aangevuld kan worden met formatief toetsen.

Begrijpend lezen is een cruciale basisvaardigheid. Leerlingen doen van alles op school. Maar bovenal komen ze naar school om te leren. Voordat er geleerd kan worden, moet er worden begrepen. En daarvoor zijn optimale resultaten begrijpend luisteren en begrijpend lezen basaal!

Denkt u na over de manier waarop u de leerlingresultaten begrijpend lezen kunt verbeteren? Wilt u weten op welke manier u een toetskalender kunt inrichten die meer diagnostische informatie oplevert en verder gaat dan alleen signaleren? Wilt u ook weten op welke manier het groepsplan geen papieren tijger is en welke interventies werken aan de verlengde instructietafel? Tijdens deze studiedag maakt u zich de inzichten en de ideeën eigen waarmee u de monitoring van het leesbegrip voor uw schoolspecifieke situatie verantwoord vormgeeft.

Wat leert u?

Na afloop van deze studiedag:

  • Heeft u kennis over de recente inzichten vanuit de wetenschap doorvertaald naar de praktijk van het onderwijs ten aanzien van summatieve en formatieve evaluatie. Dat wil zeggen dat leerkrachten tijdens de les voortdurend checken of leerlingen goed begrijpen wat ze lezen of beluisteren én dat leerkrachten hun instructie daar direct op afstemmen.
  • Heeft u Inzicht in het belang van een goed doordachte en evenwichtige toetskalender in de doorgaande lijn: van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen
  • Heeft u kennis van verlengde instructie waar het gaat om het monitoren van het leesbegrip
  • Heeft u kennis over de basale leerkrachtvaardigheden: het voeren van een diagnostisch gesprek
  • Heeft u kennis van de inrichting van de differentiatie bij begrijpend lezen
  • Ontvangt u het handboek Begrijpend Lezen Grip op Leesbegrip. Deze publicatie bevat tools waarmee in de schoolspecifieke situatie de verandering geïmplementeerd kan worden.

Voor wie?

Intern begeleiders, taalcoördinatoren en leerkrachten in groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs

Wanneer en waar?: 

28 mei 2020, van 10.00 – 16.00 uur, 
Online via Microsoft Teams

Inhoud

Tijdens deze studiedag krijgt u inzicht in het nut en noodzaak van optimale resultaten op het gebied van begrijpend lezen: de referentieniveaus, het onderwijs in de 21e eeuw, en de (strategische) eindtoets. Een inhoudelijke dag met recente inzichten over het onderwijs begrijpend lezen. De visie op de monitoring van de ontwikkeling van het leesbegrip berust op wetenschappelijke inzichten en die hebben in de praktijk bewezen te werken. Een praktische dag door de concrete uitwerkingen. Daarmee kunt u op uw school direct aan de slag.

Werkwijze

Presentaties worden afgewisseld met reflectie-opdrachten en doelgerichte gesprekken over de eigen onderwijspraktijk. Afwisseling van theorie en praktijk. Ruimte voor vraagstellingen van deelnemers.

Praktische informatie

Voorafgaande aan de studiedag ontvangt u hoofdstuk 1 van het handboek Grip op Leesbegrip. Ter voorbereiding leest u dit hoofdstuk samen met een aantal relevante artikelen die wij met u delen. (U ontvangt het handboek op de dag van de scholing.) U neemt uw leerlingresultaten van AVI, DMT, begrijpend lezen en woordenschat meen naar de studiedag.

Wat vonden anderen van deze training?

  • "Er was diepgang in de training, waardoor ik als taalcoördinator veel nieuwe en bruikbare informatie heb opgedaan."
  • "Duidelijk! Inspirerend! Ook fijn dat het wettelijke kader besproken werd!"
  • "Deze studiedag heeft mij weer inspiratie gegeven. Ik heb het als zeer interessant ervaren om op dit niveau informatie te verkrijgen."

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 413,00

De komende periode organiseren we de trainingen in de academie online met het programma Microsoft Teams. Deze zijn voor iedereen met een pc of laptop thuis te volgen met beeld, geluid en interactieve deelname. Wij geven 20% korting op alle academietrainingen die gegeven worden tot 1 juni as, welke wij op de factuur verrekenen.

Deel met anderen