Spring naar mobiele navigatie

Programma van Congres Zelfregulerend leren

Congres Zelfregulerend leren

Zet jongeren op voorsprong

Programma van Congres Zelfregulerend leren

Op donderdag 18 november:
9:30 - 9:45 Inloopmoment
9:45 - 10:00 Opening congres Door Mirthe van der Drift
10:00 - 11:00 Plenaire lezing Van moetivatie naar goesting! De motiverende rol van de docent Door Maarten Vansteenkiste
11:00 - 11:30 Koffiepauze
11:30 - 12:30 Ronde 1 // Workshop 1: Eigenaarschap met executieve functies // Ruimte 1.07 Door Ariena Verbaan
  Ronde 1 // Workshop 2: Vakdidactisch coachen: metacognitie en zelfsturing ontwikkelen en begeleiden // Ruimte 1.05 Door Els Loman
  Ronde 1 // Workshop 3: Motiveren van leerlingen, wat kan ik doen? // Ruimte 1.36 Door Bert Moonen
  Ronde 1 // Workshop 4: Krachtgericht omgaan met uitstelgedrag // Ruimte 2.02 Door Lennart Visser
  Ronde 1 // Workshop 5: Het geven van kernfeedback ondersteunt zelfregulatie // Ruimte 2.05 Door Peter Ruit
  Ronde 1 // Workshop 6: Zelfregulatie; maak het inzichtelijk // Ruimte 2.25 Door Gerrald van Beek
  Ronde 1 // Geen keuze
12:30 - 13:15 Lunchpauze
13:15 - 14:15 Plenaire lezing Zelfregulerend leren met de 7 gewoonten Door Arjan de Lange
14:15 - 14:30 Koffie/theepauze
14:30 - 15:30 Ronde 2 // Workshop 1: Pedagogisch coachen: versterken van welbevinden en veerkracht // Ruimte 1.07 Door Ariena Verbaan
  Ronde 2 // Workshop 2: Vakdidactisch coachen: metacognitie en zelfsturing ontwikkelen en begeleiden // Ruimte 1.05 Door Els Loman
  Ronde 2 // Workshop 3: Motiveren van leerlingen, wat kan ik doen? // Ruimte 1.36 Door Bert Moonen
  Ronde 2 // Workshop 4: Krachtgericht omgaan met uitstelgedrag // Ruimte 2.02 Door Lennart Visser
  Ronde 2 // Workshop 5: Het geven van kernfeedback ondersteunt zelfregulatie // Ruimte 2.05 Door Peter Ruit
  Ronde 2 // Workshop 6: Zelfregulatie; maak het inzichtelijk // Ruimte 2.25 Door Gerrald van Beek
  Ronde 2 // Geen keuze
15:30 - 15:45 Afsluiting congres Door Mirthe van der Drift
 1. Van 9:30 tot 9:45

  Inloopmoment

  In de foyer wordt u wordt ontvangen met koffie/thee en iets lekkers erbij.

 2. Van 9:45 tot 10:00

  Opening congres

  Door Mirthe van der Drift

  Mirthe van der Drift is dagvoorzitter van het congres Zelfregulerend leren en gaat ons proactief de dag door loodsen. Mirthe werkt als wetenschapsjournalist, presentator en programmamaker voor NPO Radio 1. Als presentator van Fris! is ze betrokken bij het opleiden van jong radiotalent via de KRO-NCRV Radioschool. In de podcast Focus Wetenschap van de NTR spreekt ze iedere week met een wetenschapper over de laatste ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied. 

  Locatie: de grote congreszaal 0.32. 

 3. Van 10:00 tot 11:00

  Plenaire lezing Van moetivatie naar goesting! De motiverende rol van de docent

  Door Maarten Vansteenkiste

  Van moetivatie naar goesting!

  De motiverende rol van de docent.

  Hoe kan je leerlingen en studenten prikkelen en geboeid houden tijdens je onderwijsactiviteit? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen actiever participeren aan het lesgebeuren en meer betrokken zijn en wat is de rol van actieve werkvormen hierin? Hoe kunnen we ze aanzetten tot meer zelfsturing, waarbij ze proactief hun eigen leerproces in handen nemen? Dit zijn de soort vragen waar docenten wel eens mee te maken krijgen. In deze lezing wordt vanuit wetenschappelijk oogpunt een antwoord geformuleerd op deze vragen. Er wordt ingegaan op de voedingsbodem van kwaliteitsvolle motivatie en hoe een docent via zijn of haar docentenstijl hierop kan inspelen. Naast het bieden van een aantal concrete aanbevelingen wordt vooral een kader aangereikt om te reflecteren over een motiverende docentenstijl.

