Spring naar mobiele navigatie

Over Leergang leescoach en leesspecialist - module 2

Leergang leescoach en leesspecialist - module 2

Wie ‘A’ zegt, moet ook ‘B’ zeggen

Met module 1 van de Leergang leescoach en leesspecialist  heb je een solide basis gelegd. Module 2 biedt verdere verdieping. Het theoriedeel focust op de thema’s woordenschat en technisch lezen. Daarnaast vergroot je je vaardigheden als coach en coördinator. Deze vak- en praktijkgerichte module bereidt je voor op een succesvolle rol als leesspecialist.

Neem jij het initiatief als het gaat om blijvende aandacht voor kwalitatief leesonderwijs?

Je kent de actuele ontwikkelingen met betrekking tot effectief onderwijs en bent voorbereid op een centrale rol als coach en coördinator. Tijd voor verdieping door direct aan te haken op deel 2 van deze actuele CPS-leergang.

Dit specifieke deel gaat dieper in op de subthema’s ‘woordenschat’ en ‘technisch lezen’. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan eerder verworven basisvaardigheden op het gebied van coachen, coördineren en analyseren. Met de verworven kennis en competenties ben je als leesspecialist voldoende uitgerust om binnen de schoolorganisatie vorm te geven aan blijvende veranderingen in het leesonderwijs, met de referentieniveaus als kader.

Naast de actuele kennis van woordenschat en technisch lezen, gaat module 2 dieper in op vaardigheden als:

 • Maken van sterkte-zwakteanalyses
 • Signaleren van hiaten in het curriculum
 • Opstellen van een leesverbeterplan
 • Analyseren van leesopbrengsten en monitoren van resultaten
 • Bevorderen van een doorgaande leeslijn
 • Bevorderen en doorvoeren van een dynamisch veranderklimaat
 • Coaching en verdere professionalisering van collega-leerkrachten.

Wat leer je?

Verhoging van de leesprestaties van alle kinderen. Met de referentiekaders Nederlandse taal als absolute norm. Bij die uitdaging kun je als leesspecialist het verschil maken. De basis is gelegd. Module 2 biedt kennis en inspiratie voor verdere specialisatie. Je gaat naar huis met:

 • Gedetailleerde kennis van de criteria voor goed technisch leesonderwijs in de groepen 3-8
 • Waardevolle en direct toepasbare kennis van de woordenschatontwikkeling in dezelfde groepen
 • Aanvullende kennis en vaardigheden voor je rol als katalysator, coach en coördinator.

Voor wie?

Vervolg op module 1 van de Leergang leescoach en leesspecialist met de nadruk op woordenschat en technisch lezen en verdere verdieping van coach- en coördinatievaardigheden. Afgestemd op leerkrachten, interne begeleiders en taal-/leescoördinatoren. Ook deelnemers die module 1 niet gevolgd hebben zijn welkom, afhankelijk van voorkennis en vaardigheden.

Wanneer en waar?

Drie dagen van 10 uur tot 16 uur in Amersfoort: 18 mei, 3 juni en 30 juni 2022

Praktische informatie

 • Module 2 van de Leergang leescoach en leesspecialist is onderdeel van een driedelige, tiendaagse leergang. 
 • Uniek aan deze leergang is de opbouw aan de hand van drie pijlers: inhoudelijke kennis over effectief leesonderwijs en instructiemodellen; in module 1 ligt de nadruk op technisch lezen, in module 2 op woordenschat en in module 3 op begrijpend lezen coachen (begeleiden, instrueren en enthousiasmeren van collega’s), coördineren (aanspreekpunt, kennisdelen, afstemming met schoolleiding).
 • Het verdient aanbeveling om de volledige leergang te volgen. Als je je voor de volledige leergang inschrijft, bieden wij daarom een korting aan. Je bespaart dan € 426,=.
 • Je werkt in een kleine groep, onder begeleiding van een ervaren onderwijstrainer, met veel ruimte voor uitwisseling van wederzijdse kennis en ervaringen.
 • Compleet overzicht van de trainingsmogelijkheden.

Wat vonden anderen van deze training?

 • 'Dynamisch leerproces, heel enthousiaste trainer, flexibel qua aanpak, speelt goed in op de behoefte van de cursisten.'
 • 'Ik kan het geleerde meteen inzetten in mijn eigen groep, en heb het team op de hoogte gebracht. Iedereen is enthousiast en ziet in hoe je het effect van de woordenschat kunt vergroten door bewuster met woordenschat om te gaan."
 • 'Fijne training! De theorie wordt goed aan de prakijk gekoppeld.'

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 1.014,00

Inclusief de publicatie Woordenschat, meer dan woorden leren

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website