Spring naar mobiele navigatie

Over Training Spelling ... een kwelling? Handvatten voor leerkrachten en IB'ers

Training Spelling ... een kwelling? Handvatten voor leerkrachten en IB'ers

Spellen, bepaald geen abc’tje...

‘Ze kunnen niet eens spellen…’ Het is een veel gehoorde klacht over leerlingen die van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs zijn doorgestroomd. Iedereen zal het ermee eens zijn dat verbetering geboden is. Want wie niet correct kan spellen, loopt later, in zijn maatschappelijke carrière, kansen mis. Met taal als één van de speerpunten in het onderwijs en met het referentieniveau Nederlandse taal als ijkpunt, is het tijd om meer inzicht te verwerven in mogelijkheden om de spelvaardigheid van leerlingen naar een hoger niveau te brengen. Daarbij biedt de training 'Spelling ... een kwelling? Handvatten voor leerkrachten en IB'ers' de nodige houvast voor leerkrachten en intern begeleiders.

Duur van de training: 2 dagen van 10.00 - 16.00 uur

Voor wie: een instructieve training voor leerkrachten en interne begeleiders. U heeft een maximale opbrengst als u samen deelneemt. Dit heeft de voorkeur, maar is geen voorwaarde.

Wat steek ik ervan op?

Vaardigheid in spellen is niet vanzelfsprekend. Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid in het primair onderwijs. Als leerkrachten en interne begeleiders deze verantwoordelijkheid delen, is de eerste stap naar effectiever onderwijs gezet. Deze training biedt daarvoor de handvatten. Door antwoord te geven op vragen als:

  • Wat houdt effectieve spellinginstructie precies in?
  • Wat is het IGDI-model en welke verschillende leerfasen kent dit model?
  • Hoe kunnen we het ‘spellinggeweten’ van leerlingen samen bevorderen?
  • Hoe kunnen we werken met een groepsplan?
  • Hoe kunnen we als school de zeven elementen voor effectief onderwijs invoeren?
  • Hoe gebruik ik de kijkwijzer voor klassenbezoeken en weet ik wat relevante feedback is?

Inhoud

In deze training maakt u kennis met de nieuwste inzichten ten aanzien van het spellingonderwijs en doet u praktische ervaring op met de toepassing daarvan. De theorie spitst zich de eerste dag toe op de zeven elementen van effectief onderwijs en toepassing van het IGDI-model bij spellinglessen. Het IGDI-model is een interactief instructiemodel dat rekening houdt met de verschillen in instructiebehoeften van de leerlingen.

Na de theorieochtend gaat u praktisch aan de slag. Als leerkracht doet u ervaring op met diverse werkvormen van het IGDI-model. Als interne begeleider besteedt u aandacht aan implementatie en coaching. Ook de tweede dag is onderverdeeld in theorie en praktijk. ’s Morgens gaat u aan de slag met ‘spelling en transfer’ en krijgt u antwoord op de vraag: hoe verbeteren we het spellinggeweten van leerlingen? Ook komen groepsplannen aan de orde. ’s Middags gaat u weer praktisch aan het werk. Als leerkracht krijgt u een verdere verdieping van het IGDI-model. Als interne begeleider bespreekt u ervaringen met klassenbezoeken, gaat u in op de analyse van toetsgegevens en verwerft u aanvullende vaardigheden om leerkrachten nog beter te begeleiden en coachen. De wisselwerking tussen leerkracht en begeleider is in deze training erg belangrijk. Het is een echte teamtraining voor interne begeleiders met minimaal één leerkracht.

Inclusief het boek: Spelling op z'n best, zeven bouwstenen voor effectief spellingonderwijs.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard € 779,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website