Spring naar mobiele navigatie

Over Conferentie Referentieniveaus en opbrengstgericht werken (basisonderwijs)

Conferentie Referentieniveaus en opbrengstgericht werken (basisonderwijs)

Duur van de conferentie: een dag van 10.00 tot 16.00 uur

Tijdens deze conferentie ontvangt u actuele informatie over opbrengstgericht werken aan de hand van de referentieniveaus. U ontvangt praktische handvatten om de werkwijze van het opbrengstgericht werken te koppelen aan de inhoudelijke uitwerkingen van de referentieniveaus taal en rekenen. Daarbij gaan we uit van een schoolbrede aanpak: van schoolleider tot intern begeleider, bouw-, taal-of rekencoördinator, en van leerkracht tot leerling.

Voor wie:

Leerkrachten, intern begeleiders, taal- en rekencoördinatoren en schoolleiders in het basisonderwijs.

Inhoud:

Verbeteren van het taal- en rekenonderwijs. Dat is de achterliggende gedachte van de wet ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’. Scholen zijn verplicht de referentieniveaus als uitgangspunt te nemen voor beleid, lesaanbod en toetsing van de opbrengsten.

Tegelijkertijd is onderwijsbeleid sterk gericht op het opbrengstgericht werken, een werkwijze die wordt gezien als een belangrijke manier om de kwaliteit van het onderwijs en leeropbrengsten van de leerling te verhogen. Opbrengstgericht werken appelleert aan de ambities van scholen. Het betekent dat scholen doel- en toekomstgericht handelen, op en tussen alle niveaus van de organisatie. Deze werkwijze stelt eisen aan de kennis en vaardigheden van de schoolleider, intern begeleider, taal- of rekencoördinator en leerkracht.

In deze conferentie gaan we in op de verschillende aspecten van het opbrengstgericht werken langs de leerlijnen van de referentieniveaus.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

 

Heb je vragen?

Zoek in de website