  Deze lezing is online te volgen in de grote congreszaal, ruimte 0.32.

 4. Van 11:00 tot 11:30

  Koffiepauze

  In de foyer staat er koffie en thee voor u klaar.

 5. Van 11:30 tot 12:30

  Ronde 1 // Workshop 1: Eigenaarschap met executieve functies // Ruimte 1.07

  Door Ariena Verbaan

  Executieve of zelfregulerende functies zijn denkprocessen (functies) die het uitvoeren (de executie) van een leertaak en het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag reguleren. Denk aan organiseren van het (leer-)werk, het opstarten, de aandacht erbij houden, emoties reguleren, wendbaar gedrag vertonen en zorgen voor veerkracht bij tegenslag.

  Welke vragen heb jij over dit thema?

   Tijdens deze workshop maak je kennis met:

  • Drie executieve functies én hoe deze praktisch in te zetten in de les/school
  • Welke executieve functies dragen bij aan ‘eigenaar te zijn van je leerproces’
  • De belangrijke functie van het werkgeheugen en de relatie met leren
 6. Van 11:30 tot 12:30

  Ronde 1 // Workshop 2: Vakdidactisch coachen: metacognitie en zelfsturing ontwikkelen en begeleiden // Ruimte 1.05

  Door Els Loman

  Leren op school wordt ook ervaren als saaie taken die afgemaakt moeten worden. Jongeren zeggen tijdens lessen: "Wat moet ik nu doen of maken? Dat krijg ik nooit af! Ik snap het niet! Een 5,6 is toch voldoende?" Eerlijke en ook reactieve uitspraken van jongeren over hoe ze hun leren zien. Met kennis over hóe leren te organiseren en aan te sturen (metacognitie) is meer leersucces te  behalen. Als een taak (leren of uitvoeren) ingewikkeld is, bepaalt voornamelijk metacognitie het resultaat en niet het intellect.

  In deze workshop worden praktische voorbeelden getoond voor eenvoudige interventies voor het aanleren van metacognitieve kennis en vaardigheden tijdens een leertaak of in de les: een leerling/student bewust maken hoe te leren én hierop invloed te hebben. Zo traint hij/zij hoe zichzelf aan te sturen bij het doorlopen van een compleet leerproces. Aan de hand van voorbeelden krijgt zelfaansturing en vakdidactisch coachen praktisch vorm. Zelfstandig leren komt in plaats van het afmaken van een opgedragen taak of opdracht.

  Welke vragen heb jij over dit thema?

   Tijdens deze workshop maak je kennis met:

  • Herkennen en versterken van zelfsturing in de klas door (vakdidactisch) coachen;
  • Vakdidactisch coachgesprek: stimuleren metacognitieve vaardigheden van leerlingen/studenten bij het leren;
  • Eigen vragen.
 7. Van 11:30 tot 12:30

  Ronde 1 // Workshop 3: Motiveren van leerlingen, wat kan ik doen? // Ruimte 1.36

  Door Bert Moonen

  Motivatie is een belangrijke voorwaarde voor leren. De ervaringen in de huidige lespraktijk van zowel live als online lesgeven roepen vragen op over hoe de motivatie van de leerlingen/studenten te stimuleren en vast te houden. Tijdens deze workshop verkennen we de aspecten van motivatie. Op interactieve wijze verkennen we de betekenis van motivatie aan de hand van een model en bespreken we wat de docent in zijn/haar handelingsrepertoire kan bijstellen om het motivatiegevoel bij de leerlingen/studenten te vergroten. We bespreken:

  • Motivatie bij leerlingen/studenten? Waar hebben we het dan over?
  • Hoe krijg ik jongeren “aan”?
  • Wat kan ik als docent doen zodat jongeren zich meer gemotiveerd voelen voor mijn les?

  Welke vragen heb jij over dit thema?

