Sluiten

Zoeken in de website

Over Gemotiveerde lezers door thematisch begrijpend lezen in het primair onderwijs

Gemotiveerde lezers door thematisch begrijpend lezen in het primair onderwijs

Leerlingen in de bovenbouw weinig gemotiveerd bij het begrijpend lezen? 

 • Zou je ook graag verbinding in je taalonderwijs willen aanbrengen, maar weet je niet hoe je dit zou kunnen doen?
 • Weet je niet hoe je rijke teksten kunt gebruiken ter ondersteuning van het leesproces van leerlingen?

Volg dan de training: Gemotiveerd lezers door thematisch begrijpend lezen in het primair onderwijs. 

Dalend leesniveau

Op veel scholen merken leraren dat het leesniveau van leerlingen daalt. Deze waarnemingen worden gesteund door onderzoeken van de Onderwijsraad en PRILS en PISA. Leerlingen lezen te weinig, lezen niet vaardig genoeg en zijn ongemotiveerd om zich te verdiepen in langere, complexere teksten. 

In deze training ga je een lessenserie voor een bovenbouwgroep ontwikkelen met behulp van een thematische benadering. Met een thematische benadering help je je leerlingen om gemotiveerder aan de slag te gaan met leesvaardigheid, dieper te lezen en effectiever te werken aan leesstrategieën. 

Wat leer je?

 • Je leert verbinding aan te brengen binnen de verschillende taalvakken
 • Je leert hoe je rijke teksten kunt gebruiken om je leesonderwijs te versterken
 • Je leert het belang van mondelinge taalvaardigheid bij het begrijpend lezen
 • Je leert gerichte keuzes te maken binnen de huidige lesmethodes
 • Je leert hoe een beredeneerd aanbod begrijpend lezen er uit ziet
 • Je leert zelf een thema te ontwerpen 

Voor wie?

Taal- leescoördinatoren, intern begeleiders, en leerkrachten in de bovenbouw van het primair onderwijs 

Wanneer en waar?

 • 2 december 2020, 10.00 - 16.00 uur

 • 9 februari 2021, 10.00 - 16.00 uur

 • 21 april 2021, 10.00 - 13.00 uur

Praktische informatie

Deze training bestaat uit:

 • 3 online opdrachten die zelfstandig ter voorbereiding op de bijeenkomsten moeten worden doorlopen en afgerond.
 • 2,5 dag training in de academie waarin we verdieping rondom de theorie aanbieden en praktisch aan de slag gaan.
 • Huiswerk in de vorm van het uitwerken van praktijkopdrachten.

Maximale groepsgrootte: 14 personen

 

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 918,00

Deel met anderen