Sluiten

Zoeken in de website

Over Leergang leescoach en leesspecialist - module 3

Leergang leescoach en leesspecialist - module 3

Specialistische kennis en aanvullende vaardigheden 

Met module 3 van de Leergang leescoach en leesspecialist verwerft u extra specialistische kennis en aanvullende vaardigheden om op een professionele en structurele manier inhoud te geven aan uw centrale rol als leesspecialist. Na deze afrondende sessie van drie dagen bent u optimaal toegerust voor uw rol als coach en inspirator richting collega-leerkrachten en als coördinator, pleitbezorger en troubleshooter richting schoolleiding.

Betere resultaten

De praktijk laat er geen misverstanden over bestaan. Met de aanstelling van een professioneel opgeleide leesspecialist gaan de leesresultaten met sprongen vooruit. U heeft de basis voor deze dankbare rol gelegd. Met het afrondende deel, 'Leesspecialist basisonderwijs, module 3', bent u compleet toegerust om met actuele kennis en functionele vaardigheden een succes te maken van uw voortrekkersrol in kwalitatief leesonderwijs.

Module 3 vormt een waardevolle afronding van de CPS-leergang rond het actuele thema van de leesspecialist. De leesspecialist heeft de rol van voorhoedespeler in het waarmaken van de ambities van de school om de leesresultaten te verbeteren.

Dit laatste deel  gaat specifiek in op vaktechnische kennis rond begrijpend lees- en luisteronderwijs en leesmotivatie en –promotie. De verdere uitbreiding van coachings- en coördinatievaardigheden spitsen zich toe op onder meer:

 • Uw rol als katalysator binnen uw eigen schoolorganisatie
 • Inzichtelijk maken van de leesproblematiek voor collega-leerkrachten en schoolleiding
 • Zoeken naar oplossingen, bevorderen van veranderingen
 • Verankeren van blijvende aandacht voor verbetering leesresultaten
 • Aansluiting op landelijke normen in kader van de referentieniveaus.

Theorie en (oefen)praktijk wisselen elkaar af in deze module . Ervaren trainers staan garant voor een actieve uitwisseling van kennis en ervaring en aansprekende oefeningen. U werkt in een kleine groep met professioneel materiaal dat bij de leergang is inbegrepen. Voor aanvullende theoretische ondersteuning heeft CPS meerdere aan deze leergang gerelateerde boeken beschikbaar.

Wat leert u?

Ter voorbereiding op uw inspirerende en coördinerende rol als leesspecialist reikt deze afrondende verdiepingscursus aanvullende gespecialiseerde kennis aan. Daarnaast bent u na afronding van dit onderdeel uitstekend toegerust op uw activiteiten als coach.
U verrijkt uw bestaande kennis met gespecialiseerde kennis van:

 • Begrijpend leesonderwijs in de groepen 4 t/m 8
 • Begrijpend luisteronderwijs in groep 1 t/m 3
 • Leesmotivatie en – promotie in de groepen 1 t/m 8.
 • Formatief toetsen
 • U vergroot uw coachings- en coördinatievaardigheden

Voor wie?

Module 3 is afgestemd op leerkrachten, interne begeleiders en taal-/leescoördinatoren die eerder deelnamen aan de Leergang leescoach en leesspecialist, modules 1 en 2. Ook deelnemers die module 1 en 2 niet gevolgd hebben zijn welkom, afhankelijk van voorkennis en vaardigheden.

Wanneer en waar?

3 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur op CPS in Amersfoort: 19 mei, 9 juni en 30 juni 2021

Praktische informatie

 • De Leergang leescoach en leesspecialist, module 3 is onderdeel van een driedelige, tiendaagse leergang. 
 • Uniek aan deze leergang is de opbouw aan de hand van drie pijlers: inhoudelijke kennis over effectief leesonderwijs en instructiemodellen; in module 1 ligt de nadruk op technisch lezen, in module 2 op woordenschat en in module 3 op begrijpend lezen coachen (begeleiden, instrueren en enthousiasmeren van collega’s), coördineren (aanspreekpunt, kennisdelen, afstemming met schoolleiding).
 • Het verdient aanbeveling om de volledige leergang te volgen. Als u zich voor de volledige leergang inschrijft, bieden wij daarom een korting aan. U bespaart dan € 426,=.
 • Compleet overzicht van de trainingsmogelijkheden.

Wat vonden anderen van deze training?

 • 'Supergoede training'
 • Veel theorie waarbij je handvatten krijgt voor de praktische invulling op school'

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 1.014,00

Inclusief boek: Lezen ... Denken ... Begrijpen! 

Deel met anderen