  Tijdens deze workshop maak je kennis met:

  • Wat motivatie is;
  • Wat de psychologische basisbehoeften zijn;
  • Wat de waarde van de "warme kant" van het leren op de motivatie van leerlingen/studenten is;
  • Het CARE model;
  • En vooral je eigen vragen.
 8. Van 11:30 tot 12:30

  Ronde 1 // Workshop 4: Krachtgericht omgaan met uitstelgedrag // Ruimte 2.02

  Door Lennart Visser

  Kwaliteiten als uitgangspunt 

  Hoe ga je als leraar om met leerlingen/studenten die hun schooltaken uitstellen of het lastig vinden om doelgericht aan de slag te gaan tijdens de lessen. Hoe kan je hun kwaliteiten, (zoals doelgerichtheid, nauwkeurigheid) die ze op zaterdag tijdens hun baantje wel benutten, activeren voor hun school/studie?  

  Krachtgerichte aanpak 

  Lennart Visser ontwikkelde en onderzocht op basis van wetenschappelijke inzichten een krachtgerichte aanpak (Visser, Schoonenboom, & Korthagen, 2017) om zelfregulerend leren te bevorderen.  Deze aanpak is gebaseerd op principes uit de positieve psychologie en uitgangspunten van krachtgericht coachen (Korthagen & Nuijten, 2015). Studenten met uitstelgedrag leerden hun persoonlijke kwaliteiten herkennen en deze bewust in te zetten voor de uitvoering van hun schooltaken.   

  Welke vragen heb jij over dit thema? 

  Tijdens deze workshop maak je kennis met: 

  • Mechanismen die maken dat leerlingen/studenten uitstellen.
  • De kracht van het herkennen en inzetten van persoonlijke kwaliteiten t.b.v. zelfregulerend leren.  
  • Het toepassen van denken-voelen-willen in het stimuleren van zelfregulerend leren.
  • Het belang van het onderscheiden van de regie-ik en uitstel-ik.  
  • Eigen vragen.

 9. Van 11:30 tot 12:30

  Ronde 1 // Workshop 5: Het geven van kernfeedback ondersteunt zelfregulatie // Ruimte 2.05

  Door Peter Ruit

  Leraren vervullen steeds meer een coachende rol om leerlingen te begeleiden bij hun ontwikkeling. Een aspect van die ontwikkeling is die van zelfregulatie, met het doel zelfstandig leervermogen te genereren. Leraren kunnen getraind worden om goed dóór te vragen en regelmatig samen te vatten en om na een vraag een paar seconden te wachten, zodat alle leerlingen aan het denken gezet worden. Als ze deze vaardigheden puur technisch inzetten kan hun onderwijs echter ook kaal worden, zelfs een beetje 'eng'. Belangrijk is dat de vragen van de leraar voortkomen uit kernkwaliteiten zoals oprechte nieuwsgierigheid en betrokkenheid op de leerlingen. Dat voelen ze en dat maakt het verschil in het contact tussen de leraar en de leerlingen. Dit noemen we kernfeedback geven.  

  Bij kernfeedback gaat het om het herkennen, benoemen en gebruiken van kernkwaliteiten, welke van invloed zijn op o.a. het zelfbeeld van de leerlingen. Kernkwaliteiten, zoals leergierig, doorzettingsvermogen, vriendelijk of optimistisch, vormen de basis voor optimale levenslange ontwikkeling (Park & Peterson, 2009) en worden ingezet om de (pedagogische) idealen te realiseren. Het zelfbeeld van de leerling blijkt positief beïnvloed te worden door het herkennen en gebruiken van kernkwaliteiten (Ruit, Geldens, Popeijus, & Van Veen, 2021 under review). De door Peter Ruit ontwikkelde interventie, het herkennen en leren gebruiken van kernkwaliteiten door leraren en leerlingen, is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en gebundeld in zijn proefschrift.  

  Welke vragen heb jij over dit thema?

   Tijdens deze workshop maak je kennis met:

  • De kracht van het herkennen en inzetten van persoonlijke kwaliteiten t.b.v. zelfregulerend leren.  
  • Herkennen van kernkwaliteiten bij jezelf en de leerlingen/studenten. 
  • Ervaren hoe kernkwaliteiten positieve emoties genereren.  
  • eigen vragen.
 10. Van 11:30 tot 12:30

  Ronde 1 // Workshop 6: Zelfregulatie; maak het inzichtelijk // Ruimte 2.25

  Door Gerrald van Beek

  Het is voor leerlingen/studenten belangrijk om zichzelf te kunnen reguleren: het vermogen om goede keuzes te maken en deze ook te realiseren. Maar hoe doe je dat? En wanneer is een keuze goed? Om te beginnen is het dan al heel waardevol om inzichtelijk te hebben welk gedrag leerlingen/studenten in bepaalde contexten laten zien. 

