Spring naar mobiele navigatie

Programma van Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Programma van Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Dag 1, maandag 31 januari
10:00 - 16:00 Dag 1: De taalcoördinator als expert Door Els Loman
Dag 2, dinsdag 8 maart
10:00 - 16:00 Dag 2: De taalcoördinator als coach Door Joke Koopman
 1. Van 10:00 tot 16:00

  Dag 1: De taalcoördinator als expert

  Door Els Loman

  De taalcoördinator als expert (2 dagdelen)

  Dag 1: De vier domeinen van taalontwikkeling, taalrijke vakdidactiek, differentiëren en formatief toetsen

  Dagdelen 1 en 2:
  In het onderwijs begint elke verandering bij het primaire proces van lesgeven. De meest succesvolle interventie voor de implementatie van taalbeleid is taalrijke didactiek. Dit is de taaldidactiek voor alle vakken waarmee de docenten de taalontwikkeling van de leerlingen stimuleren om zo de vakinhoudelijke doelen te kunnen bereiken. Om te kunnen coachen op taalrijke didactiek is het van belang om kennis te hebben van de leerlijnen van de vier domeinen van de referentieniveaus. Deze vier domeinen gekoppeld aan de taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren komen tijdens deze cursusdag ook aan bod.

 2. Van 10:00 tot 16:00

  Dag 2: De taalcoördinator als coach

  Door Joke Koopman

  De taalcoördinator als coach (2 dagdelen)

  Dag 2: Taal in alle vakken, taalrijke vakdidactiek, coachen op taal
  Door de lessen te verrijken met Interactieve werkvormen die gericht zijn op bijvoorbeeld de ondersteuning bij woordenschat of leesvaardigheid of door taalrijke,mondelinge en schriftelijke opdrachten kan iedere docent bijdragen de taalontwikkeling van alle leerlingen en daarmee aan hun vakinhoudelijke leerprestaties. Tijdens deze cursusdag leert u hoe taalrijke didactiek eruit ziet in de praktijk en hoe u uw collega’s kunt ondersteunen met tips en voorbeelden van taalactiverende werkvormen en de inzet van ICT bij het taalbewust lesgeven.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 757,00

Inclusief boek Woordenschatonderwijs Meer dan woorden leren

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website