Spring naar mobiele navigatie

Over Formatief toetsen in de les

Formatief toetsen in de les

Zomaar wat herkenbare situaties:

 • Leerlingen kijken alleen maar naar cijfers
 • Ik ben zoveel tijd kwijt met nakijken
 • Ik heb het gevoel dat ik al het werk doe

Docenten en leerlingen ervaren veel toetsdruk en zien te weinig rendement van de hoeveelheid toetsen. Hoe kunt u zonder overvolle toetsroosters de motivatie voor leren verhogen?  Hoe krijgen u en uw leerlingen goed zicht op wat er nog geleerd moet worden?  Hoe stimuleert u de leerlingen tot zelfreflectie en meer eigenaarschap over het leren?  En hoe kunt u effectiever differentiëren in de les? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces. In deze training krijgt u praktische handvatten om formatief toetsen in uw lessen in te zetten.

Wat leert u?

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is formatief toetsen en waarom zou u het gebruiken?
 • Hoe kunt u formatief toetsen in uw lessen inzetten? Verschillende voorbeelden, klein en groot, zonder en met ICT worden getoond en u ervaart enkele vormen van formatief toetsen ook zelf.
 • Welke rol neemt u als docent aan bij formatief toetsen en hoe past u dit toe in de lessen?
 • Feedback op uw eigen toepassing van formatief toetsen (tijdens bijeenkomst 2).

Voor wie?

Docenten vo en mbo

Wanneer en waar?

4 november 2021 van 10:00 - 16:00 uur
6 december 2021 van 9:30 - 13:00 uur
CPS Amersfoort

Praktische informatie

Een deel van de training is er gelegenheid tot uitwerking van voorbeelden in eigen materialen. Tussen de 2 bijeenkomsten past u minimaal 1 keer formatief toetsen toe in uw eigen les en u reflecteert op deze toepassing tijdens bijeenkomst 2. 

Certificaat 
Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname. 
Deze training is gevalideerd door Lerarenportfolio voor 32 studiebelastinguren, onder aanbodcode 00700-98649.

Urenverdeling naar inhoud: 

 • Vakinhoudelijk 4 
 • (Vak)didactisch 28 
 • Pedagogisch -
 • Overig -

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Leuke en praktische cursus. Opbouw goed. Eerst een beetje theorie en daarna veel praktische oefeningen."
 • "Zinvolle training waarbij je niet constant enkel moet luisteren maar waarbij je ook echt aan het werk gezet wordt. Met tips voor in de praktijk."
 • "Inhoud is goed en geeft voldoende handvatten om in de praktijk te gaan toepassen. Er is een divers aanbod van mogelijkheden om voor jezelf een keuze te maken om het uit te proberen. Ook is er voldoende materiaal terug te vinden om na te lezen."
 • "Zeer praktisch en bruikbaar."

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 584,00

Inclusief boek "Formatief toetsen in de les"

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website