Spring naar mobiele navigatie

Over Leergang leescoach en leesspecialist

Leergang leescoach en leesspecialist

Betere leesresultaten heeft ú in de hand!

Taalonderwijs is een speerpunt op iedere school. Een leesspecialist geeft een belangrijke impuls aan het leesonderwijs en draagt bij aan betere resultaten. Een leesspecialist brengt relevante kennis de school in, coacht en enthousiasmeert collega’s en zorgt ervoor dat het leesonderwijs hoog op de agenda komt én blijft. 

U verwerft de kennis en ontwikkelt de vaardigheden die u nodig heeft om een succesvolle leesspecialist te zijn en om de opbrengsten van het leesonderwijs binnen uw school te verhogen. Uw aantoonbare en direct toepasbare winst na afronding van de complete leergang:

 • Inhoudelijke, specialistische kennis over kwalitatief leesonderwijs volgens de laatste inzichten, gekoppeld aan de zes succesfactoren voor effectief leesonderwijs, gericht op technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen.
 • Vaardigheden om collega-leerkrachten te coachen, te enthousiasmeren en uw kennis met hen te delen.
 • Vaardigheden om effectief leesonderwijs te coördineren en te borgen (in afstemming met de schoolleiding).

Resultaatverbetering belangrijker dan ooit

Door de invoering van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is resultaatverbetering belangrijker dan ooit. Effectief leesonderwijs staat dan ook hoog op de agenda. Maar wat is ‘effectief leesonderwijs’ precies? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat het hele team effectief leesonderwijs gaan aanbieden?

Deze leergang leidt u op tot leesspecialist. De leergang bestaat uit tien dagen. Deze zijn onderverdeeld in drie modules: een basismodule (4 dagen) en twee verdiepingsmodules (elk 3 dagen). Tijdens de modules werkt u in kleine groepen, onder begeleiding van ervaren trainers. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en voor uitwisseling van kennis en ervaring. Tussen de afzonderlijke dagen krijgt u opdrachten mee naar huis, met een belasting van gemiddeld 2 uur, daarnaast is er leeswerk.

Wat leert u?

Tijdens de leergang verwerft u actuele en relevante kennis op het gebied van effectief leesonderwijs. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Theorieën en modellen op het gebied van effectief leesonderwijs
 • Concrete handvatten technisch lezen
 • Technisch leesonderwijs in de groepen 3 t/m 8
 • Woordenschatontwikkeling in de groepen 3 t/m 8
 • Begrijpend leesonderwijs in de groepen 4 t/m 8
 • Begrijpend luisteronderwijs in de groepen 1 t/m 3
 • Leesmotivatie en –promotie in de groepen 1 t/m 8

Welke vaardigheden ontwikkelt u?

Tijdens de leergang ontwikkelt u de vaardigheden die nodig zijn om een goede leesspecialist, coach en coördinator te zijn. Tijdens de basismodule komt een aantal essentiële basisvaardigheden aan bod. In de verdiepingsmodules scherpt u deze vaardigheden aan op basis van concrete praktijkoefeningen en verhelderend videomateriaal. U vergroot uw analytisch vermogen en ontwikkelt uw coachings- en coördinatievaardigheden. Hierdoor bent u in staat om uw rol als katalysator binnen uw schoolorganisatie succesvol te vervullen en om met collega’s en schoolleiding te werken aan verandering en blijvende verbetering.

Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de diverse activiteiten waarin u als leesspecialist een voortrekkersrol heeft:

 • Initiëren en uitvoeren van sterkte-zwakteanalyses
 • Signaleren van hiaten in het curriculum
 • Monitoren en analyseren van resultaten/leeropbrengsten
 • Bevorderen van een doorgaande leeslijn
 • Formatief toetsen
 • Coachen en enthousiasmeren van collega-leerkrachten
 • Initiëren en begeleiden van kleinschalige scholingsactiviteiten
 • Coördinatie en samenwerking met de schoolleiding.

Voor wie?

Leerkrachten, intern begeleiders en taal-leescoördinatoren in het basisonderwijs.

Wanneer en waar?

Duur van de leergang: 10 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur in Amersfoort. Deze 10 dagen zijn onderverdeeld in:

 • Vierdaagse basismodule - Leesspecialist basisonderwijs, module 1, 28 september, 29 oktober, 25 november 2020, en 14 januari 2021
 • Driedaagse verdiepingsmodule - Leesspecialist basisonderwijs, module 2, 3 februari, 10 maart en 14 april 2021
 • Driedaagse verdiepingsmodule - Leesspecialist basisonderwijs, module 3, 19 mei, 9 juni en 30 juni 2021

Praktische informatie

 • U kunt zich ook voor de afzonderlijke modules inschrijven.
 • Het verdient aanbeveling om de volledige leergang te volgen. Als u zich voor de volledige leergang inschrijft, bieden wij daarom een korting aan. U bespaart dan € 426,=.
 • Compleet overzicht van de trainingsmogelijkheden.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "De docenten zijn deskundig, enthousiast en inspirerend. Kunnen zich goed inleven in de situatie op scholen, dus dichtbij de praktijk. Hierdoor is de lesstof en zijn de materialen goed bruikbaar. De trainingen zijn structureel goed opgebouwd."

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 2.976,00

Inclusief de publicaties:

 • Handboek Technisch Lezen in het basisonderwijs
 • Woordenschat, meer dan woorden leren
 • Lezen ... Denken ... Begrijpen! 

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website