Sluiten

Zoeken in de website

Over Pedagogisch coachen

Pedagogisch coachen

Ondersteun de leerhouding van lerenden

  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat leerlingen hun opdrachten op tijd inleveren?
  • Hoe leer ik leerlingen door te zetten tot de leertaak af is?
  • Wat kan ik als coach doen waardoor lerenden zien waardoor ze afgeleid worden?
  • Hoe leer ik als coach lerenden leren hun eigen emoties en stress zelf te reguleren?

In de maatschappij van nu en morgen is zelfbeheersing en wendbaarheid een belangrijke vaardigheid. Zelfbeheersing betekent dat je je emoties zelf onder controle krijgt, kunt reguleren. Dat je de discipline op kunt brengen die nodig is om vol te kunnen blijven houden om te kunnen blijven leren, leven en werken in de aanpassingen die de huidige maatschappij van je vraagt. 

Groeimindset en zelfeffectiviteit: fundament van zelfcontrole en voorwaarde om tot leren te komen 

De samenleving verandert snel: leerlingen worden opgeleid voor functies die er wellicht morgen niet meer zijn, De coronocisis toont deze onzekerheid ook aan. Heb ik straks nog wel een baan? Hoe overleef ik zonder mijn sociale contacten? Deze onzekerheden brengen veel stress met zich mee en tegelijkertijd wordt er van ons zelfbeheersing en zelfdiscipline gevraagd. We dienen ons gedrag en welbevinden mentaal, sociaal, emotioneel zelf te reguleren.  Hoe leer je de lerende  onder controle houden? En hoe zou het zijn als je je lerenden  niet alleen goed voorbereidt op hun leertaak maar hen tegelijkertijd óók leert hoe ze hun leerhouding zelf kunnen reguleren en zelf  zelf (gemotiveerd) aan de slag gaan? 

De pedagogisch leercoach ondersteunt de leerhouding, een op groeigericht leermentaliteit van de lerenden. Hij/zij begeleidt de lerenden in het verkrijgen van zelfzicht over hóe deze het leren aanpakt. Wat doet de leerling en wat kan hij/zij doen om effectiever te leren. Een groeimindset en zelfeffectiviteit zijn het fundament van zelfcontrole en een voorwaarde om tot leren te komen. Daarnaast leert de pedagogisch leercoach de lerenden affectieve leerstrategieën in te zetten om zelf in actie te komen, verantwoordelijkheid te kunnen pakken, om te gaan met tegenslag en te blijven doorzetten. Daarmee gaan we in deze training  aan de slag. 

Wat leer je?

In deze training leer je:

  • De lerenden HOOP geven vanuit de positieve psychologie en dat als pedagogisch leercoach voor te leven
  • De affectieve/motivationele leerstrategieën die zorgen voor zelfcontrole bij lerenden te herkennen en te versterken
  • De groeimindset en zelfeffectiviteit bij lerenden te verhogen
  • Effectief feedback geven op de leerhouding in het leerproces 

Voor wie?

Mentoren en docenten voortgezet onderwijs en MBO  die zich willen verdiepen in het coachen op de leerhouding van lerenden.

Wanneer en waar?

24 november 2020, 10.00 – 16.00 in Amersfoort 

Praktische informatie

Vooraf:

  • Ontvang je het boek de zesde rol van de leraar en een aantal artikelen over de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren.
  • Ter voorbereiding kun je deze artikelen en  hoofdstuk 2 en 4 lezen.

Op basis daarvan geef je vooraf je leervraag aan en beschrijf je je casus waar je effectiever in wilt worden.

Tijdens de training krijg je kennis en praktijkoefeningen en leer je hoe als coach leerstrategieën, vaardigheden in de dagelijkse praktijk toe te passen en in te zetten die leiden tot zelfinzicht, eigenaarschap en welbevinden bij de lerenden.

Na de training kun je de pedagogisch leercoachvaardigheden toepassen bij de lerenden.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 397,00

Inclusief het boek De zesde rol van de leraar, De leercoach

Deel met anderen