Spring naar mobiele navigatie

Programma van Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Programma van Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Dag 1, dinsdag 15 februari
10:00 - 16:00 Dag 1: De taalcoördinator als verbinder Door Els Loman
Dag 2, maandag 4 april
10:00 - 16:00 Dag 2: De taalcoördinator als informeel leider
 1. Van 10:00 tot 16:00

  Dag 1: De taalcoördinator als verbinder

  Door Els Loman

  Dagdeel 1: Rollen, taken en verantwoordelijkheden, visie, kaders van taalbeleid en het taalbeleidsplan
  De rol van taalcoördinator op school is veelzijdig en complex. Wat is precies die rol en welke verantwoordelijkheden en middelen horen daarbij? Wat is de visie van de school op taalonderwijs en taalbeleid en hoe sluit die aan bij jouw visie op taalonderwijs en taalbeleid? Welke kaders en format hanteert de school als het gaat om het taalbeleidsplan? We bespreken het format van een volledig taalbeleidsplan.

  Dagdeel 2: Gegevens verzamelen, analyseren van de situatie, sterkte-zwakte-analyse, doelen stellen
  Voor elke verandering en ontwikkeling is het van belang te beginnen met een analyse van de actuele situatie. Dit kan onder andere aan de hand van een sterkte-zwakte-analyse. In het kader van taalbeleid betekent dit niet alleen het verzamelen van gegevens uit de toetsresultaten van de taaltoetsen, diataaltoetsen of cito-vas gegevens, maar ook het verzamelen en analyseren van gegevens van de toetsen van andere vakken doen ertoe. Wat zijn de talige struikelblokken bij alle vakken? We maken een analyse van de school als basis voor een taalbeleidsplan.

 2. Van 10:00 tot 16:00

  Dag 2: De taalcoördinator als informeel leider

  Dagdeel 3: Formeel/informeel leiderschap, communicatie en veranderingsprocessen, inzet van kwaliteiten
  Succesvol taalbeleid wordt gedragen door schoolleiding, docenten en alle andere betrokkenen bij de taalontwikkeling van de leerling. Ieder vanuit de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden. Tijdens dit dagdeel schenken we aandacht aan hoe je communiceert met de verschillende partijen en hen inspireert. Je leert ook hoe je invloed kunt uitoefenen en hoe je feedback geeft. Je vergroot je inzicht in veranderingsprocessen en reflecteert op je eigen rol.

  Dagdeel 4: Oefenen van gespreksvaardigheden in de rol van informeel leider, coach en critical friend
  Draagvlak, actieve betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn cruciaal voor succesvol taalbeleid. Je kunt het als taalcoördinator niet alleen. Dit doe je samen met de schoolleiding en de docenten in je team. Een belangrijk stap is de bewustwording van ieders rol in de taalontwikkeling van de leerlingen. Hoe ga je om met weerstanden? Hoe voer je het gesprek met je schoolleider over de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het taalbeleid? Wat doe je als een collega zich niet houdt aan de afspraken voor de verbetering van de leesvaardigheid en het vergroten van woordenschat in alle lessen? In een gesprekspracticum oefen je je gespreks- en coachingsvaardigheden die je als taalcoördinator nodig hebt voor taalbeleid bij jou op school.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 874,00

Inclusief boek Beter lezen, beter leren

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website