  In deze workshop kijken we vanuit ‘ruimte nemen’ en ‘ruimte geven’ naar het gedrag van leerlingen/studenten. Met elkaar gaan we op zoek naar mogelijkheden om leerlingen te helpen in het reguleren van gedrag. Niet om een zo’n prettig mogelijke leerling/student in de klas te hebben, maar juist om de ontwikkeling van de leerling/student centraal te stellen. Aan de hand van een oefening en een casus gaan we hier wat dieper op in. We zullen tot de ontdekking komen dat leerlingen/studenten nu eenmaal niet simpelweg zijn op te delen in ‘drukke’ en ‘rustige’ leerlingen/studenten, maar dat hier een veelheid aan factoren aan ten grondslag ligt. Door deze factoren te filteren ontstaan er mogelijkheden om leerlingen/studenten te helpen in hun zoektocht naar zelfregulatie.

  Welke vragen heb jij over dit thema?

  Tijdens deze workshop maak je kennis met:

  • Het ruimtenemende en ruimtegevende gedrag van de leerling/student en de klas
  • De vertaalslag hiervan naar jouw eigen onderwijspraktijk
  • De verschillende uitwerkingen van het ruimtenemende en ruimtegevende gedrag (context, welbevinden, zelfvertrouwen etc.)
  • Oefeningen en een casus
 11. Van 12:30 tot 13:15

  Lunchpauze

  In de foyer staat een uitgebreide lunch voor u klaar.

 12. Van 13:15 tot 14:15

  Plenaire lezing Zelfregulerend leren met de 7 gewoonten

  Door Arjan de Lange

  Zelfregulerend leren is een vaardigheid die leerlingen nodig hebben om het eigen leerproces te kunnen plannen, monitoren en reguleren. Onderzoek toont aan dat deze zelfregulerende vaardigheden leerlingen succesvol laten zijn in het onderwijs van nu, in hun vervolgopleiding en in de maatschappij van morgen. Kenmerkend voor zelfregulerend leren is het nemen van eigen initiatieven, doorzettingsvermogen en vormgeven van het eigen leerproces. Maar hoe leren we onze leerlingen deze vaardigheden aan? En waar geven we dat vorm?

  In deze lezing wordt ingegaan hoe je met de zeven eigenschappen van Stephen Covey leerlingen strategieën meegeeft waarmee leerlingen zelf proactief hun leerproces kunnen aansturen en reguleren.

 13. Van 14:15 tot 14:30

  Koffie/theepauze

  In de foyer kunt u gebruik maken van een kort moment van pauze. U kunt een keuze maken uit koffie, thee en fris.

 14. Van 14:30 tot 15:30

  Ronde 2 // Workshop 1: Pedagogisch coachen: versterken van welbevinden en veerkracht // Ruimte 1.07

  Door Ariena Verbaan

  Een leertaak starten brengt bij sommigen jongeren stress met zich mee: “kan ik dit wel alleen?” of “ wil ik dit wel?”. Motivatie is nodig om succesvol zelfregulerende leerstrategieën in de praktijk te kunnen brengen om een leertaak te kunnen starten en deze af te maken. Pedagogisch coachen is het psychologische aspect en gaat over coachen op de motivationele zelfregulatie van de jongere.

  De pedagogisch leercoach ondersteunt een op groeigerichte leermentaliteit; de gedachten (mindset) die jongeren hebben bij leren. Wat doet hij/zij om effectiever te leren? Én leert om eigen impulsen en emoties positief te beïnvloeden ten gunste van emotioneel en psychologisch welbevinden.  In deze workshop toont Ariena Verbaan praktische voorbeelden over pedagogisch leercoachen: het inzetten van affectieve leerstrategieën om de leerling/student verantwoordelijkheid te nemen en door te zetten ook bij tegenslag (veerkracht).

  Welke vragen heb jij over dit thema?

