Spring naar mobiele navigatie

Programma van 7 habits 4.0

7 habits 4.0

Werken aan het vergroten van uw effectiviteit

Programma van Training 7 habits 4.0

Dag 1, woensdag 18 mei
9:30 - 16:30 Dag 1 Door Jaap ter Steege
Dag 2, donderdag 30 juni
9:30 - 16:30 Dag 2
 1. Van 9:30 tot 16:30

  Dag 1

  Door Jaap ter Steege

  Dag 1 staat in het teken van kennismaking met en inleiding op de 7 Gewoonten en het behandelen van Gewoonte 1 t/m 3 waarbij “de overwinning op jezelf” centraal staat.

  09.30 -10.15 uur:
  Het Fundament; het bespreken en onderzoeken van paradigma’s (Kernconcepten hierbij zijn: bewustwording van het hebben van paradigma’s en de implicaties daarvan, je mentale denkkader(s) en zelfreflectie). 

  10.15-11.45 uur:
  In Gewoonte 1 “Wees Proactief”, staan we met name stil bij de verschillende elementen van proactief zijn (Kernconcepten hierbij zijn: keuzevrijheid, stimulus-respons, cirkel van invloed en betrokkenheid, proactief gedrag en taalgebruik en het zijn van een transitiepersoon). 

  11.45-12.30 uur:
  Bij Gewoonte 2 “Begin met het Einddoel voor ogen”, staan we stil bij het stellen van doelen en is de centrale vraag “Wie wil ik zijn en wat ga ik er aan doen om dat te bereiken?”, “Welke rollen vertolk ik in mijn (persoonlijke en professionele) leven?" en "Hoe wil ik dat mensen mij daar in ervaren?” (Kernconcept hierbij is het schrijven van een eerste aanzet tot een persoonlijk en professioneel missiestatuut). 

  12.30-13.00 uur:
  Informeel leren d.m.v. netwerken.

  13.00 – 14.30 uur:
  Vervolg Gewoonte 2 “Begin met het Einddoel voor ogen”.

  14.30-16.30 uur:
  In Gewoonte 3 “Belangrijke zaken eerst”, brengen we de acties in beeld die we dan moeten plannen om ons gestelde doel van Gewoonte 2 te bereiken. Hoe blijf ik de waan van alledag de baas? (Kernconcepten hierbij zijn: focus op belangrijke zaken, prioriteren, het Eisenhouwer kwadrant/tijdmatrix, trouw blijven aan je moment van keuze). 

 2. Van 9:30 tot 16:30

  Dag 2

  Dag 2 staat in het teken van het behandelen van de Gewoonten 4 t/m 7 waarbij “de overwinning op en met je omgeving” centraal staat.

  09.30 -10.15 uur:
  Introductie van de emotionele bankrekening, deze gebruiken we als metafoor om de mate van vertrouwen aan te geven in een relatie, vandaaruit maken we de overstap naar de overwinning op en met je omgeving. (Kernconcepten hierbij zijn: onderling vertrouwen, piramide van Lencioni, stortingen en opnames, je eigen kredietwaardigheid).

  10.15-11.45 uur:
  In Gewoonte 4 “Denk win-win” wordt helder dat we handelen vanuit de mindset van win-win denken en is deze mindset daarmee de basisattitude voor het samenwerken met je omgeving. (Kernconcepten hierbij zijn: samenwerking zoeken en de emotionele bankrekening). 

  11.45-12.30 uur:
  In Gewoonte 5 “eerst begrijpen, dan begrepen worden”, geven we de attitude van gewoonte 4 handen en voeten door het inzetten van de vaardigheid van het empatisch luisteren (luisteren met de intentie om te begrijpen i.p.v. luisteren met de intentie om e.e.a. op te lossen voor de ander). (Kernconcepten hierbij zijn: empatisch luisteren, autobiografische vragen stellen en de impact daarvan op de mate van begrip). 

  12.30-13.00 uur:
  Informeel leren d.m.v. netwerken.

  13.00 – 14.00 uur:
  Vervolg Gewoonte 5 “eerst begrijpen, dan begrepen worden”.

  14.00-15.30 uur:
  In Gewoonte 6 “Creër synergie” leren we dat wanneer we gewoonte 4 en 5 goed inzetten dat zal leiden tot synergie en het onderlinge vertrouwen in elkaar zal stijgen, waardoor cirkels van invloed vergroot worden. (Kernconcepten hierbij zijn: waarderen van verschillen, zoeken naar het 3e alternatief).

  15.30-16.30 uur:
  Afsluitend Gewoonte 7 “Houdt de zaag scherp”. Het inzetten en voorleven van de 7 Gewoonten vraagt er ook om dat we ons zelf goed ‘verzorgen’ op vier verschillende vlakken; hoofd, hart, ziel en lichaam. Wanneer we dat goed doen, stelt het ons instaat de zaken die er voor zorgen dat we het beste uit onszelf en de ander halen om een zo optimaal mogelijke impact op het leren en leven van kinderen te hebben, vol te houden. De Gewoonte van de balans tussen leven en werken. (Kernconcepten hierbij zijn: balans, zorg voor jezelf).

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 899,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website