Spring naar mobiele navigatie

Over Teamcoaching

Teamcoaching

Haal meer resultaat uit teams!

Denkt u weleens bij uzelf:

 • Hoe doe ik dat in mijn team: sturen op vertrouwen i.p.v. op controle?
 • In mijn projectgroep zegt men ja, maar doet men mee?
 • Waarom zakken we in mijn team na een enthousiast begin altijd weg?

Duidelijk leiden, minder managen, meer coachen

In het onderwijs is een verschuiving gaande van de professionele ruimte. Schoolleiders en leidinggevenden trekken zich vanuit een visie van gedeeld of gespreid leiderschap deels terug uit het directe aansturen van teams rond het primaire proces, project- en onderwijswerkgroepen. Zij laten het werk in en rondom de klas meer het domein van lerarenteams, coördinatoren en projectleiders die leidinggeven aan een groep collega’s die samen een onderwijsvernieuwing voorbereiden of een verbetertraject doorlopen. Om die lerarenteams, project- en werkgroepen effectief te laten functioneren, is meer nodig dan een terugtrekkende beweging. Het vraagt om een andere balans in de rollen van degene die de groep of het team leidt: duidelijk leiden (vanuit een visie), minder managen, meer coachen.

De training ‘Teamcoaching’ legt een accent op die laatste rol. Vanuit een coachende rol kijkt u anders naar uw team of projectgroep. De focus ligt op het op gang brengen van beweging, beïnvloeden van teamprocessen en eigenaarschap daarbinnen. Dat roept vragen op als:

 • Hoe krijg ik zicht op hoe mijn team of projectgroep functioneert en zich ontwikkelt?
 • Op welke manier kan ik teamprocessen beïnvloeden en eigenaarschap van de teamleden vergroten?
 • Hoe kan ik mijn team sturen door los te laten?
 • Hoe kan ik omgaan met conflicten in de groep?

U bent daarbij steeds uw eigen instrument. U ontwikkelt, vanuit een coachende rol, vaardigheden in het omgaan met uw team of projectgroep en breidt ze uit. Hiermee kunt u bijdragen aan meer en een duurzaam resultaat van teamwork bij u op school. De eigen praktijksituatie op school is dan ook steeds uitgangspunt voor oefeningen en aanvullende inzichten uit literatuur.

Wat leert u?

Na de training ‘Teamcoaching’:

 • Kunt u beter een teamcoachende rol innemen
 • Heeft u geleerd anders te kijken naar uw team
 • Heeft u meer zicht op teamprocessen en interactie
 • Bent u vaardiger in:
 • Het begeleiden en beïnvloeden van teamprocessen en -dynamiek
 • Het omgaan met conflicten in een groep
 • Het vergroten van eigenaarschap in het team.

Voor wie?

(Kern)teamleiders, afdelingsleiders, coördinatoren, intern begeleiders, leraren met ambitie, vakgroepvoorzitters, projectleiders, werkgroepleiders, schoolleiders en directeuren. in po, vo en (v)mbo,
Iedereen in po, vo, (v)mbo die zich herkent in “ik geef leiding aan een groep die …”

Werken met een team of (project)groep in de praktijk is een vereiste; enige ervaring met/vaardigheden in coaching zijn een pré.

Wanneer en waar?

Dag 1: 17 september 2021
Dag 2: 1 november 2021
Dag 3: 9 december 2021

Van 9.30 – 16.00 uur, CPS Amersfoort

Praktische informatie

 • In de training komen theorie en praktijk van het werken met teams, mede aan de hand van oefening met de eigen schoolpraktijk, aan bod.
 • Ter voorbereiding is er per bijeenkomst een kleine hoeveelheid leeswerk. Tussen de bijeenkomsten door probeert u het geleerde uit in de praktijk en schrijft u korte reflecties daarop. Deze neemt u mee naar de bijeenkomsten.
 • Iedere deelnemer brengt tenminste één keer een eigen praktijksituatie in waarmee geoefend wordt. Overige deelnemers nemen dan een rol uit het team in.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Opbouw van de 3 bijeenkomsten is duidelijk, ook direct toepasbaar in de praktijk."
 • "De hoeveelheid huiswerk was prima. Niet teveel, maar wel genoeg om verder te kunnen met de volgende cursusdag."
 • "Als er een praktijkvoorbeeld kwam, dan werden goede tips/handvaten gegeven die jezelf ook in je eigen praktijk kan gebruiken."

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 1.087,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website