  Tijdens deze workshop maak je kennis met:

  • Het proces van zelfcontrole aanleren bij jongeren;
  • Zelfcontrole herkennen en versterken in je rol als pedagogisch coach aan de hand van affectieve leerstrategieën;
  • Groeimindset stimuleren;
  • De invloed van een pedagogisch coachgesprek;
  • Eigen vragen.
 15. Van 14:30 tot 15:30

  Ronde 2 // Workshop 2: Vakdidactisch coachen: metacognitie en zelfsturing ontwikkelen en begeleiden // Ruimte 1.05

  Door Els Loman

  Leren op school wordt ook ervaren als saaie taken die afgemaakt moeten worden. Jongeren zeggen tijdens lessen: "Wat moet ik nu doen of maken? Dat krijg ik nooit af! Ik snap het niet! Een 5,6 is toch voldoende?" Eerlijke en ook reactieve uitspraken van jongeren over hoe ze hun leren zien. 
  Met kennis over hóe leren te organiseren en aan te sturen (metacognitie) is meer leersucces te  behalen. Als een taak (leren of uitvoeren) ingewikkeld is, bepaalt voornamelijk metacognitie het resultaat en niet het intellect.

  In deze workshop worden praktische voorbeelden getoond voor eenvoudige interventies voor het aanleren van metacognitieve kennis en vaardigheden tijdens een leertaak of in de les: een leerling/student bewust maken hoe te leren én hierop invloed te hebben. Zo traint hij/zij hoe zichzelf aan te sturen bij het doorlopen van een compleet leerproces. Aan de hand van voorbeelden krijgt zelfaansturing en vakdidactisch coachen praktisch vorm. Zelfstandig leren komt in plaats van het afmaken van een opgedragen taak of opdracht.

  Welke vragen heb jij over dit thema?

   Tijdens deze workshop maak je kennis met:

  • Herkennen en versterken van zelfsturing in de klas door (vakdidactisch) coachen;
  • Vakdidactisch coachgesprek: stimuleren metacognitieve vaardigheden van leerlingen/studenten bij het leren;
  • Eigen vragen.
 16. Van 14:30 tot 15:30

  Ronde 2 // Workshop 3: Motiveren van leerlingen, wat kan ik doen? // Ruimte 1.36

  Door Bert Moonen

  Motivatie is een belangrijke voorwaarde voor leren. De ervaringen in de huidige lespraktijk van zowel live als online lesgeven roepen vragen op over hoe de motivatie van de leerlingen/studenten te stimuleren en vast te houden. Tijdens deze workshop verkennen we de aspecten van motivatie. Op interactieve wijze verkennen we de betekenis van motivatie aan de hand van een model en bespreken we wat de docent in zijn/haar handelingsrepertoire kan bijstellen om het motivatiegevoel bij de leerlingen/studenten te vergroten. We bespreken:

  • Motivatie bij leerlingen/studenten? Waar hebben we het dan over?
  • Hoe krijg ik jongeren “aan”?
  • Wat kan ik als docent doen zodat jongeren zich meer gemotiveerd voelen voor mijn les?

  Welke vragen heb jij over dit thema?

  Tijdens deze workshop maak je kennis met:

  • Wat motivatie is;
  • Wat de psychologische basisbehoeften zijn;
  • Wat de waarde van de "warme kant" van het leren op de motivatie van leerlingen/studenten is;
  • Het CARE model;
  • En vooral je eigen vragen.
 17. Van 14:30 tot 15:30

  Ronde 2 // Workshop 4: Krachtgericht omgaan met uitstelgedrag // Ruimte 2.02

  Door Lennart Visser

  Kwaliteiten als uitgangspunt 

  Hoe ga je als leraar om met leerlingen/studenten die hun schooltaken uitstellen of het lastig vinden om doelgericht aan de slag te gaan tijdens de lessen. Hoe kan je hun kwaliteiten, (zoals doelgerichtheid, nauwkeurigheid) die ze op zaterdag tijdens hun baantje wel benutten, activeren voor hun school/studie?  

  Krachtgerichte aanpak 

  Lennart Visser ontwikkelde en onderzocht op basis van wetenschappelijke inzichten een krachtgerichte aanpak (Visser, Schoonenboom, & Korthagen, 2017) om zelfregulerend leren te bevorderen.  Deze aanpak is gebaseerd op principes uit de positieve psychologie en uitgangspunten van krachtgericht coachen (Korthagen & Nuijten, 2015). Studenten met uitstelgedrag leerden hun persoonlijke kwaliteiten herkennen en deze bewust in te zetten voor de uitvoering van hun schooltaken.   

  Welke vragen heb jij over dit thema? 

