Spring naar mobiele navigatie

Sprekers bij Congres Zelfregulerend leren

Congres Zelfregulerend leren

Zet jongeren op voorsprong

Over de trainer(s)

 1. Ariena Verbaan

  Ariena Verbaan

 2. Arjan de Lange

  Arjan de Lange (Adviseur en trainer)

 3. Conny van der Groef

  Conny van der Groef

 4. Els Loman
 5. Gerrald van Beek

  Gerrald van Beek

  Gerrald van Beek is werkzaam bij de Gouwe Academie. Hij werkt hier als onderwijsadviseur waar hij zich vooral bezighoudt met het begeleiden van scholen in het versterken van het pedagogische klimaat binnen de school. Dit doet hij door scholingen te geven aan docententeams op pedagogisch vlak. Door het gedrag van leerlingen goed in kaart te brengen kunnen ook de interventies doelgerichter worden ingezet.

  Naast zijn werk als onderwijsadviseur geeft hij ook les aan de lerarenopleiding waar hij onder andere ook vakdidactiek doceert.

  Gerrald heeft 13 jaar als docent economie op een middelbare school lesgegeven aan vmbo en havo. In deze periode heeft hij leerlingen in verschillende vormen begeleid, voornamelijk in de rol van mentor. Vaak werd begeleiding intensiever wanneer een leerling bepaald gedrag vertoonde of lage cijfers haalde. Het benoemen en tijdig bespreekbaar maken van zelfregulatie kan leerlingen helpen hier doelgerichter aan te werken.
 6. Lennart Visser

  Lennart Visser

  Dr. L.B. (Lennart) Visser (1977) is regisseur onderzoekscentrum en course director masteropleidingen bij Driestar educatief.

  In 2012 startte hij zijn promotietraject aan de VU onder begeleiding van prof. dr. Korthagen. In 2013 ontving hij de ‘Promotiebeurs voor Leraren’ voor zijn promotieproject van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit project werd begeleid door prof. dr. Martijn Meeter (promotor), prof. dr. Judith Schoonenboom (promotor), en prof. dr. Fred Korthagen (co-promotor). Tijdens zijn promotietraject presenteerde hij zijn bevindingen op zowel nationale- als internationale conferenties. Op 23 januari 2020 ontving hij de doctorsgraad aan de Vrije Universiteit.

  Vanaf zomer 2020 is hij binnen het onderzoekcentrum van Driestar educatief als regisseur verantwoordelijk voor het onderzoekscentrum en de rol van onderzoek binnen Driestar educatief.
 7. Maarten Vansteenkiste

  Maarten Vansteenkiste

  Maarten Vansteenkiste behaalde zijn doctoraat aan de Katholieke Universiteit Leuven (2005). Na één jaar postdoctorale studies kreeg hij een leerstoel in motivatie en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent aangeboden.

  Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de vraag “waarom mensen doen wat ze doen?”. Wat drijft een leerling/student om zich goed in te spannen voor school? Wat beweegt een kind om de regels van zijn ouders al dan niet na te leven? Waarom beslist een patiënt om een therapie te blijven volgen of om er uit te stappen? Wat zorgt ervoor dat een werkzoekende gaat solliciteren? Waarom sorteren we ons afval en doen we iets voor het milieu? Dit zijn allemaal motivationele vraagstukken. Doorheen zijn onderzoekswerk probeert hij de motieven van ons gedrag en de soorten doelen en ambities die we nastreven in kaart te brengen. Een belangrijke vraag die dan ook rijst is of bepaalde motieven en doelen beter zijn dan andere. Zullen bepaalde motieven en doelen gepaard gaan met meer volharding, het leveren van betere prestaties, meer persoonlijk welbevinden, een vlottere identiteitsontwikkeling, en meer sociaal aangepast functioneren, terwijl andere deze uitkomsten negatief beïnvloeden? Daarnaast probeert hij na te gaan hoe de sociale omgeving, zoals ouders, leerkrachten, coaches, en therapeuten, op deze motivatie kan inspelen.
 8. Mirthe van der Drift

  Mirthe van der Drift

  Mirthe van der Drift is dagvoorzitter van het congres Zelfregulerend leren en gaat ons proactief de dag door loodsen. Mirthe werkt als wetenschapsjournalist, presentator en programmamaker voor NPO Radio 1. Als presentator van Fris! is ze betrokken bij het opleiden van jong radiotalent via de KRO-NCRV Radioschool. In de podcast Focus Wetenschap van de NTR spreekt ze iedere week met een wetenschapper over de laatste ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied. Mirthe woonde voor haar studie een half jaar in China en in Mexico. Als socioloog is ze geïnteresseerd in sociale vraagstukken zoals: emancipatie, kansengelijkheid en innovatie. In haar radio werk verbindt Mirthe de actualiteit met achtergrondverhalen uit de wetenschap. Deze zomer ontwikkelde ze het radio drieluik ‘Van Wie is De Straat?’, een serie gesprekken over emancipatie van de publieke ruimte.
 9. Peter Ruit

  Peter Ruit

  Mijn werkwijze kenmerkt zich door het focussen op welzijn, idealen en inspiratie. Daarmee probeer ik een tegenwicht te geven aan stromingen in het onderwijs die gericht zijn op problematiseren, diagnosticeren en stigmatiseren.

  Peter Ruit is senioropleidingsdocent, onderzoeker, supervisor, coach en trainer voor Driestar Educatief. Zijn expertisegebieden zijn opleiden (van opleiders), onderzoek, opleiden in de school, supervisie & coaching, teamtraining en intervisie. Naast de opleiding voor supervisor en coach, heeft Peter kernreflectietrainingen bij prof. dr. Fred Korthagen gevolgd.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 367,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website