Spring naar mobiele navigatie

Over Leergang leescoach en leesspecialist - module 3

Leergang leescoach en leesspecialist - module 3

Specialistische kennis en aanvullende vaardigheden 

Met module 3 van de Leergang leescoach en leesspecialist verwerf je extra specialistische kennis en aanvullende vaardigheden om op een professionele en structurele manier inhoud te geven aan je centrale rol als leesspecialist. Na deze afrondende sessie van drie dagen ben je optimaal toegerust voor je rol als coach en inspirator richting collega-leerkrachten en als coördinator, pleitbezorger en troubleshooter richting schoolleiding.

Betere resultaten

De praktijk laat er geen misverstanden over bestaan. Met de aanstelling van een professioneel opgeleide leesspecialist gaan de leesresultaten met sprongen vooruit. Je hebt de basis voor deze dankbare rol gelegd. Met het afrondende deel, 'Leesspecialist basisonderwijs, module 3', ben je compleet toegerust om met actuele kennis en functionele vaardigheden een succes te maken van je voortrekkersrol in kwalitatief leesonderwijs.

Module 3 vormt een waardevolle afronding van de CPS-leergang rond het actuele thema van de leesspecialist. De leesspecialist heeft de rol van voorhoedespeler in het waarmaken van de ambities van de school om de leesresultaten te verbeteren.

Dit laatste deel gaat specifiek in op vaktechnische kennis rond begrijpend lees- en luisteronderwijs en leesmotivatie en -promotie. De verdere uitbreiding van coachings- en coördinatievaardigheden spitsen zich toe op onder meer:

 • Je rol als katalysator binnen de eigen schoolorganisatie
 • Inzichtelijk maken van de leesproblematiek voor collega-leerkrachten en schoolleiding
 • Zoeken naar oplossingen, bevorderen van veranderingen
 • Verankeren van blijvende aandacht voor verbetering leesresultaten
 • Aansluiting op landelijke normen in kader van de referentieniveaus.

Theorie en (oefen)praktijk wisselen elkaar af in deze module. Ervaren trainers staan garant voor een actieve uitwisseling van kennis en ervaring en aansprekende oefeningen. Je werkt in een kleine groep met professioneel materiaal dat bij de leergang is inbegrepen. Voor aanvullende theoretische ondersteuning heeft CPS meerdere aan deze leergang gerelateerde boeken beschikbaar.

Wat leer je?

Ter voorbereiding op je inspirerende en coördinerende rol als leesspecialist reikt deze afrondende verdiepingscursus aanvullende gespecialiseerde kennis aan. Daarnaast ben je na afronding van dit onderdeel uitstekend toegerust op je activiteiten als coach.
Je verrijkt je bestaande kennis met gespecialiseerde kennis van:

 • Begrijpend leesonderwijs in de groepen 4 t/m 8
 • Begrijpend luisteronderwijs in groep 1 t/m 3
 • Leesmotivatie en – promotie in de groepen 1 t/m 8.
 • Formatief toetsen
 • Je vergroot je coachings- en coördinatievaardigheden

Voor wie?

Module 3 is afgestemd op leerkrachten, interne begeleiders en taal-/leescoördinatoren die eerder deelnamen aan de Leergang leescoach en leesspecialist, modules 1 en 2. Ook deelnemers die module 1 en 2 niet gevolgd hebben, zijn welkom afhankelijk van voorkennis en vaardigheden.

Wanneer en waar?

Drie dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur op CPS in Amersfoort: 13 oktober, 15 november en 15 december 2022

Praktische informatie

 • De Leergang leescoach en leesspecialist, module 3 is onderdeel van een driedelige, tiendaagse leergang. 
 • Uniek aan deze leergang is de opbouw aan de hand van drie pijlers: inhoudelijke kennis over effectief leesonderwijs en instructiemodellen; in module 1 ligt de nadruk op technisch lezen, in module 2 op woordenschat en in module 3 op begrijpend lezen coachen (begeleiden, instrueren en enthousiasmeren van collega’s), coördineren (aanspreekpunt, kennisdelen, afstemming met schoolleiding).
 • Het verdient aanbeveling om de volledige leergang te volgen. Als je voor de volledige leergang inschrijft, bieden wij daarom een korting aan. Je bespaart dan € 426,=.
 • Compleet overzicht van de trainingsmogelijkheden.

Wat vonden anderen van deze training?

 • 'Supergoede training'
 • Veel theorie waarbij je handvatten krijgt voor de praktische invulling op school'

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 1.014,00

Inclusief boek: Lezen ... Denken ... Begrijpen! 

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website