  Tijdens deze workshop maak je kennis met: 

  • Mechanismen die maken dat leerlingen/studenten uitstellen.
  • De kracht van het herkennen en inzetten van persoonlijke kwaliteiten t.b.v. zelfregulerend leren.  
  • Het toepassen van denken-voelen-willen in het stimuleren van zelfregulerend leren.
  • Het belang van het onderscheiden van de regie-ik en uitstel-ik. 
  • Eigen vragen.
 18. Van 14:30 tot 15:30

  Ronde 2 // Workshop 5: Het geven van kernfeedback ondersteunt zelfregulatie // Ruimte 2.05

  Door Peter Ruit

  Leraren vervullen steeds meer een coachende rol om leerlingen te begeleiden bij hun ontwikkeling. Een aspect van die ontwikkeling is die van zelfregulatie, met het doel zelfstandig leervermogen te genereren. Leraren kunnen getraind worden om goed dóór te vragen en regelmatig samen te vatten en om na een vraag een paar seconden te wachten, zodat alle leerlingen aan het denken gezet worden. Als ze deze vaardigheden puur technisch inzetten kan hun onderwijs echter ook kaal worden, zelfs een beetje 'eng'. Belangrijk is dat de vragen van de leraar voortkomen uit kernkwaliteiten zoals oprechte nieuwsgierigheid en betrokkenheid op de leerlingen. Dat voelen ze en dat maakt het verschil in het contact tussen de leraar en de leerlingen. Dit noemen we kernfeedback geven.  

  Bij kernfeedback gaat het om het herkennen, benoemen en gebruiken van kernkwaliteiten, welke van invloed zijn op o.a. het zelfbeeld van de leerlingen. Kernkwaliteiten, zoals leergierig, doorzettingsvermogen, vriendelijk of optimistisch, vormen de basis voor optimale levenslange ontwikkeling (Park & Peterson, 2009) en worden ingezet om de (pedagogische) idealen te realiseren. Het zelfbeeld van de leerling blijkt positief beïnvloed te worden door het herkennen en gebruiken van kernkwaliteiten (Ruit, Geldens, Popeijus, & Van Veen, 2021 under review). De door Peter Ruit ontwikkelde interventie, het herkennen en leren gebruiken van kernkwaliteiten door leraren en leerlingen, is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en gebundeld in zijn proefschrift.  

  Welke vragen heb jij over dit thema?

   Tijdens deze workshop maak je kennis met:

  • De kracht van het herkennen en inzetten van persoonlijke kwaliteiten t.b.v. zelfregulerend leren.  
  • Herkennen van kernkwaliteiten bij jezelf en de leerlingen/studenten. 
  • Ervaren hoe kernkwaliteiten positieve emoties genereren.  
  • Eigen vragen.
 19. Van 14:30 tot 15:30

  Ronde 2 // Workshop 6: Zelfregulatie; maak het inzichtelijk // Ruimte 2.25

  Door Gerrald van Beek

  Het is voor leerlingen/studenten belangrijk om zichzelf te kunnen reguleren: het vermogen om goede keuzes te maken en deze ook te realiseren. Maar hoe doe je dat? En wanneer is een keuze goed? Om te beginnen is het dan al heel waardevol om inzichtelijk te hebben welk gedrag leerlingen/studenten in bepaalde contexten laten zien. 

  In deze workshop kijken we vanuit ‘ruimte nemen’ en ‘ruimte geven’ naar het gedrag van leerlingen/studenten. Met elkaar gaan we op zoek naar mogelijkheden om leerlingen te helpen in het reguleren van gedrag. Niet om een zo’n prettig mogelijke leerling/student in de klas te hebben, maar juist om de ontwikkeling van de leerling/student centraal te stellen. Aan de hand van een oefening en een casus gaan we hier wat dieper op in. We zullen tot de ontdekking komen dat leerlingen/studenten nu eenmaal niet simpelweg zijn op te delen in ‘drukke’ en ‘rustige’ leerlingen/studenten, maar dat hier een veelheid aan factoren aan ten grondslag ligt. Door deze factoren te filteren ontstaan er mogelijkheden om leerlingen/studenten te helpen in hun zoektocht naar zelfregulatie.

  Welke vragen heb jij over dit thema?

  Tijdens deze workshop maak je kennis met:

  • Het ruimtenemende en ruimtegevende gedrag van de leerling/student en de klas
  • De vertaalslag hiervan naar jouw eigen onderwijspraktijk
  • De verschillende uitwerkingen van het ruimtenemende en ruimtegevende gedrag (context, welbevinden, zelfvertrouwen etc.)
  • Oefeningen en een casus
 20. Van 15:30 tot 15:45

  Afsluiting congres

  Door Mirthe van der Drift

  De dagvoorzitter Mirthe van der Drift besluit het congres.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 367,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website